ROMÂNIA

JUDEŢUL  NEAMŢ

CONSILIUL  JUDEŢEAN

                                                                                               

HOTĂRÂRE

 

privind aprobarea documentaţiilor tehnico-economice

pentru o serie de obiective de investiții de interes județean

 

 Consiliul Judeţean Neamţ;

Având în vedere prevederile Legii nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, ale Hotărârii Guvernului nr.907/2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice, precum și ale Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 28/2013 pentru aprobarea Programului naţional de dezvoltare locală, cu modificările şi completările ulterioare;

Examinând expunerea de motive nr. 17.230/2017 a domnului Ionel Arsene, preşedintele Consiliului Judeţean Neamţ, întocmită în baza adresei nr. 89.737/2017 a Ministerului Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene;

Văzând raportul de specialitate comun nr.17.230/2017 al Direcţiei investiții, transporturi și infrastructură județeană și Direcției generale buget finanțe, precum şi rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;

Luând act de dezbaterile din şedinţa plenului Consiliului Judeţean Neamţ;

În temeiul dispoziţiilor art. 91 alin. (3) lit. ”f” şi ale art. 97 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1: Se aprobă documentația tehnico-economică (faza DALI) și principalii indicatori tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții de interes județean „Consolidare drum județean DJ 155F, km 12+000-32+000, județul Neamț”, în valoare totală de 30.964.292 lei, din care construcții-montaj în sumă de 28.369.173 lei (inclusiv TVA), cu o durată de realizare a investiției de 24 luni, conform anexei nr.1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2: Se aprobă documentația tehnico-economică (faza DALI și principalii indicatori tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții de interes județean „Modernizare drum județean DJ 127A, KM 5+000-10+400, județul Neamț”, în valoare totală de 26.640.903 lei, din care construcții-montaj în sumă de 25.018.341 lei (inclusiv TVA), cu o durată de realizare a investiției de 24 luni, conform anexei nr.2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3: Se aprobă documentația tehnico-economică (faza DALI și principalii indicatori tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții de interes județean „Modernizare drum județean DJ 155B, KM 6+000-9+500, județul Neamț”, în valoare totală de 18.897.591 lei, din care construcții-montaj în sumă de 17.755.896 lei (inclusiv TVA), cu o durată de realizare a investiției de 24 luni, conform anexei nr.3 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.4: Se aprobă documentația tehnico-economică (faza DALI) și principalii indicatori tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții de interes județean „Modernizare drum județean DJ 155G, KM 3+100-7+400, județul Neamț”, în valoare totală de 12.062.636 lei, din care construcții-montaj în sumă de 11.301.489 lei (inclusiv TVA), cu o durată de realizare a investiției de 24 luni, conform anexei nr.4 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.5: Se aprobă documentația tehnico-economică (faza DALI) și principalii indicatori tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții de interes județean „Modernizare drum județean DJ 207A, KM 16+000-17+000, județul Neamț”, în valoare totală de 3.278.248 lei, din care construcții-montaj în sumă de 3.065.728 lei (inclusiv TVA), cu o durată de realizare a investiției de 12 luni, conform anexei nr.5 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.6: Se aprobă documentația tehnico-economică (faza DALI) și principalii indicatori tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții de interes județean „Modernizare drum județean DJ 207D, KM 1+250-6+800, județul Neamț”, în valoare totală de 14.475.140 lei, din care construcții-

montaj în sumă de 13.547.722 lei (inclusiv TVA), cu o durată de realizare a investiției de 24 luni, conform anexei nr.6 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.7: Se aprobă documentația tehnico-economică (faza DALI) și principalii indicatori tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții de interes județean „Modernizare drum județean DJ 208P, KM 1+850-8+471, județul Neamț”, în valoare totală de 17.103.552 lei, din care construcții-montaj în sumă de 16.082.913 lei (inclusiv TVA), cu o durată de realizare a investiției de 12 luni, conform anexei nr.7 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.8: Se aprobă documentația tehnico-economică (faza DALI) și principalii indicatori tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții de interes județean „Modernizare drum județean DJ 209B, KM 33+600-44+000, județul Neamț”, în valoare totală de 39.040.426 lei, din care construcții-montaj în sumă de 36.718.215 lei (inclusiv TVA), cu o durată de realizare a investiției de 24 luni, conform anexei nr.8 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.9: Se aprobă documentația tehnico-economică (faza DALI) și principalii indicatori tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții de interes județean „Modernizare pod pe DJ 155B, KM 8+300, peste pârâul Țolici, localitatea Țolici, județul Neamț”, în valoare totală de 649.391 lei, din care construcții-montaj în sumă de 559.154 lei (inclusiv TVA), cu o durată de realizare a investiției de 6 luni, conform anexei nr.9 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.10: Se aprobă documentația tehnico-economică (faza DALI) și principalii indicatori tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții de interes județean „Modernizare pod pe DJ 155B, KM 8+700, peste pârâul Țolici, localitatea Țolici, județul Neamț”, în valoare totală de 832.812 lei, din care construcții-montaj în sumă de 733.175 lei (inclusiv TVA), cu o durată de realizare a investiției de 6 luni, conform anexei nr.10 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.11: Se aprobă documentația tehnico-economică (faza DALI) și principalii indicatori tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții de interes județean „Modernizare pod pe DJ 155G, KM 11+538, localitatea Cîrligi, comuna Ștefan cel Mare, județul Neamț”, în valoare totală de 1.067.049 lei, din care construcții-montaj în sumă de 955.409 lei (inclusiv TVA), cu o durată de realizare a investiției de 6 luni, conform anexei nr.11 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.12: Se aprobă documentația tehnico-economică (faza DALI) și principalii indicatori tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții de interes județean „Modernizare pod pe DJ 157F, DN15B – Mănăstirea Sihăstria, KM 0+883, peste pârâul Secu, comuna Vînători Neamț, județul Neamț”, în valoare totală de 957.598 lei, din care construcții-montaj în sumă de 851.567 lei (inclusiv TVA), cu o durată de realizare a investiției de 6 luni, conform anexei nr.12 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.13: Se aprobă documentația tehnico-economică (faza DALI) și principalii indicatori tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții de interes județean „Modernizare pod pe DJ 157F, KM 6+950, peste pârâul Alb-Negru, Secu, județul Neamț”, în valoare totală de 724.563 lei, din care construcții-montaj în sumă de 630.473 lei (inclusiv TVA), cu o durată de realizare a investiției de 6 luni, conform anexei nr.13 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.14: Se aprobă documentația tehnico-economică (faza DALI) și principalii indicatori tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții de interes județean „Modernizare pod pe DJ 157F, KM 7+650, Mănăstirea Sihăstria, județul Neamț”, în valoare totală de 724.563 lei, din care construcții-montaj în sumă de 630.473 lei (inclusiv TVA), cu o durată de realizare a investiției de 6 luni, conform anexei nr.14 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.15: Se aprobă documentația tehnico-economică (faza DALI) și principalii indicatori tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții de interes județean „Modernizare pod pe DJ 157G, KM 5+750, peste pârâul Sarata, comuna Răucești, județul Neamț”, în valoare totală de 957.598 lei, din care construcții-montaj în sumă de 851.567 lei (inclusiv TVA), cu o durată de realizare a investiției de 6 luni, conform anexei nr.15 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.16: Se aprobă documentația tehnico-economică (faza DALI) și principalii indicatori tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții de interes județean „Reabilitare pod pe DJ 155F, KM 33+935, peste râul Izvorul Muntelui, Bicaz, județul Neamț”, în valoare totală de 829.805 lei, din care construcții-montaj în sumă de 730.323 lei (inclusiv TVA), cu o durată de realizare a investiției de 6 luni, conform anexei nr.16 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.17: Se aprobă documentația tehnico-economică (faza DALI) și principalii indicatori tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții de interes județean „Reabilitare pod pe DJ 155F, KM 34+410, peste râul Furcituri, Izvorul Muntelui, județul Neamț”, în valoare totală de 837.322

lei, din care construcții-montaj în sumă de 737.455 lei (inclusiv TVA), cu o durată de realizare a investiției de 6 luni, conform anexei nr.17 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.18: Se aprobă documentația tehnico-economică (faza DALI) și principalii indicatori tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții de interes județean „Reabilitare pod pe DJ 155F, KM 36+505, peste râul Izvorul Muntelui, Bicaz, județul Neamț”, în valoare totală de 836.570 lei, din care construcții-montaj în sumă de 736.742 lei (inclusiv TVA), cu o durată de realizare a investiției de 6 luni, conform anexei nr.18 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.19: Se aprobă documentația tehnico-economică (faza DALI) și principalii indicatori tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții de interes județean „Reabilitare pod pe DJ 155F, KM 37+560, peste râul Izvorul Muntelui, Bicaz, județul Neamț”, în valoare totală de 832.059 lei, din care construcții-montaj în sumă de 732.463 lei (inclusiv TVA), cu o durată de realizare a investiției de 6 luni, conform anexei nr.19 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.20: Se aprobă documentația tehnico-economică (faza DALI) și principalii indicatori tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții de interes județean „Reabilitare pod pe DJ 155I, KM 19+317, peste pârâul Rădeanca, localitatea Păstrăveni, județul Neamț”, în valoare totală de 1.861.171 lei, din care construcții-montaj în sumă de 1.708.834 lei (inclusiv TVA), cu o durată de realizare a investiției de 6 luni, conform anexei nr.20  care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.21: Se aprobă documentația tehnico-economică (faza DALI) și principalii indicatori tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții de interes județean „Reabilitare pod pe DJ 155J, KM 0+150, peste pârâul Topolița, comuna Grumăzești, județul Neamț”, în valoare totală de 4.459.133 lei, din care construcții-montaj în sumă de 4.173.659 lei (inclusiv TVA), cu o durată de realizare a investiției de 6 luni, conform anexei nr.21 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.22: Se aprobă documentația tehnico-economică (faza DALI) și principalii indicatori tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții de interes județean „Reabilitare pod pe DJ 155J, KM 2+638, peste pârâul Netezi, comuna Grumăzești, județul Neamț”, în valoare totală de 2.590.194 lei, din care construcții-montaj în sumă de 2.400.497 lei (inclusiv TVA), cu o durată de realizare a investiției de 6 luni, conform anexei nr.22 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.23: Se aprobă documentația tehnico-economică (faza DALI) și principalii indicatori tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții de interes județean „Reabilitare pod pe DJ 155M, KM 3+213, peste pârâul Curechiștea, comuna Petricani, județul Neamț”, în valoare totală de 473.563 lei, din care construcții-montaj în sumă de 392.337 lei (inclusiv TVA), cu o durată de realizare a investiției de 6 luni, conform anexei nr.23 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.24: Se aprobă documentația tehnico-economică (faza DALI) și principalii indicatori tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții de interes județean „Reabilitare pod pe DJ 155M, KM 3+445, peste pârâul Țolici, comuna Petricani, județul Neamț”, în valoare totală de 1.379.467 lei, din care construcții-montaj în sumă de 1.251.516 lei (inclusiv TVA), cu o durată de realizare a investiției de 6 luni, conform anexei nr.24 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.25: Se aprobă documentația tehnico-economică (faza DALI) și principalii indicatori tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții de interes județean „Reabilitare pod pe DJ 155P, KM 1+265, peste pârâul Valea Albă, localitatea Războieni, județul Neamț”, în valoare totală de 1.259.791 lei, din care construcții-montaj în sumă de 1.138.273 lei (inclusiv TVA), cu o durată de realizare a investiției de 6 luni, conform anexei nr.25 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.26: Se aprobă documentația tehnico-economică (faza DALI) și principalii indicatori tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții de interes județean „Reabilitare pod pe DJ 157I, KM 3+075, peste râul Ruginoasa, județul Neamț”, în valoare totală de 507.550 lei, din care construcții-montaj în sumă de 432.644,83 lei (inclusiv TVA), cu o durată de realizare a investiției de 6 luni, conform anexei nr.26 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.27: Se aprobă documentația tehnico-economică (faza DALI) și principalii indicatori tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții de interes județean „Reabilitare pod pe DJ 207A, KM 6+183, peste râul Descărcare, la Luțca, județul Neamț”, în valoare totală de 412.630 lei, din care construcții-montaj în sumă de 375.241 lei (inclusiv TVA), cu o durată de realizare a investiției de 6 luni, conform anexei nr.27 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.28: Se aprobă documentația tehnico-economică (faza DALI) și principalii indicatori tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții de interes județean „Reabilitare pod pe DJ 207A, KM 6+591, peste râul Siret, la Luțca, județul Neamț”, în valoare totală de 6.336.805 lei, din care construcții-montaj în sumă de 5.935.712 lei (inclusiv TVA), cu o durată de realizare a investiției de 6 luni, conform anexei nr.28 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.29: Se aprobă documentația tehnico-economică (faza DALI) și principalii indicatori tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții de interes județean „Reabilitare pod pe DJ 207A, KM 8+884, peste râul Sagna, județul Neamț”, în valoare totală de 376.530 lei, din care construcții-montaj în sumă de 351.799 lei (inclusiv TVA), cu o durată de realizare a investiției de 6 luni, conform anexei nr.29 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.30 Se aprobă documentația tehnico-economică (faza DALI) și principalii indicatori tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții de interes județean „Reabilitare pod pe DJ 209B, peste râul Sabasa, KM 48+248, comuna Borca, județul Neamț”, în valoare totală de 583.555 lei, din care construcții-montaj în sumă de 550.349 lei (inclusiv TVA), cu o durată de realizare a investiției de 6 luni, conform anexei nr.30 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.31: Se aprobă documentația tehnico-economică (faza DALI) și principalii indicatori tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții de interes județean „Reabilitare pod pe DJ 209B, peste râul Sabasa, KM 47+205, comuna Borca, județul Neamț”, în valoare totală de 316.100 lei, din care construcții-montaj în sumă de 288.813 lei (inclusiv TVA), cu o durată de realizare a investiției de 6 luni, conform anexei nr.31 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.32 Se aprobă documentația tehnico-economică (faza DALI) și principalii indicatori tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții de interes județean „Reabilitare pod pe DJ 209B, peste râul Sabasa, KM 48+900, comuna Borca, județul Neamț”, în valoare totală de 309.456 lei, din care construcții-montaj în sumă de 278.682 lei (inclusiv TVA), cu o durată de realizare a investiției de 6 luni, conform anexei nr.32 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.33 Se aprobă documentația tehnico-economică (faza DALI) și principalii indicatori tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții de interes județean „Reabilitare pod pe DJ 209B, peste râul Sabasa, KM 49+150, comuna Borca, județul Neamț”, în valoare totală de 603.834 lei, din care construcții-montaj în sumă de 568.626 lei (inclusiv TVA), cu o durată de realizare a investiției de 6 luni, conform anexei nr.33 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.34: Direcţia investiții, transporturi și infrastructură județeană și Direcţia generală buget finanţe vor dispune măsurile necesare aducerii la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art.35: Secretarul judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor şi persoanelor interesate prin intermediul Serviciului gestionarea documentelor și editarea monitorului oficial al județului.

 

 P.PREŞEDINTE

VICEPREŞEDINTE

Ion ASAFTEI

                                                                 

 

  CONTRASEMNEAZĂ:

                                                                                                      SECRETARUL JUDEŢULUI

                                                                                              Daniela SOROCEANU

 

 

 

 

 

Piatra Neamț

Nr.238

Din 15 septembrie 2017