ROMÂNIA

JUDEŢUL  NEAMŢ

CONSILIUL  JUDEŢEAN

HOTĂRÂRE

Nr. 3 din 21 ianuarie 2016

pentru desemnarea unei persoane care să conducă lucrările şedinţei extraordinare a Consiliului Judeţean Neamţ din data de 21 ianuarie 2016

 

Consiliul Judeţean Neamţ;

Examinând expunerea de motive nr. 1169/2016 a unui grup de consilieri județeni;

Văzând rezultatul votului secret consemnat în procesul verbal nr.1182/2016 al comisiei de validare;

În temeiul dispoziţiilor art.96, alin.2 şi ale art.97 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1: Se  desemnează domnul Dan Manoliu, vicepreşedinte al Consiliului Judeţean Neamţ, ca persoană care să conducă lucrările şedinţei extraordinare a Consiliului Judeţean Neamţ din data de 21 ianuarie 2016.

Art.2: Secretarul judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor şi persoanelor interesate, prin intermediul Serviciului relația cu consilierii județeni, monitorul oficial al județului și gestionarea documentelor.

 

1.      Teodor Ailincăi                 _________________________________

2.      Florin Andronache            _________________________________

3.      Emilia Arcan                     _________________________________

4.      Adrian Bourceanu             _________________________________

5.      Dan-Vasile Constantin      _________________________________

6.      Dionisie Dumitraşcu         _________________________________

7.      Neculai Iftode                    _________________________________

8.      Andrei Ignat                       _________________________________

9.      Costache Lupu                   _________________________________

10.  Dan Manoliu                      _________________________________

11.  Vasile Murariu                   _________________________________

12.  Vasile Nica                        _________________________________

13.  Bogdan Onu                       _________________________________

14.  Gigi Parfeni                       _________________________________

15.  Lucian-Ioan Pascariu         _________________________________

16.  Dan-Gabriel Pavăl             _________________________________

17.  Ioan Păcală                         ________________________________

18.  Neculai Puşcaşu                 __________________________________

19.  Tudorel Radu                     __________________________________

20.  Ion Sava                             _________________________________

21.  Adrian Smarandei                 __________________________________

22.  Constantin-Claudiu Stafie    __________________________________

23.  Bogdan Şendrea                    __________________________________

24.  Ciprian-Constantin Şerban   __________________________________

25.  Constantin-Cristian Tapalagă _________________________________

26.  Cristian Tomuleţ                     _________________________________

27.  Daniel Vasiliu                         _________________________________

28.  Gabriel-Lucian Vişan             _________________________________

 

 

 

 

 

CONTRASEMNEAZĂ

SECRETARUL  JUDEŢULUI

Daniela SOROCEANU