HOTĂRÂRE

Nr.71 din 27.06.2012

 

privind alegerea vicepreşedinţilor Consiliului Judeţean Neamţ

 

 

Consiliul Judeţean Neamţ;

Văzând rezultatele votului secret pentru alegerea vicepreşedinţilor  Consiliului Judeţean consemnat în procesul verbal nr. 7892 din 27.06.2012  al Comisiei de validare;

Având în vedere prevederile art. 101 din Legea nr.215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art. unic: Se aleg în funcţia de vicepreşedinţi ai Consiliului Judeţean Neamţ domnul Gabriel-Cristian FARCAŞ şi domnul Mihai FARCAŞANU.

 

 

 

 

PREŞEDINTELE CONSILIULUI JUDEŢEAN NEAMŢ

Culiţă TĂRÂŢĂ

 

 

 

 

                                         CONTRASEMNEAZĂ:

SECRETARUL JUDEŢULUI,

                                                   Cristina MITITELU