HOTĂRÂRE

Nr.38 din 30.03.2012

privind numirea comisiilor de soluţionare a contestaţiilor  pentru evaluarea anuală a managementului instituţiilor publice de cultură de interes judeţean

 

 Consiliul Judeţean Neamţ;

             Având în vedere prevederile Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 189/2008 privind managementul instituţiilor publice de cultură, cu modificările şi completările ulterioare;

Examinând expunerea de motive nr. 3.355/2012 a domnului Vasile Pruteanu, preşedintele Consiliului Judeţean Neamţ;

Văzând raportul de specialitate nr. 3.355/2012 al Biroului Resurse Umane, adresele nr. 628/2012 a Bibliotecii Bucovinei ”I.G. Sbiera” Suceava, nr. 136/2012 a Bibliotecii Judeţene ”Nicolae Milescu Spătarul” Vaslui, nr. 1.447/2012 a Complexului Muzeal Naţional ”Moldova” Iaşi, nr. 1.018/2012 a Muzeului Bucovinei Suceava, nr.674/2012 a Teatrului pentru Copii şi Tineret ”Luceafărul” Iaşi, nr.240/2012 a Teatrului ”Mihai Eminescu” Botoşani, nr. 374/2012 a Centrului Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Botoşani şi nr.327/2012 a Centrului Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Iaşi, precum şi rapoartele de avizare ale comisilor de specialitate;

       În temeiul dispoziţiilor art. 91 alin. (5) lit. ”a” pct. 4 şi ale art. 97 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1: Se numeşte comisia de soluţionare a contestaţiilor pentru evaluarea managementului Bibliotecii Judeţene ”G.T. Kirileanu” Neamţ, pentru anul 2011,  în următoarea componenţă:

Preşedinte: – Mircea Pintilie – reprezentantul  Consiliului Judeţean Neamţ;

Membri:   – Aura Ionescu – director adjunct al Bibliotecii Bucovinei ”I.G. Sbiera” Suceava;

                 – Luminiţa Şerban-  Biblioteca Judeţeană ”Nicolae Milescu Spătarul” Vaslui.

 

Art. 2: Se numeşte comisia de soluţionare a contestaţiilor pentru evaluarea managementului Complexului Muzeal Judeţean Neamţ, pentru anul 2011, în următoarea componenţă:

Preşedinte: – Mircea Pintilie – reprezentantul Consiliului Judeţean Neamţ;

Membri:   – Menola Iutiş –Complexul Muzeal Naţional ”Moldova” Iaşi;

      – Ion Mareş – director adjunct al Muzeului Bucovinei Suceava.

 

Art. 3: Se numeşte comisia de soluţionare a contestaţiilor pentru evaluarea managementului Teatrului Tineretului Piatra-Neamţ, pentru anul 2011, în următoarea componenţă:

Preşedinte: – Mircea Pintilie – reprezentantul Consiliului Judeţean Neamţ;

Membri:   – Ioan Holban – director al Teatrului pentru Copii şi Tineret ”Luceafărul” Iaşi;

         – Sorin-Ionuţ Ciofu – actor al Teatrului ”Mihai Eminescu” Botoşani.

 

Art. 4: Se numeşte comisia de soluţionare a contestaţiilor pentru evaluarea managementului Centrului pentru Cultură şi Arte ”Carmen Saeculare” Neamţ, pentru anul 2011, în următoarea componenţă:

Preşedinte: – Mircea Pintilie – reprezentantul Consiliului Judeţean Neamţ;

Membri:   – Margareta Mihalache – prof. referent etnograf în cadrul Centrului Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Botoşani;

   Petre Horvat -şef secţie Şcoala de Arte ”Ion Irimescu” din cadrul Centrului Cultural ”Bucovina” Suceava.

 

Art.5: Secretarul judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri persoanelor, autorităţilor şi instituţiilor publice interesate, prin intermediul Biroului Secretariat şi Editarea Monitorului Oficial.

 

PREŞEDINTE

Vasile PRUTEANU

    

         Contrasemnează                                    SECRETARUL JUDEŢULUI                                             

                                                                                                       Cristina MITITELU