ROMÂNIA

JUDEŢUL  NEAMŢ

CONSILIUL  JUDEŢEAN

                                                                                               

HOTĂRÂRE

 

privind aprobarea documentaţiilor tehnico-economice

pentru o serie de obiective de investiții de interes județean

 

 Consiliul Judeţean Neamţ;

Având în vedere prevederile art.44, alin.(1) din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;

Examinând expunerea de motive nr.24.077/2017 a domnului Ion Asaftei, vicepreşedinte al Consiliului Judeţean Neamţ;

Văzând raportul de specialitate comun nr.24.077/2017 al Direcţiei investiții, programe și infrastructură județeană și Direcției generale buget finanțe, precum şi rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;

Luând act de dezbaterile din şedinţa plenului Consiliului Judeţean Neamţ;

În temeiul dispoziţiilor art. 91 alin. (3) lit. ”f” şi ale art. 97 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1: Se aprobă documentația tehnico-economică și principalii indicatori tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții de interes județean „Modernizare drum județean DJ 157H, km 14+000-17+500, județul Neamț”, în valoare totală de 10.768.029 lei, din care construcții-montaj în sumă de 10.110.084,60 lei (inclusiv TVA), cu o durată de realizare a investiției de 24 luni, conform anexei nr.1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2: Se aprobă documentația tehnico-economică și principalii indicatori tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții de interes județean „Reabilitare pod pe DJ 156A, km.27+105, Comuna Tazlău, județul Neamț”, în valoare totală de 839.956 lei, din care construcții-montaj în sumă de 762.836,58 lei (inclusiv TVA), cu o durată de realizare a investiției de 6 luni, conform anexei nr.2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3: Se aprobă documentația tehnico-economică și principalii indicatori tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții de interes județean „Reabilitare pod pe DJ 156C, km.4+063, peste pârâul Boștinar, comuna Tazlău, județul Neamț”, în valoare totală de 867.093 lei, din care construcții-montaj în sumă de 789.380,04 lei (inclusiv TVA), cu o durată de realizare a investiției de 6 luni, conform anexei nr.3 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.4: Se aprobă documentația tehnico-economică și principalii indicatori tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții de interes județean „Reabilitare pod pe DJ 159, peste râul Bârlad, km.42+625, comuna Valea Ursului, județul Neamț”, în valoare totală de 285.000 lei, din care construcții-montaj în sumă de 249.900 lei (inclusiv TVA), cu o durată de realizare a investiției de 6 luni, conform anexei nr.4 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.5: Se aprobă documentația tehnico-economică și principalii indicatori tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții de interes județean „Reabilitare pod pe DJ 159, peste pârâul Bozianca, km.49+695, comuna Bozieni, județul Neamț”, în valoare totală de 690.000 lei, din care construcții-montaj în sumă de 640.216 lei (inclusiv TVA), cu o durată de realizare a investiției de 6 luni, conform anexei nr.5 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.6: Se aprobă documentația tehnico-economică și principalii indicatori tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții de interes județean „Reabilitare pod pe DJ 159B, peste pârâul Turbata, km.3+784, comuna Bahna, județul Neamț”, în valoare totală de 285.000 lei, din care construcții-montaj în sumă de 264.214,50 lei (inclusiv TVA), cu o durată de realizare a investiției de 6 luni, conform anexei nr.6 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.7: Se aprobă documentația tehnico-economică și principalii indicatori tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții de interes județean „Reabilitare pod pe DJ 159B, peste pârâul Mărmureanca, km.2+576, comuna Bahna, județul Neamț”, în valoare totală de 260.000 lei, din care construcții-montaj în sumă de 231.858 lei (inclusiv TVA), cu o durată de realizare a investiției de 12 luni, conform anexei nr.7 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.8: Se aprobă documentația tehnico-economică și principalii indicatori tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții de interes județean „Reabilitare pod pe DJ 280, peste râul Chicerea, km.32+126, comuna Stănița, județul Neamț”, în valoare totală de 287.365 lei, din care construcții-montaj în sumă de 265.165 lei (inclusiv TVA), cu o durată de realizare a investiției de 6 luni, conform anexei nr.8 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.9: Se aprobă documentația tehnico-economică și principalii indicatori tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții de interes județean „Reabilitare pod pe DJ 280, peste râul Pricopului, km.27+041, comuna Stănița, județul Neamț”, în valoare totală de 402.310 lei, din care construcții-montaj în sumă de 381.140 lei (inclusiv TVA), cu o durată de realizare a investiției de 6 luni, conform anexei nr.9 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.10: Se aprobă documentația tehnico-economică și principalii indicatori tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții de interes județean „Modernizare drum județean DJ 127A, km.32+380-36+100, județul Neamț”, în valoare totală de 15.381.137,18 lei, din care construcții-montaj în sumă de 14.422.791,84 lei (inclusiv TVA), cu o durată de realizare a investiției de 24 luni, conform anexei nr.10 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.11: Se aprobă documentația tehnico-economică și principalii indicatori tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții de interes județean „Modernizare drum județean DJ 155B, km.11+500-17+000, județul Neamț”, în valoare totală de 25.470.689,48 lei, din care construcții-montaj în sumă de 23.908.896,90 lei (inclusiv TVA), cu o durată de realizare a investiției de 24 luni, conform anexei nr.11 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.12: Se aprobă documentația tehnico-economică și principalii indicatori tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții de interes județean „Modernizare drum județean DJ 155B, km.34+324-39+400, județul Neamț”, în valoare totală de 16.153.142,78 lei, din care construcții-montaj în sumă de 15.141.626,22 lei (inclusiv TVA), cu o durată de realizare a investiției de 24 luni, conform anexei nr.12 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.13: Se aprobă documentația tehnico-economică și principalii indicatori tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții de interes județean „Modernizare drum județean DJ 155B, km.45+400-47+600, județul Neamț”, în valoare totală de 8.700.662,21 lei, din care construcții-montaj în sumă de 8.163.658,84 lei (inclusiv TVA), cu o durată de realizare a investiției de 24 luni, conform anexei nr.13 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.14: Se aprobă documentația tehnico-economică și principalii indicatori tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții de interes județean „Modernizare drum județean DJ 155I, km.51+480-60+000, județul Neamț”, în valoare totală de 22.143.769,49 lei, din care construcții-montaj în sumă de 20.812.366,82 lei (inclusiv TVA), cu o durată de realizare a investiției de 24 luni, conform anexei nr.14 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.15: Se aprobă documentația tehnico-economică și principalii indicatori tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții de interes județean „Modernizare drum județean DJ 155C, km.3+800-5+676, județul Neamț”, în valoare totală de 5.543.397,18 lei, din care construcții-montaj în sumă de 5.203.409,47 lei (inclusiv TVA), cu o durată de realizare a investiției de 24 luni, conform anexei nr.15 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.16: Se aprobă documentația tehnico-economică și principalii indicatori tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții de interes județean „Modernizare drum județean DJ 158, km.16+000-27+248, județul Neamț”, în valoare totală de 27.956.619 lei, din care construcții-montaj în sumă de 23.170.017 lei (inclusiv TVA), cu o durată de realizare a investiției de 18 luni, conform anexei nr.16 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.17: Se aprobă documentația tehnico-economică și principalii indicatori tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții de interes județean „Modernizare drum județean DJ 159B, km.2+942-8+363, județul Neamț”, în valoare totală de 9.517.286 lei, din care construcții-montaj în sumă de 7.900.944 lei (inclusiv TVA), cu o durată de realizare a investiției de 17 luni, conform anexei nr.17 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.18: Se aprobă documentația tehnico-economică și principalii indicatori tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții de interes județean „Modernizare drum județean DJ 201C, km.9+000-10+500, județul Neamț”, în valoare totală de 3.668.793,18 lei, din care construcții-montaj

în sumă de 3.431.085,35 lei (inclusiv TVA), cu o durată de realizare a investiției de 24 luni, conform anexei nr.18 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.19: Se aprobă documentația tehnico-economică și principalii indicatori tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții de interes județean „Modernizare drum județean DJ 207K, km.2+000-9+500, județul Neamț”, în valoare totală de 26.011.017,50 lei, din care construcții-montaj în sumă de 24.457.534,50 lei (inclusiv TVA), cu o durată de realizare a investiției de 24 luni, conform anexei nr.19 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.20: Se aprobă documentația tehnico-economică și principalii indicatori tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții de interes județean „Modernizare pod pe DJ 127A, km. 11+375, peste pârâul Balaz, localitatea Telec, județul Neamț”, în valoare totală de 1.124.481 lei, din care construcții-montaj în sumă de 1.009.897,40 lei (inclusiv TVA), cu o durată de realizare a investiției de 6 luni, conform anexei nr.20  care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.21: Se aprobă documentația tehnico-economică și principalii indicatori tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții de interes județean „Modernizare pod pe DJ 127A, km. 17+885, peste pârâul Balaz, localitatea Bicazu Ardelean, județul Neamț”, în valoare totală de 1.050.812 lei, din care construcții-montaj în sumă de 940.004,20 lei (inclusiv TVA), cu o durată de realizare a investiției de 6 luni, conform anexei nr.21 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.22: Se aprobă documentația tehnico-economică și principalii indicatori tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții de interes județean „Reabilitare pod pe DJ 127A, km. 17+184, peste pârâul Balaz, localitatea Bicazu Ardelean, județul Neamț”, în valoare totală de 1.861.171 lei, din care construcții-montaj în sumă de 1.708.834,29 lei (inclusiv TVA), cu o durată de realizare a investiției de 6 luni, conform anexei nr.22 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.23: Se aprobă documentația tehnico-economică și principalii indicatori tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții de interes județean „Modernizare pod pe DJ 127A, km. 24+003, peste pârâul Dămuc, localitatea Dămuc, județul Neamț”, în valoare totală de 1.271.819 lei, din care construcții-montaj în sumă de 1.149.684,78 lei (inclusiv TVA), cu o durată de realizare a investiției de 6 luni, conform anexei nr.23 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.24: Se aprobă documentația tehnico-economică și principalii indicatori tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții de interes județean „Reabilitare pod pe DJ 155F, km.4+845, peste râul Schit, comuna Ceahlău”, în valoare totală de 1.713.833 lei, din care construcții-montaj în sumă de 1.569.046,91 lei (inclusiv TVA), cu o durată de realizare a investiției de 6 luni, conform anexei nr.24 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.25: Se aprobă documentația tehnico-economică și principalii indicatori tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții de interes județean „Reabilitare pod pe DJ 155F, km.6+625, peste râul Schit, comuna Ceahlău”, în valoare totală de 1.419.157 lei, din care construcții-montaj în sumă de 1.289.472,16 lei (inclusiv TVA), cu o durată de realizare a investiției de 6 luni, conform anexei nr.25 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.26: Se aprobă documentația tehnico-economică și principalii indicatori tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții de interes județean „Modernizare pod pe DJ 155G, km.1+616, peste pârâul Cracău, comuna Bodești, județul Neamț”, în valoare totală de 6.763.922 lei, din care construcții-montaj în sumă de 6.360.337,31 lei (inclusiv TVA), cu o durată de realizare a investiției de 6 luni, conform anexei nr.26 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.27: Se aprobă documentația tehnico-economică și principalii indicatori tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții de interes județean „Modernizare pod pe DJ 157F, DN 15B-Mănăstirea Sihăstria, km.0+558, peste râul Ozana, comuna Pipirig, județul Neamț”, în valoare totală de 4.915.582 lei, din care construcții-montaj în sumă de 4.606.716,65 lei (inclusiv TVA), cu o durată de realizare a investiției de 6 luni, conform anexei nr.27 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.28: Se aprobă documentația tehnico-economică și principalii indicatori tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții de interes județean „Lucrări de punere în siguranță a podului de pe DJ 208G, km.34+315, peste râul Moldova, comuna Tupilați, județul Neamț”, în valoare totală de 6.763.922 lei, din care construcții-montaj în sumă de 6.360.337,31 lei (inclusiv TVA), cu o durată de realizare a investiției de 6 luni, conform anexei nr.28 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.29: Se aprobă documentația tehnico-economică și principalii indicatori tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții de interes județean „Reabilitare pod pe DJ 209B, peste râul Sabasa, km.48+580, comuna Borca, județul Neamț”, în valoare totală de 294.735 lei, din care construcții-  montaj în sumă de 270.627,43 lei (inclusiv TVA), cu o durată de realizare a investiției de 6 luni, conform anexei nr.29 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.30 Se aprobă documentația tehnico-economică și principalii indicatori tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții de interes județean „Reabilitare pod pe DJ 209B, peste râul Sabasa, km.51+055, comuna Borca, județul Neamț”, în valoare totală de 548.184 lei, din care construcții-montaj în sumă de 513.491,14 lei (inclusiv TVA), cu o durată de realizare a investiției de 6 luni, conform anexei nr.30 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.31: Se aprobă documentația tehnico-economică și principalii indicatori tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții de interes județean „Reabilitare pod pe DJ 209B, peste râul Scoruș, km.39+050, comuna Borca, județul Neamț”, în valoare totală de 810.487 lei, din care construcții-montaj în sumă de 759.012,39 lei (inclusiv TVA), cu o durată de realizare a investiției de 6 luni, conform anexei nr.31 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.32: Se aprobă documentația tehnico-economică aferentă obiectivului de investiții de interes județean „Demolare cabină poartă-construcție dezafectată”, clădire situată în municipiul Piatra Neamț, strada 1 Decembrie 1918, nr. 68, județul Neamț, în valoare totală de 21.543 lei (inclusiv TVA), din care construcții-montaj în sumă de 15.364 lei (inclusiv TVA), cu o durată de realizare a investiției de 10 zile, conform anexei nr.32 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.33: Direcţia investiții, programe și infrastructură județeană și Direcţia generală buget finanţe vor dispune măsurile necesare aducerii la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art.34: Secretarul judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor şi persoanelor interesate prin intermediul Serviciului gestionarea documentelor, evidența lucrărilor consiliului județean și editarea monitorului oficial al județului.

 

 

   PREŞEDINTE

    Ionel ARSENE

 

 

 

 

                                                                  CONTRASEMNEAZĂ:

                                                                                                   SECRETARUL JUDEŢULUI

                                                                                             Daniela SOROCEANU

 

 

 

 

Piatra Neamț

Nr. 350

Din 21 decembrie 2017