ROMÂNIA

JUDEŢUL NEAMŢ

CONSILIUL JUDEŢEAN

                                                                                                                                          

HOTĂRÂRE

Nr. 74  din 31.05.2013

privind aprobarea rezultatului final al evaluării managementului

Teatrului Tineretului Piatra- Neamţ, pentru anul 2012

 

Consiliul Judeţean Neamţ;

Având în vedere prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 189/2008 privind managementul instituţiilor publice de cultură, cu modificările şi completările ulterioare;

Examinând expunerea de motive nr. 5.318/2013 a domnului Culiță Tărâță, preşedintele Consiliului Judetean Neamt, întocmită în baza procesului verbal final nr. 3.946/2013 al comisiei de evaluare anuală a managementului Teatrului Tineretului Piatra-Neamţ;

Văzând raportul de specialitate nr. 5.318/2013 al Biroului Resurse Umane, precum şi rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;

În temeiul prevederilor art. 97 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1: Se aprobă rezultatul final, respectiv nota 10.00, al evaluării anuale a domnului Liviu-Gelu Timuş, director general-manager, pentru managementul desfăşurat în anul 2012 la Teatrul Tineretului Piatra-Neamţ.

Art.2: Secretarul judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri persoanelor şi autorităţilor interesate, prin intermediul Biroului Secretariat şi Editarea Monitorului Oficial.

 

PREŞEDINTE

Culiță TĂRÂȚĂ

 

 

 

   Contrasemnează

                                                                                                        SECRETARUL JUDEŢULUI

                                                                                                              Cristina MITITELU