ROMÂNIA

JUDEŢUL  NEAMŢ

 CONSILIUL  JUDEŢEAN

                                                                                                             

HOTĂRÂRE

 

privind aprobarea actualizării valorilor totale și a contribuției proprii a Județului Neamț pentru o serie de obiective de investiții de interes public județean

 

 Consiliul Judeţean Neamţ;

Având în vedere prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr.28/2013 pentru aprobarea Programului naţional de dezvoltare locală;

Examinând expunerea de motive nr. 4121/2017 a domnului Ionel Arsene, preşedintele Consiliului Judeţean Neamţ;

Văzând raportul de specialitate nr. 4121/2017 al Direcţiei investiții, transporturi și infrastructură județeană, precum şi rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;

Luând act de dezbaterile din şedinţa plenului Consiliului Judeţean Neamţ;

În temeiul dispoziţiilor art. 91 alin. (3) lit. ”f” şi ale art. 97 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1: Se aprobă actualizarea valorii totale și a contribuției proprii a Județului Neamț pentru obiectivul de investiții de interes public județean „Modernizare DJ 127A Dămuc-Huisurez, km.29+000-32+380, județul Neamț”, după cum urmează:

-Valoarea totală a investiției, în condițiile actualizării restului de executat, este de 6.123.232,57 lei;

-Valoarea contribuției proprii a Județului  Neamț este de 2.521.516,55 lei (inclusiv TVA), din care pentru finalizare este necesară suma de 32.813,01 lei, reprezentând cheltuieli neeligibile în cadrul Programului Național de Dezvoltare Locală.

Art.2: Se aprobă actualizarea valorii totale și a contribuției proprii a Județului Neamț pentru obiectivul de investiții de interes public județean „Modernizare DJ 127 limită jud. Harghita-Bicazu Ardelean-Bicaz Chei-Dămuc- Limita jud.Harghita, km.10+400-16+563”, după cum urmează:

-Valoarea totală a investiției, în condițiile actualizării restului de executat, este de 7.413.134,63 lei;

-Valoarea contribuției proprii a Județului  Neamț este de 4.974.855,91 lei (inclusiv TVA), din care pentru finalizare este necesară suma de 58.360,40 lei, reprezentând cheltuieli neeligibile în cadrul Programului Național de Dezvoltare Locală.

Art.3: Se aprobă actualizarea valorii totale și a contribuției proprii a Județului Neamț pentru obiectivul de investiții de interes public județean „Modernizare DJ 155B Bodești-Urecheni-Drăgănești, km.9+500-11+500; 17+000-19+250, județul Neamț”, după cum urmează:

-Valoarea totală a investiției, în condițiile actualizării restului de executat, este de 7.196.728,94 lei;

-Valoarea contribuției proprii a Județului  Neamț este de 2.536.730,89 lei (inclusiv TVA), din care pentru finalizare este necesară suma de 60.726,37 lei, reprezentând cheltuieli neeligibile în cadrul Programului Național de Dezvoltare Locală.

Art.4: Se aprobă actualizarea valorii totale și a contribuției proprii a Județului Neamț pentru obiectivul de investiții de interes public județean „Modernizare DJ 155B Bodești-Urecheni-Drăgănești, km.39+400-45+400, județul Neamț”, după cum urmează:

-Valoarea totală a investiției, în condițiile actualizării restului de executat, este de 6.893.617,90 lei;

-Valoarea contribuției proprii a Județului  Neamț este de 3.852.368,90 lei (inclusiv TVA), din care pentru finalizare este necesară suma de 56.800,39 lei, reprezentând cheltuieli neeligibile în cadrul Programului Național de Dezvoltare Locală.

Art.5: Se aprobă actualizarea valorii totale și a contribuției proprii a Județului Neamț pentru obiectivul de investiții de interes public județean „Modernizare DJ 159B Izvoare-Bahna, km.0+000-2+942”, după cum urmează:

-Valoarea totală a investiției, în condițiile actualizării restului de executat, este de 4.670.965,77 lei;

-Valoarea contribuției proprii a Județului  Neamț este de 3.509.704,82 lei (inclusiv TVA), din care pentru finalizare este necesară suma de 35.094,38 lei, reprezentând cheltuieli neeligibile în cadrul Programului Național de Dezvoltare Locală.

Art.6: Se aprobă actualizarea valorii totale și a contribuției proprii a Județului Neamț pentru obiectivul de investiții de interes public județean „Modernizare DJ 155I Tîrgu Neamț-Bîrgăuani-Români-Siliștea, km.28+871-31+000, județul Neamț”, după cum urmează:

-Valoarea totală a investiției, în condițiile actualizării restului de executat, este de 3.268.535,35 lei;

-Valoarea contribuției proprii a Județului  Neamț este de 1.842.075,22 lei (inclusiv TVA), din care pentru finalizare este necesară suma de 27.437,90 lei, reprezentând cheltuieli neeligibile în cadrul Programului Național de Dezvoltare Locală.

Art.7: Se aprobă actualizarea valorii totale și a contribuției proprii a Județului Neamț pentru obiectivul de investiții de interes public județean „Modernizare DJ 155I Tîrgu-Neamț-Tupilați-Bîrgăuani-Români-Siliștea, km.36+500-39+703”, după cum urmează:

-Valoarea totală a investiției, în condițiile actualizării restului de executat, este de 3.660.592,36 lei;

-Valoarea contribuției proprii a Județului  Neamț este de 1.641.325,98 lei (inclusiv TVA), din care pentru finalizare este necesară suma de 35.345,00 lei, reprezentând cheltuieli neeligibile în cadrul Programului Național de Dezvoltare Locală.

Art.8: Se aprobă actualizarea valorii totale și a contribuției proprii a Județului Neamț pentru obiectivul de investiții de interes public județean „Modernizare DJ 155L Ghindăoani-Grumăzești, km.0+000-8+595”, după cum urmează:

-Valoarea totală a investiției, în condițiile actualizării restului de executat, este de 8.569.689,79 lei;

-Valoarea contribuției proprii a Județului  Neamț este de 4.224.179,79 lei (inclusiv TVA), din care pentru finalizare este necesară suma de 72.320,51 lei, reprezentând cheltuieli neeligibile în cadrul Programului Național de Dezvoltare Locală.

Art.9: Se aprobă actualizarea valorii totale și a contribuției proprii a Județului Neamț pentru obiectivul de investiții de interes public județean „Consolidare DJ 157 Horia-Mărgineni-Piatra Neamț, km.17+300-34+000-Etapa a II-a km.17+300-25+000”, după cum urmează:

-Valoarea totală a investiției, în condițiile actualizării restului de executat, este de 6.644.320,13 lei;

-Valoarea contribuției proprii a Județului  Neamț este de 6.079.753,27 lei (inclusiv TVA), din care pentru finalizare este necesară suma de 45.262,00 lei, reprezentând cheltuieli neeligibile în cadrul Programului Național de Dezvoltare Locală.

Art.10: Se aprobă actualizarea valorii totale și a contribuției proprii a Județului Neamț pentru obiectivul de investiții de interes public județean „Modernizare DJ 157H Girov-Dochia-Itrinești, km. 2+800-9+000”, după cum urmează:

-Valoarea totală a investiției, în condițiile actualizării restului de executat, este de 7.017.907,62 lei;

-Valoarea contribuției proprii a Județului  Neamț este de 5.603.924,46 lei (inclusiv TVA), din care pentru finalizare este necesară suma de 45.671,00 lei, reprezentând cheltuieli neeligibile în cadrul Programului Național de Dezvoltare Locală.

Art.11: Se aprobă actualizarea valorii totale și a contribuției proprii a Județului Neamț pentru obiectivul de investiții de interes public județean „Modernizare DJ 207D Icușești-Bătrânești, km. 21+430-24+000”, după cum urmează:

-Valoarea totală a investiției, în condițiile actualizării restului de executat, este de 2.821.341,35 lei;

-Valoarea contribuției proprii a Județului  Neamț este de 2.203.616,73 lei (inclusiv TVA), din care pentru finalizare este necesară suma de 23.789,48 lei, reprezentând cheltuieli neeligibile în cadrul Programului Național de Dezvoltare Locală.

Art.12: Se aprobă actualizarea valorii totale și a contribuției proprii a Județului Neamț pentru obiectivul de investiții de interes public județean „Modernizare DJ 280 Stănița-Chicerea, km. 29+343-33+140”, după cum urmează:

-Valoarea totală a investiției, în condițiile actualizării restului de executat, este de 3.703.224,04 lei;

-Valoarea contribuției proprii a Județului  Neamț este de 1.524.404,66 lei (inclusiv TVA), din care pentru finalizare este necesară suma de 30.449,91 lei, reprezentând cheltuieli neeligibile în cadrul Programului Național de Dezvoltare Locală.

Art.13: Se aprobă actualizarea valorii totale și a contribuției proprii a Județului Neamț pentru obiectivul de investiții de interes public județean „Reabilitare drum județean DJ 207C Ion Creangă-Valea Ursului, km. 14+000-17+000, județul Neamț”, după cum urmează:

-Valoarea totală a investiției, în condițiile actualizării restului de executat, este de 4.034.848,21 lei;

-Valoarea contribuției proprii a Județului  Neamț este de 3.343.735,01 lei (inclusiv TVA), din care pentru finalizare este necesară suma de 27.398,82 lei, reprezentând cheltuieli neeligibile în cadrul Programului Național de Dezvoltare Locală.

Art.14: Se aprobă actualizarea valorii totale și a contribuției proprii a Județului Neamț pentru obiectivul de investiții de interes public județean „Consolidare DJ 280 Bîra-Stănița, km. 21+830-25+300, 29+000-29+343”, după cum urmează:

-Valoarea totală a investiției, în condițiile actualizării restului de executat, este de 8.299.919 lei;

-Valoarea contribuției proprii a Județului  Neamț este de 490.403,16 lei (inclusiv TVA).

Art.15: Se aprobă actualizarea valorii totale și a contribuției proprii a Județului Neamț pentru obiectivul de investiții de interes public județean „Modernizare DJ 209B Mălini-Stînișoara-Borca, km. 44+000-51+000”, după cum urmează:

-Valoarea totală a investiției, în condițiile actualizării restului de executat, este de 15.762.883 lei;

-Valoarea contribuției proprii a Județului  Neamț este de 350.515 lei (inclusiv TVA).

Art.16: Se aprobă actualizarea valorii totale și a contribuției proprii a Județului Neamț pentru obiectivul de investiții de interes public județean „Modernizare DJ 155M Tîrpești-Țolici, km. 3+250-4+868”, după cum urmează:

-Valoarea totală a investiției, în condițiile actualizării restului de executat, este de 3.547.704 lei;

-Valoarea contribuției proprii a Județului  Neamț este de 207.310,59 lei (inclusiv TVA).

Art.17: Se aprobă actualizarea valorii totale și a contribuției proprii a Județului Neamț pentru obiectivul de investiții de interes public județean „Realibitare și modernizare DJ 157C DN 15 (Viișoara)-Scăricica-Bisericani-Sanatoriu Bisericani, km. 0+000-6+615”, după cum urmează:

-Valoarea totală a investiției, în condițiile actualizării restului de executat, este de 16.551.221 lei;

-Valoarea contribuției proprii a Județului  Neamț este de 530.887 lei (inclusiv TVA).

Art.18: Se aprobă actualizarea valorii totale și a contribuției proprii a Județului Neamț pentru obiectivul de investiții de interes public județean „Modernizare DJ 155I: Tîrgu-Neamț-Tupilați-Bîrgăuani, km. 31+000-36+500”, după cum urmează:

-Valoarea totală a investiției, în condițiile actualizării restului de executat, este de 12.389.101 lei;

-Valoarea contribuției proprii a Județului  Neamț este de 363.266 lei (inclusiv TVA).

Art.19: Se aprobă actualizarea valorii totale și a contribuției proprii a Județului Neamț pentru obiectivul de investiții de interes public județean „Modernizare DJ 157H: Girov-Dochia-Mărgineni, km. 9+000-14+000, km 17+500-18+500”, după cum urmează:

-Valoarea totală a investiției, în condițiile actualizării restului de executat, este de 12.375.656 lei;

-Valoarea contribuției proprii a Județului  Neamț este de 363.929 lei (inclusiv TVA).

Art.20: Se aprobă actualizarea valorii totale și a contribuției proprii a Județului Neamț pentru obiectivul de investiții de interes public județean „Consolidare DJ 207A Roman-Bîra-Nistria, km. 22+000-29+595”, după cum urmează:

-Valoarea totală a investiției, în condițiile actualizării restului de executat, este de 15.493.369 lei;

-Valoarea contribuției proprii a Județului  Neamț este de 447.517 lei (inclusiv TVA).

Art.21:  Direcţia investiții, transporturi și infrastructură județeană va dispune măsurile necesare aducerii la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art.22: Secretarul judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor şi persoanelor interesate prin intermediul Serviciului gestionarea documentelor și editarea monitorului oficial al județului.

 

   PREŞEDINTE

    Ionel ARSENE

 

 

 

 

 

                                                                                        CONTRASEMNEAZĂ:

                                                                                   SECRETARUL JUDEŢULUI

                                                                            Daniela SOROCEANU

 

 

 

 

Piatra Neamț

Nr.56

Din 14 martie 2017