ROMÂNIA

JUDEŢUL  NEAMŢ

CONSILIUL  JUDEŢEAN

                                                                                                                  

HOTĂRÂRE

 

privind încetarea de drept a mandatelor unor consilieri judeţeni

 

      Consiliul Judeţean Neamţ;

Având în vedere prevederile Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali, cu modificările şi completările ulterioare; 

   Examinând expunerea de motive nr. 13.794/2016 a domnului Ionel Arsene, preşedintele Consiliului Judeţean Neamţ, întocmită în baza demisiilor înaintate de doamna Emilia Arcan, înregistrată sub nr.13.539/2016, domnul Dragoş-Victor Chitic, înregistrată sub nr.13.639/2016, doamna Georgeta-Luminiţa Vîrlan, înregistrată sub nr.13.793/2016, domnul Ioan Munteanu, înregistrată sub nr.13.794/2016, domnul Trăian Humulescu, înregistrată sub nr.14.156/14.07.2016 şi domnul Graţian-Ştefan Iacob, înregistrată sub nr.14.158/14.07.2016;

  Văzând referatul constatator nr. 13.794/2016;

  Luând act de dezbaterile din şedinţa plenului Consiliului Judeţean Neamţ;

  În temeiul dispoziţiilor art. 97 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1: (1) Ia act de încetarea de drept, prin demisie, a mandatului de consilier judeţean al doamnei Emilia Arcan.

(2) Se declară vacant locul de consilier judeţean ocupat de persoana de la alin.(1).

Art.2: (1) Ia act de încetarea de drept, prin demisie, a mandatului de consilier judeţean al domnului Dragoş-Victor Chitic.

(2) Se declară vacant locul de consilier judeţean ocupat de persoana de la alin.(1).

Art.3: (1) Ia act de încetarea de drept, prin demisie, a mandatului de consilier judeţean al doamnei Georgeta- Luminiţa Vîrlan.

(2) Se declară vacant locul de consilier judeţean ocupat de persoana de la alin.(1).

Art.4: (1) Ia act de încetarea de drept, prin demisie, a mandatului de consilier judeţean al domnului Ioan Munteanu.

(2) Se declară vacant locul de consilier judeţean ocupat de persoana de la alin.(1).

Art.5: (1) Ia act de încetarea de drept, prin demisie, a mandatului de consilier judeţean al domnului Trăian Humulescu.

(2) Se declară vacant locul de consilier judeţean ocupat de persoana de la alin.(1).

Art.6: (1) Ia act de încetarea de drept, prin demisie, a mandatului de consilier judeţean al domnului Graţian-Ştefan Iacob.

(2) Se declară vacant locul de consilier judeţean ocupat de persoana de la alin.(1).

 

 

 

Art.7: Secretarul judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri persoanelor şi autorităţilor interesate, prin intermediul Serviciului gestionarea documentelor şi editarea monitorului oficial al judeţului.

 

 

 

PREŞEDINTE

Ionel ARSENE

 

 

 

 

                                                                                               Contrasemnează:

                                                                                    SECRETARUL JUDEŢULUI

                                                                        Daniela SOROCEANU

 

 

 

Piatra Neamţ

Nr.147

Din 28 iulie 2016