ROMÂNIA

JUDEŢUL NEAMŢ

CONSILIUL JUDEŢEAN

                                                         

HOTĂRÂRE

Nr. 228 din 19 decembrie 2013

privind numirea comisiilor de examinare pentru concursurile/examenele de ocupare a unor  funcţii de şef secţie, şef laborator şi şef serviciu din cadrul Spitalului Judeţean de Urgenţă Piatra-Neamţ

 

Consiliul Judeţean Neamţ;

Având în vedere prevederile Hotărârii Consiliului Judeţean Neamţ nr.101/2010 privind aprobarea transferului managementului asistenţei medicale la Consiliul Judeţean Neamţ pentru Spitalul Judeţean de Urgenţă Piatra-Neamţ şi Spitalul de Psihiatrie ”Sf. Nicolae” Roman şi ale Ordinului Ministrului Sănătăţii Publice nr.1.406/2006 pentru aprobarea Normelor privind organizarea concursului ori examenului pentru ocuparea funcţiei de şef de secţie, şef de laborator sau şef de serviciu din unităţile sanitare publice, cu modificările şi completările ulterioare;

Examinând expunerea de motive nr. 16.572/2013 a domnului Culiţă Tărâţă, preşedintele Consiliului Judetean Neamţ, întocmită în baza adresei nr. 29.410/2013 a Spitalului Judeţean de Urgenţă Piatra-Neamţ;

Văzând raportul de specialitate nr. 16.572/2013 al Biroului Resurse Umane, Hotărârea Comitetului Director al Spitalului Judeţean de Urgenţă Piatra-Neamţ nr. 220/2013, rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate, precum şi rezultatele votului secret consemnate în procesul verbal nr. 16.828/2013;

   Luând act de dezbaterile din timpul ședinței plenului;

În temeiul prevederilor art.91, alin.(5), lit.a), pct. 3 şi ale art. 97 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1.  Se numesc, în următoarea componenţă, comisiile de examinare pentru  proba scrisă sau practică în vederea ocupării funcţiilor de:

1.1 Șef Secție Anestezie Terapie Intensivă:

– Preşedinte – dr. Alexandru Juncu – director medical;

– Membri:   – dr. Ioan Cătălin Denciu – medic primar ATI – Spitalul Județean de Urgență Piatra Neamț;

                  – dr. Gelu Felician Dulhai – medic specialist ATI – Spitalul Județean de Urgență Piatra Neamț;

                   – dr. Aurica Ciobanu – reprezentantul Colegiului Medicilor Neamț;

                    – dl. Dan-Vasile Constantin- reprezentantul Consiliului Județean Neamț.

– Secretar: – dr. Maria Pascariu – medic specialist ATI.

1.2 Șef Secție Cardiologie:

– Preşedinte: – dr. Alexandru Juncu – director medical;

– Membri:    – dr. Smaranda Gîrbea – medic primar cardiologie – Spitalul Orășenesc Tg. Neamț;

          – dr. Monica Raluca Corcoz – medic specialist medicină internă – Spitalul Județean de Urgență Piatra Neamț;

                   – dr. Victor Firăstrău – reprezentantul Colegiului Medicilor Neamț;

                    – dl. Dan-Vasile Constantin- reprezentantul Consiliului Județean Neamț.

– Secretar:    – dr. Lucia Chetreanu – medic specialist cardiologie.

       1.3 Șef Secție Obstetrică-Ginecologie:

– Preşedinte: – dr. Alexandru Juncu – director medical;

– Membri: – dr. Mihaela Mariana Iacob – medic primar obstetrică-ginecologie – Spitalul Județean de Urgență Piatra Neamț;

           – dr. Tudor Sălăvăstru – medic specialist obstetrică-ginecologie – Spitalul Județean de Urgență Piatra Neamț;

                    – dr. Laura Arvătescu – reprezentantul Colegiului Medicilor Neamț;

                     – dl. Dan-Vasile Constantin- reprezentantul Consiliului Județean Neamț.

– Secretar: – dr. Eliza Elvira Margină – medic primar obstetrică-ginecologie.

1.4 – Șef Secție Psihiatrie:

– Preşedinte: – dr. Alexandru Juncu – director medical;

– Membri:   – dr. Dan Constantin Iliescu – medic primar psihiatrie – Spitalul Județean de Urgență Piatra Neamț;

          – dr. Cristinel Sava – medic specialist psihiatrie – Spitalul Județean de Urgență Piatra Neamț;

                    – dr. Ionel Țubucanu – reprezentantul Colegiului Medicilor Neamț;

                     – dl. Dan-Vasile Constantin- reprezentantul Consiliului Județean Neamț.

– Secretar: – dr. Sanda Cornelia Vornicu – medic specialist psihiatrie.

1.5 Șef Secție Reumatologie:

– Preşedinte: – dr. Alexandru Juncu – director medical;

– Membri:   – dr. Ligia Ionescu – medic primar reumatologie;

         – dr. Cristian Mihail Ghițescu – medic specialist reumatologie – Spitalul Județean de Urgență Piatra Neamț;

                    – dr. Iolanda Richter – reprezentantul Colegiului Medicilor Neamț;

                     – dl. Dan-Vasile Constantin- reprezentantul Consiliului Județean Neamț.

– Secretar: – dr. Simona Berea – medic specialist reabilitare medicală.

1.6 Șef Secție UPU-SMURD:

– Preşedinte: – dr. Alexandru Juncu – director medical;

– Membri: – dr. Iliana Nicorescu – medic primar medicină de urgență – Spitalul Județean de Urgență Piatra Neamț;

               – dr. Brîndușa Pavlidis – medic specialist medicină de urgență – Spitalul Județean de Urgență Piatra Neamț;

               – dr. Cristinel Păsălău – reprezentantul Colegiului Medicilor Neamț;

                 – dl. Dan-Vasile Constantin- reprezentantul Consiliului Județean Neamț.

– Secretar: – dr. Ina Maria Dascălu Brăduleț – medic rezident medicină de urgență.

1.7 Șef Laborator Radiologie și Imagistică Medicală:

– Preşedinte: – dr. Alexandru Juncu – director medical;

– Membri: – dr. Iulius Isachi – medic primar radiologie-imagistică medicală – Spitalul Județean de Urgență Piatra Neamț;

                 – dr. Viorica Trifescu – medic specialist radiologie-imagistică medicală – Spitalul Județean de Urgență Piatra Neamț;

                 – dr. Daniela Glodeanu – reprezentantul Colegiului Medicilor Neamț;

                  – dl. Dan-Vasile Constantin- reprezentantul Consiliului Județean Neamț.

– Secretar: – dr. Daniela Terecoasă – medic specialist radiologie-imagistică medicală.

1.8 Șef Laborator Analize Medicale:

– Preşedinte: – dr. Alexandru Juncu – director medical;

– Membri:   – dr. Liliana Căescu – medic primar medicină de laborator;

                  – dr. Raluca Constantinescu – medic primar medicină de laborator – Spitalul Județean de Urgență Piatra Neamț;

                  – dr. Mihaela Gonțea – reprezentantul Colegiului Medicilor Neamț;

                   – dl. Dan-Vasile Constantin- reprezentantul Consiliului Județean Neamț.

– Secretar: – dr. Arina Maria Gîlea – medic primar medicină de laborator.

1.9 Șef Serviciu Medicină Legală:

– Preşedinte: – dr. Alexandru Juncu – director medical;

– Membri:   – dr. Maria Temeș – medic primar medicină legală – Serviciu Medicină Legală Neamț;

                  – dr. Adrian Dumitraș – medic specialist medicină legală – Serviciu Medicină Legală Neamț;

                  – dr. Radu Maxim – reprezentantul Colegiului Medicilor Neamț;

                   – dl. Dan-Vasile Constantin- reprezentantul Consiliului Județean Neamț.

– Secretar: – dr. Mircea Buganu – medic primar chirurgie generală.

Art.2: Se numeşte comisia de examinare pentru proba interviu- susţinerea proiectului de management în vederea ocupării funcţiilor prevăzute la art.1, în următoarea componenţă:

– Preşedinte: – dr. Ioan Lazăr – manager;

– Membri:     – dr. Alexandru Juncu – director medical;

                   – ec. Maricica Drăgan – director financiar-contabil;

                     – as. med. Cristina Elena Iordăchescu – director de îngrijiri.

 

Art.3: (1) Prezenta constituie transformare implicită a funcţiei de Şef Laborator Serviciul Judeţean de Medicină Legală, aprobată şi avizată în vederea scoaterii la concurs, în Şef Serviciu Medicină Legală.

(2) Secretarul judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor şi instituţiilor publice interesate, prin intermediul Biroului Secretariat şi Editarea Monitorului Oficial.

 

 

 

 

PREŞEDINTE

Culiţă TĂRÂŢĂ

 

 

 

 

 

               Contrasemnează

                                                                                                       SECRETARUL JUDEŢULUI

                                                                                                             Daniela SOROCEANU