HOTĂRÂRE

Nr.68 din 27.06.2012

 

privind alegerea comisiei de validare

 

Consiliul Judeţean Neamţ;

Văzând rezultatele votului deschis consemnat în procesul-verbal al şedinţei de constituire a consiliului judeţean;

Având în vedere prevederile art.89^2, alin.2 din Legea nr.215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1: Se alege comisia de validare a Consiliului Judeţean Neamţ, comisie care va funcţiona pe întreaga durată a mandatului, în următoarea componenţă:

1.Constantin SANDU;

2.Gheorghe VASILOIU;

3.Neculai ANDONI;

4.Neculai PUŞCAŞU;

5.Vasile-Ştefănuţ PLOSCARU.

 

PREŞEDINTELE CONSILIULUI JUDEŢEAN NEAMŢ

Culiţă TĂRÂŢĂ

 

 

 

 

                                         CONTRASEMNEAZĂ:

                                          SECRETARUL  JUDEŢULUI,

                                                   Cristina MITITELU