HOTĂRÂRE

Nr.70 din 27.06.2012

 

 

privind declararea consiliului judeţean

 ca legal constituit

 

Consiliul Judeţean Neamţ;

Constatând că au fost validate mandatele consilierilor judeţeni şi s-a depus jurământul de către aceştia;

Având în vedere prevederile art. 34, coroborate cu cele ale art. 90 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum si pe cele ale art.8 alin. (6) din Regulamentul-cadru de organizare si funcţionare a consiliilor locale, aprobat prin Ordonanţa Guvernului nr.35/2002, cu modificările şi completările ulterioare;

 

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art. unic: Se declară ca legal constituit Consiliul Judeţean Neamţ.

 

 

 

PREŞEDINTELE CONSILIULUI JUDEŢEAN NEAMŢ

Culiţă TĂRÂŢĂ

 

 

 

 

                                         CONTRASEMNEAZĂ:

                           SECRETARUL JUDEŢULUI,

                                                   Cristina MITITELU