ROMÂNIA

JUDEŢUL NEAMŢ

CONSILIUL JUDEŢEAN

                                                               

HOTĂRÂRE

Nr. 195 din  2 decembrie 2014

 

 

privind  încetarea exercitării funcţiei de vicepreşedinte al Consiliului Judeţean Neamţ de către doamna Emilia Arcan ca urmare a demisiei

 

Consiliul Judeţean Neamţ;

            Văzând expunerea de motive nr. 16761/2014 a domnului Dan Manoliu, vicepreşedinte al Consiliului Judeţean Neamţ, întocmită urmare demisiei doamnei Emilia Arcan din funcţia de vicepreşedinte al Consiliului Judeţean Neamţ;

În temeiul dispozitiilor art.97 din Legea nr.215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.unic: Se ia act de încetarea exercitării funcţiei de vicepreşedinte al Consiliului Judeţean Neamţ de către doamna Emilia Arcan, urmare demisiei.

 

 

p. PREŞEDINTE

VICEPREŞEDINTE

Dan MANOLIU

 

 

 

  

                                                       CONTRASEMNEAZĂ:

                                                     SECRETARUL JUDEŢULUI

                                                     Daniela SOROCEANU