HOTĂRÂRE

Nr. 23 din 24.02.2012

privind numirea comisiilor pentru evaluarea anuală a managementului instituţiilor publice de cultură de interes judeţean

 

 Consiliul Judeţean Neamţ;

             Având în vedere prevederile Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 189/2008 privind managementul instituţiilor publice de cultură, cu modificările şi completările ulterioare;

Examinând expunerea de motive nr. 1.746/2012 a domnului Vasile Pruteanu, preşedintele Consiliului Judeţean Neamţ;

Văzând raportul de specialitate nr. 1.746/2012 al Biroului Resurse Umane, adresele nr. 293/2012 a Bibliotecii Bucovinei ”I.G. Sbiera” Suceava, nr. 75/2012 a Bibliotecii Judeţene ”Nicolae Milescu Spătarul” Vaslui, nr. 742/2012 a Complexului Muzeal Naţional ”Moldova” Iaşi, nr. 556/2012 a Muzeului Bucovinei Suceava, nr.332/2012 a Teatrului pentru Copii şi Tineret ”Luceafărul” Iaşi, nr.136/2012 a Teatrului ”Mihai Eminescu” Botoşani, nr. 183/2012 a Centrului Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Botoşani şi nr.51/2012 a Centrului Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Iaşi, precum şi rapoartele de avizare ale comisilor de specialitate;

       În temeiul dispoziţiilor art. 91 alin. (5) lit. ”a” pct. 4 şi ale art. 97 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

Art.1: Se numeşte comisia de evaluare a managementului Bibliotecii Judeţene ”G.T. Kirileanu” Neamţ, pentru anul 2011, în următoarea componenţă:

Preşedinte: – Aldo Pellegrini – reprezentantul Consiliului Judeţean Neamţ;

Membri:     – Gheorghe-Gabriel Cărăbuş – manager al Bibliotecii Bucovinei ”I.G. Sbiera” Suceava;

                   – Voicu-Gelu Bichineţ- director al Bibliotecii Judeţene ”Nicolae Milescu Spătarul” Vaslui.

Art. 2: Se numeşte comisia de evaluare a managementului Complexului Muzeal Judeţean Neamţ, pentru anul 2011, în următoarea componenţă:

Preşedinte: – Aldo Pellegrini – reprezentantul Consiliului Judeţean Neamţ;

Membri:   – Lăcrămioara Stratulat – director general al Complexului Muzeal Naţional ”Moldova” Iaşi;

      Constantin-Emil Ursu – director general al Muzeului Bucovinei Suceava.

Art. 3: Se numeşte comisia de evaluare a managementului Teatrului Tineretului Piatra-Neamţ, pentru anul 2011, în următoarea componenţă:

Preşedinte: – Cristian Livescu – reprezentantul Consiliului Judeţean Neamţ;

Membri:   – Oltiţa Cîntec – director artistic al Teatrului pentru Copii şi Tineret ”Luceafărul” Iaşi;

     – Costin Volin – director artistic al Teatrului ”Mihai Eminescu” Botoşani.

Art. 4: Se numeşte comisia de evaluare a managementului Centrului pentru Cultură şi Arte ”Carmen Saeculare” Neamţ, pentru anul 2011, în următoarea componenţă:

Preşedinte: – Aldo Pellegrini – reprezentantul Consiliului Judeţean Neamţ;

Membri:   – Ilie Ion – manager al Centrului Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Botoşani;

        – Călin Brăteanu -şef secţie, Centrul Cultural ”Bucovina” Suceava.

Art.5: Secretarul judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri persoanelor, autorităţilor şi instituţiilor publice interesate, prin intermediul Biroului Secretariat şi Editarea Monitorului Oficial.

 

PREŞEDINTE

Vasile PRUTEANU

 

         Contrasemnează                                    SECRETARUL JUDEŢULUI                                             

                                                                                                    Cristina MITITELU