ROMÂNIA

JUDEŢUL NEAMŢ

CONSILIUL JUDEŢEAN

                                                                                                                         

HOTĂRÂRE

Nr. 194 din 2 decembrie 2014

pentru desemnarea unei persoane care să conducă lucrările şedinţei extraordinare a Consiliului Judeţean Neamţ din data de 2 decembrie 2014

 

     Consiliul Judeţean Neamţ;

     Examinând expunerea de motive nr.16744/2014 a domnului Dan-Vasile Constantin, consilier judeţean;

     Văzând rezultatul votului secret consemnat în procesul verbal nr.16768/2014 al comisiei de validare;

     În temeiul dispoziţiilor art.96, alin.2 şi ale art.97 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1: Se desemnează domnul DAN MANOLIU, vicepreşedinte al Consiliului Judeţean Neamţ/consilier judeţean, ca persoană care să conducă lucrările şedinţei extraordinare a Consiliului Judeţean Neamţ din data de 2 decembrie 2014.

Art.2: Secretarul judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor şi persoanelor interesate, prin intermediul Biroului Secretariat şi Editarea Monitorului Oficial.

 

Florin Andronache            _________________________________

Emilia Arcan                     _________________________________

Adrian Bourceanu             _________________________________

Dan-Vasile Constantin      _________________________________

Dionisie Dumitraşcu         _________________________________

Gabriel-Cristian Farcaş    _________________________________

Constantin Iacoban            _________________________________

Neculai Iftode                    _________________________________

Andrei Ignat                       _________________________________

Aurelian Jora                      _________________________________

Costache Lupu                   _________________________________

Dan Manoliu                      _________________________________

Alexandru Mihai                _________________________________

Vasile Murariu                   _________________________________

Vasile Nica                        _________________________________

Bogdan Onu                       _________________________________

Dan-Gabriel Pavăl             _________________________________

Lucian-Ioan Pascariu         _________________________________

Ioan Păcală                         ________________________________

Mircea Pintilie                   _________________________________

Vasile-Ştefănuţ Ploscaru   _________________________________

Vasile Pruteanu                    __________________________________

Neculai Puşcaşu                    __________________________________

Tudorel Radu                        __________________________________

Constantin Sandu                  __________________________________

Adrian Smarandei                 __________________________________

Constantin-Claudiu Stafie    __________________________________

Bogdan Şendrea                    __________________________________

Ciprian-Constantin Şerban   __________________________________

Iulia Şerban                           __________________________________

Constantin-Cristian Tapalagă _________________________________

Cristian Tomuleţ                     _________________________________

Daniel Vasiliu-Moise              _________________________________

Gabriel-Lucian Vişan             _________________________________

 

 

 

 

CONTRASEMNEAZĂ

SECRETARUL JUDEŢULUI

Daniela SOROCEANU