HOTĂRÂRE

Nr. 63 din 26.04.2012

privind aprobarea rezultatului final al evaluării managementului

instituţiilor de cultură aflate în subordinea Consiliului Judeţean Neamţ, pentru anul 2011

 

Consiliul Judeţean Neamţ;

Având în vedere prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 189/2008 privind managementul instituţiilor publice de cultură, cu modificările şi completările ulterioare;

Examinând expunerea de motive nr. 4.283/2012 a domnului Mircea Pintilie, preşedintele Consiliului Judetean Neamt, întocmită în baza proceselor verbale finale nr. 3.872/2012 al comisiei de evaluare anuală a managementului Complexului Muzeal Judeţean Neamţ, nr. 3.929/2012 al comisiei de evaluare anuală a managementului Bibliotecii Judeţene ”G.T. Kirileanu” Neamţ, nr. 4.018/2012 al comisiei de evaluare anuală a managementului Teatrului Tineretului Piatra-Neamţ şi nr.4.132/2012 al comisiei de evaluare anuală a managementului Centrului pentru Cultură şi Arte ”Carmen Saeculare” Neamţ;

Văzând raportul de specialitate nr. 4.283/2012 al Biroului Resurse Umane, precum şi rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;

În temeiul prevederilor art. 97 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

HOTĂRĂŞTE:

Art.1:Se aprobă rezultatul final, respectiv nota 10.00, al evaluării anuale a domnului Gheorghe Dumitroaia, director-manager, pentru managementul desfăşurat în anul 2011 la  Complexul Muzeal Judeţean Neamţ.

Art.2:Se aprobă rezultatul final, respectiv nota 10.00, al evaluării anuale a domnului Constantin Bostan, director-manager, pentru managementul desfăşurat în anul 2011 la Biblioteca Judeţeană ”G.T. Kirileanu” Neamţ.

Art.3:Se aprobă rezultatul final, respectiv nota 10.00, al evaluării anuale a domnului Liviu-Gelu Timuş, director general-manager, pentru managementul desfăşurat în anul 2011 la Teatrul Tineretului Piatra-Neamţ.

 

Art.4:Se aprobă rezultatul final, respectiv nota 8.56, al evaluării anuale a doamnei Dana Macsim, director-manager, pentru managementul desfăşurat în anul 2011 la Centrul pentru Cultură şi Arte ”Carmen Saeculare” Neamţ.

Art.5: Secretarul judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri persoanelor şi autorităţilor interesate, prin intermediul Biroului Secretariat şi Editarea Monitorului Oficial.

 

PREŞEDINTE

Mircea PINTILIE

 

       Contrasemnează

                                                                                        SECRETARUL JUDEŢULUI

                                                                                                                  Cristina MITITELU