ROMÂNIA

JUDEŢUL NEAMŢ

CONSILIUL JUDEŢEAN

                                                         

HOTĂRÂRE

Nr. 3  din 30 ianuarie 2014

pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Neamţ nr. 228/2013 privind numirea comisiilor de examinare pentru concursurile/examenele de ocupare a unor funcţii de şef secţie, şef laborator şi şef serviciu din cadrul Spitalului Judeţean de Urgenţă Piatra-Neamţ

 

Consiliul Judeţean Neamţ;

Având în vedere prevederile Hotărârii Consiliului Judeţean Neamţ nr.101/2010 privind aprobarea transferului managementului asistenţei medicale la Consiliul Judeţean Neamţ pentru Spitalul Judeţean de Urgenţă Piatra-Neamţ şi Spitalul de Psihiatrie ”Sf. Nicolae” Roman şi ale Ordinului Ministrului Sănătăţii Publice nr.1.406/2006 pentru aprobarea Normelor privind organizarea concursului ori examenului pentru ocuparea funcţiei de şef de secţie, şef de laborator sau şef de serviciu din unităţile sanitare publice, cu modificările şi completările ulterioare;

Examinând expunerea de motive nr. 407/2014 a domnului Culiţă Tărâţă, preşedintele Consiliului Judetean Neamţ, întocmită în baza adresei nr. 29.729/2013 a Spitalului Judeţean de Urgenţă Piatra-Neamţ;

Văzând raportul de specialitate nr. 407/2014 al Biroului Resurse Umane, precum şi rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;

   Luând act de dezbaterile și amendamentele formulate în timpul ședinței plenului;

În temeiul prevederilor art.91, alin.(5), lit.a), pct. 3 şi ale art. 97 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.I.  Se modifică art.1, pct. 1.1- 1.6 la Hotărârea Consiliului Judeţean Neamţ nr. 228/2013 privind numirea comisiilor de examinare pentru concursurile/examenele de ocupare a unor funcţii de şef secţie, şef laborator şi şef serviciu din cadrul Spitalului Judeţean de Urgenţă Piatra-Neamţ, după cum urmează:

a. Comisia de examinare la proba scrisă sau practicăa concursului/examenului de ocupare a funcţiei de Șef Secție Anestezie Terapie Intensivă va funcţiona în următoarea componenţă:

– Preşedinte – dr. Alexandru Juncu – director medical;

– Membri:   – conf. dr. Ioana Grigoraș – medic primar ATI – UMF Iași;

                   – dr. Ioan Cătălin Denciu – medic primar ATI – Spitalul Județean de Urgență Piatra- Neamț;

         dr. Aurica Ciobanu – reprezentantul Colegiului Medicilor Neamț;

                   – dl. Dan Vasile Constantin – reprezentantul Consiliului Județean Neamț;

– Secretar: – dr. Maria Pascariu – medic specialist ATI.

 

b. Comisia de examinare la proba scrisă sau practicăa concursului/examenului de ocupare a funcţiei de Șef Secție Cardiologie va funcţiona în următoarea componenţă:

– Preşedinte: – dr. Alexandru Juncu – director medical;

– Membri:    – prof. dr. Cătălina Arsenescu – medic primar cardiologie – UMF Iași;

          – dr. Smaranda Gîrbea – medic primar cardiologie – Spitalul Orășenesc Tg. Neamț;

                   – dr. Victor Firăstrău – reprezentantul Colegiului Medicilor Neamț;

                   – dl. Dan Vasile Constantin – reprezentantul Consiliului Județean Neamț;

– Secretar:    – dr. Lucia Chetreanu – medic specialist cardiologie.

 

           c. Comisia de examinare la proba scrisă sau practicăa concursului/examenului de ocupare a funcţiei de Şef Secţie Obstetrică-Ginecologie va funcţiona în următoarea componenţă:

– Preşedinte: – dr. Alexandru Juncu – director medical;

– Membri:     – prof. dr. Mircea Onofriescu – medic primar obstetrică-ginecologie – UMF Iași;

           – dr. Mariana Tătaru – medic primar obstetrică-ginecologie – Spitalul Județean de Urgență Piatra- Neamț;

                     – dr. Laura Arvătescu – reprezentantul Colegiului Medicilor Neamț;

                     – dl. Dan Vasile Constantin – reprezentantul Consiliului Județean Neamț;

– Secretar: – dr. Eliza Elvira Margină – medic primar obstetrică-ginecologie.

 

            d. Comisia de examinare la proba scrisă sau practicăa concursului/examenului de ocupare a funcţiei de Șef Secție Psihiatrie va funcţiona în următoarea componenţă:

– Preşedinte: – dr. Alexandru Juncu – director medical;

– Membri:     – prof. dr. Roxana Chiriță – medic primar psihiatrie – UMF Iași;

                    – dr. Dan Constantin Iliescu – medic primar psihiatrie – Spitalul Județean de Urgență Piatra Neamț;

          – dr. Ionel Țubucanu – reprezentantul Colegiului Medicilor Neamț;

                    – dl. Dan Vasile Constantin – reprezentantul Consiliului Județean Neamț;

– Secretar: – dr. Sanda Cornelia Vornicu – medic specialist psihiatrie.

 

            e. Comisia de examinare la proba scrisă sau practicăa concursului/examenului de ocupare a funcţiei de Șef Secție Reumatologie va funcţiona în următoarea componenţă:

– Preşedinte: – dr. Alexandru Juncu – director medical;

– Membri:   – șef lucrări dr. Elena Rezuș – medic primar reumatologie – UMF Iași;

         – dr. Ligia Ionescu – medic primar reumatologie – Spitalul Municipal de Urgență Roman;

         – dr. Iolanda Richter – reprezentantul Colegiului Medicilor Neamț;

                   – dl. Dan Vasile Constantin – reprezentantul Consiliului Județean Neamț;

– Secretar: – dr. Simona Berea – medic specialist reabilitare medicală.

 

f. Comisia de examinare la proba scrisă sau practică a concursului/examenului de ocupare a funcţiei de Şef Secţie UPU-SMURD va funcţiona în următoarea componenţă:

– Preşedinte: – dr. Alexandru Juncu – director medical;

– Membri:      – conf. dr. Diana Carmen Cimpoeșu – medic primar medicină de urgență – UMF Iași;

                     – dr. Iliana Nicorescu – medic primar medicină de urgență – Spitalul Județean de Urgență Piatra- Neamț;

                     – dr. Ioan Cătălin Denciu – reprezentantul Colegiului Medicilor Neamț;

                    – dl. Dan Vasile Constantin – reprezentantul Consiliului Județean Neamț;

– Secretar: – dr. Ina Maria Dascălu Brăduleț – medic rezident medicină de urgență.

 

 

 

Art.II: Se modifică art. 2 la Hotărârea Consiliului Judeţean Neamţ nr. 228/2013 privind numirea comisiilor de examinare pentru concursurile/examenele de ocupare a unor funcţii de şef secţie, şef laborator şi şef serviciu din cadrul Spitalului Judeţean de Urgenţă Piatra-Neamţ, în sensul modificării componenței comisiei de examinare pentru proba interviu- susţinerea proiectului de management, ce urmează a funcționa în următoarea componenţă:

– Preşedinte: – dr. Ioan Lazăr – manager;

– Membri:     – dr. Alexandru Juncu – director medical;

                     – ec. Maricica Drăgan – director financiar-contabil;

                     – as. med. Cristina Elena Iordăchescu – director de îngrijiri;

– Secretar: – ec. Carmen Nicoleta Moroșan – șef serviciu Resurse umane și protecția muncii.

 

Art.III: Secretarul judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor şi instituţiilor publice interesate, prin intermediul Biroului Secretariat şi Editarea Monitorului Oficial.

 

 

 

 

PREŞEDINTE

Culiţă TĂRÂŢĂ

 

 

 

 

 

                 Contrasemnează

                                                                                                                           SECRETARUL JUDEŢULUI

                                                                                                                                   Daniela SOROCEANU