ROMÂNIA

JUDEŢUL NEAMŢ

CONSILIUL JUDEŢEAN

                                                                       

HOTĂRÂRE

Nr.84 din 31 mai 2013

 

 

privind  încetarea exercitării funcţiei de vicepreşedinte al Consiliului Judeţean Neamţ de către domnul Andrei Ignat ca urmare a demisiei

 

Consiliul Judeţean Neamţ;

            Văzând demisia domnului Andrei Ignat din funcţia de vicepreşedinte al Consiliului Judeţean Neamţ, înregistrată sub nr.6444/2013;

În temeiul dispozitiilor art.97 din Legea nr.215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.unic: Se ia act de încetarea exercitării funcţiei de vicepreşedinte al Consiliului Judeţean Neamţ de către domnul Andrei Ignat, urmare demisiei.

 

 

PREŞEDINTE

Culiţă TĂRÂŢĂ

 

 

 

 

                                                                              CONTRASEMNEAZĂ:

                                                        SECRETARUL JUDEŢULUI

                                                                Cristina MITITELU