HOTĂRÂRE

Nr.69 din 27.06.2012

 

privind validarea mandatelor de consilier judeţean

 

Consiliul Judeţean Neamţ;

Examinand procesul-verbal al comisiei de validare nr. 7891 din 27.06.2012;

Văzând rezultatele votului deschis consemnat in procesul-verbal al şedinţei de constituire a consiliului judeţean;

Având în vedere prevederile art.89^2, alin.3, 4 şi 5 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum si pe cele ale art. 7 din Regulamentul-cadru de organizare si functionare a consiliilor locale, aprobat prin Ordonanta Guvernului nr. 35/2002, cu modificările şi completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1: Se validează mandatele de consilier judeţean pentru următorii:

 

1.      Neculai ANDONI;

2.      Florin ANDRONACHE;

3.      Emilia ARCAN;

4.      Decebal ARNĂUTU;

5.      Ionel ARSENE;

6.      Adrian BOURCEANU;

7.      Dan-Vasile CONSTANTIN;

8.      Dionisie DUMITRAŞCU;

9.      Gabriel-Cristian FARCAŞ;

10.  Mihai FARCAŞANU;

11. Constantin IACOBAN;

12. Andrei IGNAT;

13. Aurelian JORA;

14. Dan MANOLIU;

15. Vasile MURARIU;

16. Bogdan ONU;

17. Gabriel-Dan PAVĂL;

18. Mircea PINTILIE;

19. Vasile-Ştefănuţ PLOSCARU;

20. Vasile PRUTEANU;

21. Neculai PUŞCAŞU;

22. Constantin SANDU;

23. Nadina SIMION;

24. Ioan SPIRIDONESCU;

25. Constantin-Claudiu STAFIE;

26. Viorel STAN;

27. Ciprian-Constantin ŞERBAN;

28. Iulia ŞERBAN;

29. Constantin-Cristian TAPALAGĂ;

30. Cristian TOMULEŢ;

31. Dorinel URSĂRESCU;

32. Daniel VASILIU-MOISE;

33. Gheorghe VASILOIU;

34. Gabriel-Lucian VIŞAN.

 

PREŞEDINTELE CONSILIULUI JUDEŢEAN NEAMŢ

Culiţă TĂRÂŢĂ

 

 

 

 

                                         CONTRASEMNEAZĂ:

                             SECRETARUL JUDEŢULUI,

                                                      Cristina MITITELU