ROMÂNIA

JUDEŢUL  NEAMŢ

 CONSILIUL  JUDEŢEAN

                                                                                               

HOTĂRÂRE

 

privind aprobarea realizării unor obiective de investiții de interes public județean

 

 Consiliul Judeţean Neamţ;

Având în vedere prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr.28/2013 pentru aprobarea Programului naţional de dezvoltare locală;

Examinând expunerea de motive nr. 4183/2017 a domnului Ionel Arsene, preşedintele Consiliului Judeţean Neamţ;

Văzând raportul de specialitate nr. 4183/2017 al Direcţiei investiții, transporturi și infrastructură județeană, precum şi rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;

    Luând act de dezbaterile din şedinţa plenului Consiliului Judeţean Neamţ;

În temeiul dispoziţiilor art. 91, alin. (5), lit. ”a”, pct.12 şi ale art. 97 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1: Se aprobă realizarea obiectivului de investiții de interes public județean „Modernizare drum județean DJ 155B, km.6+000-9+500, județul Neamț”, prin Programul Național de Dezvoltare Locală, cu o valoare totală estimată a investiției de 18.897.591 lei cu TVA, din care contribuția proprie a Județului Neamț este în sumă de 414.910 lei cu TVA.

Art.2: Se aprobă realizarea obiectivului de investiții de interes public județean „Modernizare drum judeţean DJ 155B, km 11+500–17+000, județul Neamț”, prin Programul Național de Dezvoltare Locală, cu o valoare totală estimată a investiției de 25.470.689 lei cu TVA, din care contribuția proprie a Județului Neamț este în sumă de 578.929 lei cu TVA.

Art.3: Se aprobă realizarea obiectivului de investiții de interes public județean „Modernizare drum judeţean DJ 155B, km 34+324-39+400, județul Neamț”, prin Programul Național de Dezvoltare Locală, cu o valoare totală estimată a investiției de 16.153.142 lei cu TVA, din care contribuția proprie a Județului Neamț este în sumă de 381.037 lei cu TVA.

Art.4: Se aprobă realizarea obiectivului de investiții de interes public județean „Modernizare drum judeţean DJ 155B, km 45+400–47+600, județul Neamț”, prin Programul Național de Dezvoltare Locală, cu o valoare totală estimată a investiției de 8.700.662 lei cu TVA, din care contribuția proprie a Județului Neamț este în sumă de 199.792 lei cu TVA.

Art.5: Se aprobă realizarea obiectivului de investiții de interes public județean Modernizare drum judeţean DJ 155C, km 3+800–5+676, județul Neamț”, prin Programul Național de Dezvoltare Locală, cu o valoare totală estimată a investiției de 5.543.397 lei cu TVA, din care contribuția proprie a Județului Neamț este în sumă de 122.840 lei cu TVA.

Art.6: Se aprobă realizarea obiectivului de investiții de interes public județean Consolidare drum judeţean DJ 155F, km 12+000-32+000, judeţul Neamţ”, prin Programul Național de Dezvoltare Locală, cu o valoare totală estimată a investiției de 30.964.292 lei cu TVA, din care contribuția proprie a Județului Neamț este în sumă de 1.375.405 lei cu TVA.

Art.7: Se aprobă realizarea obiectivului de investiții de interes public județean „Modernizare drum judeţean DJ 155G, km 3+100–7+400, județul Neamț”, prin Programul Național de Dezvoltare Locală, cu o valoare totală estimată a investiției de 12.062.636 lei cu TVA, din care contribuția proprie a Județului Neamț este în sumă de 288.009 lei cu TVA.

Art.8: Se aprobă realizarea obiectivului de investiții de interes public județean „Modernizare drum judeţean DJ 155I, km 51+480–60+000, județul Neamț”, prin Programul Național de Dezvoltare Locală, cu o valoare totală estimată a investiției de 22.143.770 lei cu TVA, din care contribuția proprie a Județului Neamț este în sumă de 478.771 lei cu TVA.

Art.9: Se aprobă realizarea obiectivului de investiții de interes public județean „Modernizare drum judeţean DJ 156E, km 7+600-10+350, județul Neamț”, prin Programul Național de Dezvoltare Locală, cu o valoare totală estimată a investiției de 17.172.259 lei cu TVA, din care contribuția proprie a Județului Neamț este în sumă de 385.584 lei cu TVA.

Art.10: Se aprobă realizarea obiectivului de investiții de interes public județean „Modernizare drum judeţean DJ 156A, km 21+700-28+000, județul Neamț”, prin Programul Național de Dezvoltare Locală, cu o valoare totală estimată a investiției de 20.559.126 lei cu TVA, din care contribuția proprie a Județului Neamț este în sumă de 452.741 lei cu TVA.

Art.11: Se aprobă realizarea obiectivului de investiții de interes public județean „Modernizare drum judeţean DJ 157H, km 14+000-17+500, județul Neamț”, prin Programul Național de Dezvoltare Locală, cu o valoare totală estimată a investiției de 10.768.029 lei cu TVA, din care contribuția proprie a Județului Neamț este în sumă de 236.786 lei cu TVA.

Art.12: Se aprobă realizarea obiectivului de investiții de interes public județean „Modernizare drum judeţean DJ 158, km 16+000-27+248, județul Neamț”, prin Programul Național de Dezvoltare Locală, cu o valoare totală estimată a investiției de 33.068.766 lei cu TVA, din care contribuția proprie a Județului Neamț este în sumă de 742.461 lei cu TVA.

Art.13: Se aprobă realizarea obiectivului de investiții de interes public județean „Modernizare drum judeţean DJ 159, km 6+400-13+300, județul Neamț”, prin Programul Național de Dezvoltare Locală, cu o valoare totală estimată a investiției de 17.762.521 lei cu TVA, din care contribuția proprie a Județului Neamț este în sumă de 430.104 lei cu TVA.

Art.14: Se aprobă realizarea obiectivului de investiții de interes public județean „Modernizare drum judeţean DJ 159, km 23+500-27+400, județul Neamț”, prin Programul Național de Dezvoltare Locală, cu o valoare totală estimată a investiției de 11.886.629 lei cu TVA, din care contribuția proprie a Județului Neamț este în sumă de 255.402 lei cu TVA.

Art.15: Se aprobă realizarea obiectivului de investiții de interes public județean „Modernizare drum judeţean DJ 159B, km 2+942-8+363, județul Neamț”, prin Programul Național de Dezvoltare Locală, cu o valoare totală estimată a investiției de 14.399.595 lei cu TVA, din care contribuția proprie a Județului Neamț este în sumă de 340.781 lei cu TVA.

Art.16: Se aprobă realizarea obiectivului de investiții de interes public județean „Modernizare drum judeţean DJ 201C, km 9+000-11+500, județul Neamț”, prin Programul Național de Dezvoltare Locală, cu o valoare totală estimată a investiției de 3.668.793 lei cu TVA, din care contribuția proprie a Județului Neamț este în sumă de 93.002 lei cu TVA.

Art.17: Se aprobă realizarea obiectivului de investiții de interes public județean „Modernizare drum judeţean DJ 207A, km 16+000-17+000, județul Neamț”, prin Programul Național de Dezvoltare Locală, cu o valoare totală estimată a investiției de 3.278.248 lei cu TVA, din care contribuția proprie a Județului Neamț este în sumă de 84.840 lei cu TVA.

Art.18: Se aprobă realizarea obiectivului de investiții de interes public județean „Modernizare drum judeţean DJ 207K, km 2+000-9+500, județul Neamț”, prin Programul Național de Dezvoltare Locală, cu o valoare totală estimată a investiției de 26.011.017 lei cu TVA, din care contribuția proprie a Județului Neamț este în sumă de 540.013 lei cu TVA.

Art.19: Se aprobă realizarea obiectivului de investiții de interes public județean „Modernizare drum judeţean DJ 208P, km 1+850-8+471, județul Neamț”, prin Programul Național de Dezvoltare Locală, cu o valoare totală estimată a investiției de 17.103.552 lei cu TVA, din care contribuția proprie a Județului Neamț este în sumă de 361.918 lei cu TVA.

Art.20: Se aprobă realizarea obiectivului de investiții de interes public județean „Modernizare drum judeţean DJ 209B, km 33+600-44+000, județul Neamț”, prin Programul Național de Dezvoltare Locală, cu o valoare totală estimată a investiției de 39.040.426 lei cu TVA, din care contribuția proprie a Județului Neamț este în sumă de 818.485 lei cu TVA.

Art.21: Se aprobă realizarea obiectivului de investiții de interes public județean „Modernizare drum judeţean DJ 241C, km 7+000-9+450, județul Neamț”, prin Programul Național de Dezvoltare Locală, cu o valoare totală estimată a investiției de 6.883.735 lei cu TVA, din care contribuția proprie a Județului Neamț este în sumă de 173.707 lei cu TVA.

Art.22: Se aprobă realizarea obiectivului de investiții de interes public județean „Modernizare drum judeţean DJ 207D, km 1+250-6+800, județul Neamț”, prin Programul Național de Dezvoltare Locală, cu o valoare totală estimată a investiției de 14.475.140 lei cu TVA, din care contribuția proprie a Județului Neamț este în sumă de 371.205 lei cu TVA.

Art.23: Se aprobă realizarea obiectivului de investiții de interes public județean „Modernizare drum judeţean DJ 207D, km 6+800-12+000, județul Neamț”, prin Programul Național de Dezvoltare Locală, cu o valoare totală estimată a investiției de 21.640.891 lei cu TVA, din care contribuția proprie a Județului Neamț este în sumă de 468.694 lei cu TVA.

Art.24: Se aprobă realizarea obiectivului de investiții de interes public județean „Modernizare drum judeţean DJ 127A, km 5+000-10+400, județul Neamț”, prin Programul Național de Dezvoltare Locală, cu o valoare totală estimată a investiției de 26.640.903 lei cu TVA, din care contribuția proprie a Județului Neamț este în sumă de 597.189 lei cu TVA.

Art.25: Se aprobă realizarea obiectivului de investiții de interes public județean „Modernizare drum judeţean DJ 127A, km 32+380-36+100, județul Neamț”, prin Programul Național de Dezvoltare Locală, cu o valoare totală estimată a investiției de 15.381.137 lei cu TVA, din care contribuția proprie a Județului Neamț este în sumă de 366.774 lei cu TVA.

Art.26: Se aprobă realizarea obiectivului de investiții de interes public județean „Reabilitare pod pe DJ 155F, km 6+625, peste râul Schit, comuna Ceahlău”, prin Programul Național de Dezvoltare Locală, cu o valoare totală estimată a investiției de 1.419.157 lei cu TVA, din care contribuția proprie a Județului Neamț este în sumă de 115.870 lei cu TVA.

Art.27: Se aprobă realizarea obiectivului de investiții de interes public județean Reabilitare pod pe DJ 155F, km 4+845 peste râul Schit, comuna Ceahlău”, prin Programul Național de Dezvoltare Locală, cu o valoare totală estimată a investiției de 1.713.833 lei cu TVA, din care contribuția proprie a Județului Neamț este în sumă de 127.976 lei cu TVA.

Art.28: Se aprobă realizarea obiectivului de investiții de interes public județean Modernizare pod pe DJ 155B, km 8+700, peste pârâul Ţolici, localitatea Ţolici, judeţul Neamţ”, prin Programul Național de Dezvoltare Locală, cu o valoare totală estimată a investiției de 832.812 lei cu TVA, din care contribuția proprie a Județului Neamț este în sumă de 91.782 lei cu TVA.

Art.29: Se aprobă realizarea obiectivului de investiții de interes public județean Modernizare  pod pe DJ 155B, km 8+300, peste pârâul Ţolici, localitatea Ţolici, judeţul Neamţ”, prin Programul Național de Dezvoltare Locală, cu o valoare totală estimată a investiției de 649.391 lei cu TVA, din care contribuția proprie a Județului Neamț este în sumă de 84.246 lei cu TVA.

Art.30: Se aprobă realizarea obiectivului de investiții de interes public județean Reabilitare pod pe DJ 127A, km 24+003, peste pârâul Dămuc, localitatea Dămuc, judeţul Neamţ”, prin Programul Național de Dezvoltare Locală, cu o valoare totală estimată a investiției de 1.271.819  lei cu TVA, din care contribuția proprie a Județului Neamț este în sumă de 109.817 lei cu TVA.

Art.31: Se aprobă realizarea obiectivului de investiții de interes public județean Reabilitare pod pe DJ 127A km 17+885, peste pârâul Balaz, localitatea Bicazu Ardelean, judeţul Neamţ”, prin Programul Național de Dezvoltare Locală, cu o valoare totală estimată a investiției de 1.050.812 lei cu TVA, din care contribuția proprie a Județului Neamț este în sumă de 100.737 lei cu TVA.

Art.32: Se aprobă realizarea obiectivului de investiții de interes public județean Reabilitare pod pe DJ 127A, km 17+184, peste pârâul Balaz, localitatea Bicazu Ardelean, judeţul Neamţ”, prin Programul Național de Dezvoltare Locală, cu o valoare totală estimată a investiției de 1.861.171 lei cu TVA, din care contribuția proprie a Județului Neamț este în sumă de 134.029 lei cu TVA.

Art.33: Se aprobă realizarea obiectivului de investiții de interes public județean Modernizare pod pe DJ 157F, DN15B- Mănăstirea Sihăstria, km 0+883, peste pârâul Secu, comuna Vînători Neamț, judeţul Neamţ”, prin Programul Național de Dezvoltare Locală, cu o valoare totală estimată a investiției de 957.598 lei cu TVA, din care contribuția proprie a Județului Neamț este în sumă de 96.908 lei cu TVA.

Art.34: Se aprobă realizarea obiectivului de investiții de interes public județean Reabilitare pod pe DJ 155I, km 19+317, peste pârâul Rădeanca, localitatea Păstrăveni, judeţul Neamţ”, prin Programul Național de Dezvoltare Locală, cu o valoare totală estimată a investiției de 1.861.171 lei cu TVA, din care contribuția proprie a Județului Neamț este în sumă de 134.029 lei cu TVA.

Art.35: Se aprobă realizarea obiectivului de investiții de interes public județean Reabilitare pod pe DJ 155J, km 0+150, peste pârâul Topolița, comuna Grumăzești, judeţul Neamţ”, prin Programul Național de Dezvoltare Locală, cu o valoare totală estimată a investiției de 4.459.133 lei cu TVA, din care contribuția proprie a Județului Neamț este în sumă de 240.759 lei cu TVA.

Art.36: Se aprobă realizarea obiectivului de investiții de interes public județean Reabilitare pod pe DJ 155J, km 2+638, peste pârâul Netezi, comuna Grumăzești, judeţul Neamţ”, prin Programul Național de Dezvoltare Locală, cu o valoare totală estimată a investiției de 2.590.194 lei cu TVA, din care contribuția proprie a Județului Neamț este în sumă de 163.979 lei cu TVA.

Art.37: Se aprobă realizarea obiectivului de investiții de interes public județean Reabilitare pod pe DJ 155M, km 3+213, peste pârâul Curechiștea, comuna Petricani, judeţul Neamţ”, prin Programul Național de Dezvoltare Locală, cu o valoare totală estimată a investiției de 473.563 lei cu TVA, din care contribuția proprie a Județului Neamț este în sumă de 77.023 lei cu TVA.

Art.38: Se aprobă realizarea obiectivului de investiții de interes public județean Reabilitare pod pe DJ 155M, km 3+445, peste pârâul Țolici, comuna Petricani, judeţul Neamţ”, prin Programul Național de Dezvoltare Locală, cu o valoare totală estimată a investiției de 1.379.467 lei cu TVA, din care contribuția proprie a Județului Neamț este în sumă de 114.240 lei cu TVA.

Art.39: Se aprobă realizarea obiectivului de investiții de interes public județean Reabilitare pod pe DJ 155P, km 1+265, peste pârâul Valea Albă, localitatea Războieni, judeţul Neamţ”, prin Programul Național de Dezvoltare Locală, cu o valoare totală estimată a investiției de 1.259.791 lei cu TVA, din care contribuția proprie a Județului Neamț este în sumă de 109.323 lei cu TVA.

Art.40: Se aprobă realizarea obiectivului de investiții de interes public județean Reabilitare pod pe DJ 156A, km 27+105, comuna Tazlău, judeţul Neamţ”, prin Programul Național de Dezvoltare Locală, cu o valoare totală estimată a investiției de 839.956 lei cu TVA, din care contribuția proprie a Județului Neamț este în sumă de 92.077 lei cu TVA.

Art.41: Se aprobă realizarea obiectivului de investiții de interes public județean Reabilitare pod pe DJ 156C, km 4+063, peste pârâul Boștinar, comuna Tazlău, judeţul Neamţ”, prin Programul Național de Dezvoltare Locală, cu o valoare totală estimată a investiției de 867.093 lei cu TVA, din care contribuția proprie a Județului Neamț este în sumă de 93.191 lei cu TVA.

Art.42: Se aprobă realizarea obiectivului de investiții de interes public județean Modernizare pod pe DJ 157F, DN 15B-Mănăstirea Sihăstria, km 0+558, peste râul Ozana, comuna Pipirig, judeţul Neamţ”, prin Programul Național de Dezvoltare Locală, cu o valoare totală estimată a investiției de 4.915.582 lei cu TVA, din care contribuția proprie a Județului Neamț este în sumă de 259.511 lei cu TVA.

Art.43: Se aprobă realizarea obiectivului de investiții de interes public județean Modernizare pod pe DJ 157F, km 7+650, Mănăstirea Sihăstria, judeţul Neamţ”, prin Programul Național de Dezvoltare Locală, cu o valoare totală estimată a investiției de 724.563 lei cu TVA, din care contribuția proprie a Județului Neamț este în sumă de 87.335 lei cu TVA.

Art.44: Se aprobă realizarea obiectivului de investiții de interes public județean Modernizare pod pe DJ 157G, km 5+750, peste pârâul Sarata, comuna Răucești, judeţul Neamţ”, prin Programul Național de Dezvoltare Locală, cu o valoare totală estimată a investiției de 957.598 lei cu TVA, din care contribuția proprie a Județului Neamț este în sumă de 96.908 lei cu TVA.

Art.45: Se aprobă realizarea obiectivului de investiții de interes public județean Lucrări de punere în siguranță a podului de pe DJ 208G, km 34+315, peste râul Moldova, comuna Tupilați, judeţul Neamţ”, prin Programul Național de Dezvoltare Locală, cu o valoare totală estimată a investiției de 6.763.922 lei cu TVA, din care contribuția proprie a Județului Neamț este în sumă de 335.444 lei cu TVA.

 Art.46: Se aprobă realizarea obiectivului de investiții de interes public județean Lucrări de punere în siguranță a podului de pe DJ 207C, km 6+075, peste râul Siret, comuna Ion Creangă, judeţul Neamţ”, prin Programul Național de Dezvoltare Locală, cu o valoare totală estimată a investiției de 6.763.922 lei cu TVA, din care contribuția proprie a Județului Neamț este în sumă de 335.444 lei cu TVA.

Art.47: Se aprobă realizarea obiectivului de investiții de interes public județean Reabilitare pod pe DJ 159, peste râul Bârlad, km 42+625, comuna Valea Ursului, judeţul Neamţ”, prin Programul Național de Dezvoltare Locală, cu o valoare totală estimată a investiției de 285.000 lei cu TVA, din care contribuția proprie a Județului Neamț este în sumă de 40.000 lei cu TVA.

Art.48: Se aprobă realizarea obiectivului de investiții de interes public județean Reabilitare pod pe DJ 159, peste pârâul Bozianca, km 49+695, comuna Bozieni, judeţul Neamţ”, prin Programul Național de Dezvoltare Locală, cu o valoare totală estimată a investiției de 690.000 lei cu TVA, din care contribuția proprie a Județului Neamț este în sumă de 58.000 lei cu TVA.

Art.49: Se aprobă realizarea obiectivului de investiții de interes public județean Reabilitare pod pe DJ 159B, peste pârâul Mărmureanca, km 2+576, comuna Bahna, judeţul Neamţ”, prin Programul Național de Dezvoltare Locală, cu o valoare totală estimată a investiției de 260.000 lei cu TVA, din care contribuția proprie a Județului Neamț este în sumă de 19.000 lei cu TVA.

Art.50: Se aprobă realizarea obiectivului de investiții de interes public județean Reabilitare pod pe DJ 159B, peste pârâul Turbata, km 3+784, comuna Bahna, judeţul Neamţ”, prin Programul Național de Dezvoltare Locală, cu o valoare totală estimată a investiției de 285.000 lei cu TVA, din care contribuția proprie a Județului Neamț este în sumă de 22.100 lei cu TVA.

Art.51: Se aprobă realizarea obiectivului de investiții de interes public județean Reparații capitale pod pe DJ 159C, peste râul Bistrița, km 14+410, la Frunzeni, judeţul Neamţ”, prin Programul Național de Dezvoltare Locală, cu o valoare totală estimată a investiției de 6.063.704 lei cu TVA, din care contribuția proprie a Județului Neamț este în sumă de 335.444 lei cu TVA.

Art.52: Se aprobă realizarea obiectivului de investiții de interes public județean Reabilitare pod pe DJ 127A, , km 11+375, peste pârâul Balaz, localitatea Telec, judeţul Neamţ”, prin Programul Național de Dezvoltare Locală, cu o valoare totală estimată a investiției de 1.124.481 lei cu TVA, din care contribuția proprie a Județului Neamț este în sumă de 103.764 lei cu TVA.

Art.53: Se aprobă realizarea obiectivului de investiții de interes public județean Reabilitare pod pe DJ 155F, km 36+505, peste pârâul Izvorul Muntelui, Bicaz, judeţul Neamţ”, prin Programul Național de Dezvoltare Locală, cu o valoare totală estimată a investiției de 836.570 lei cu TVA, din care contribuția proprie a Județului Neamț este în sumă de 91.935 lei cu TVA.

Art.54: Se aprobă realizarea obiectivului de investiții de interes public județean Reabilitare pod pe DJ 155F, km 37+560, peste pârâul Izvorul Muntelui, Bicaz, judeţul Neamţ”, prin Programul Național de Dezvoltare Locală, cu o valoare totală estimată a investiției de 832.059 lei cu TVA, din care contribuția proprie a Județului Neamț este în sumă de 91.749 lei cu TVA.

Art.55: Se aprobă realizarea obiectivului de investiții de interes public județean Reabilitare pod pe DJ 155F, km 33+935, peste râul Izvorul Muntelui, Bicaz, judeţul Neamţ”, prin Programul Național de Dezvoltare Locală, cu o valoare totală estimată a investiției de 829.805 lei cu TVA, din care contribuția proprie a Județului Neamț este în sumă de 91.658 lei cu TVA.

Art.56: Se aprobă realizarea obiectivului de investiții de interes public județean Modernizare pod pe DJ 157F, km 6+950, peste pârâul Alb-Negru, Secu, judeţul Neamţ”, prin Programul Național de Dezvoltare Locală, cu o valoare totală estimată a investiției de 724.563 lei cu TVA, din care contribuția proprie a Județului Neamț este în sumă de 87.335 lei cu TVA.

Art.57: Se aprobă realizarea obiectivului de investiții de interes public județean Reabilitare pod pe DJ 209B, peste râul Sabasa, km 47+205, comuna Borca, judeţul Neamţ”, prin Programul Național de Dezvoltare Locală, cu o valoare totală estimată a investiției de 316.100 lei cu TVA, din care contribuția proprie a Județului Neamț este în sumă de 18.355 lei cu TVA.

Art.58: Se aprobă realizarea obiectivului de investiții de interes public județean Reabilitare pod pe DJ 209B, peste râul Sabasa, km 48+248, comuna Borca, judeţul Neamţ”, prin Programul Național de Dezvoltare Locală, cu o valoare totală estimată a investiției de 583.555 lei cu TVA, din care contribuția proprie a Județului Neamț este în sumă de 21.802 lei cu TVA.

Art.59: Se aprobă realizarea obiectivului de investiții de interes public județean Reabilitare pod pe DJ 209B, peste râul Sabasa, km 48+580, comuna Borca, judeţul Neamţ”, prin Programul Național de Dezvoltare Locală, cu o valoare totală estimată a investiției de 294.735 lei cu TVA, din care contribuția proprie a Județului Neamț este în sumă de 18.500 lei cu TVA.

Art.60: Se aprobă realizarea obiectivului de investiții de interes public județean Reabilitare pod pe DJ 209B, peste râul Sabasa, km 48+900, comuna Borca, judeţul Neamţ”, prin Programul Național de Dezvoltare Locală, cu o valoare totală estimată a investiției de 309.456 lei cu TVA, din care contribuția proprie a Județului Neamț este în sumă de 25.000 lei cu TVA.

Art.61: Se aprobă realizarea obiectivului de investiții de interes public județean Reabilitare pod pe DJ 209B, peste râul Sabasa, km 49+150, comuna Borca, judeţul Neamţ”, prin Programul Național de Dezvoltare Locală, cu o valoare totală estimată a investiției de 603.834 lei cu TVA, din care contribuția proprie a Județului Neamț este în sumă de 23.426 lei cu TVA.

Art.62: Se aprobă realizarea obiectivului de investiții de interes public județean Reabilitare pod pe DJ 209B, peste râul Scoruș, km 39+050, comuna Borca, judeţul Neamţ”, prin Programul Național de Dezvoltare Locală, cu o valoare totală estimată a investiției de 810.487 lei cu TVA, din care contribuția proprie a Județului Neamț este în sumă de 28.000 lei cu TVA.

Art.63: Se aprobă realizarea obiectivului de investiții de interes public județean Reabilitare pod pe DJ 209B, peste râul Sabasa, km 51+055, comuna Borca, judeţul Neamţ”, prin Programul Național de Dezvoltare Locală, cu o valoare totală estimată a investiției de 548.184 lei cu TVA, din care contribuția proprie a Județului Neamț este în sumă de 24.053 lei cu TVA.

Art.64: Se aprobă realizarea obiectivului de investiții de interes public județean Reabilitare pod pe DJ 280, peste râul Pricopului, km 27+041, comuna Stănița, judeţul Neamţ”, prin Programul Național de Dezvoltare Locală, cu o valoare totală estimată a investiției de 402.310 lei cu TVA, din care contribuția proprie a Județului Neamț este în sumă de 21.170 lei cu TVA.

Art.65: Se aprobă realizarea obiectivului de investiții de interes public județean Reabilitare pod pe DJ 280, peste râul Chicerea, km 32+126, comuna Stănița, judeţul Neamţ”, prin Programul Național de Dezvoltare Locală, cu o valoare totală estimată a investiției de 287.365 lei cu TVA, din care contribuția proprie a Județului Neamț este în sumă de 22.200 lei cu TVA.

Art.66: Se aprobă realizarea obiectivului de investiții de interes public județean Reabilitare pod pe DJ 155F, km 34+410, peste râul Furcituri, Izvoru Muntelui, judeţul Neamţ”, prin Programul Național de Dezvoltare Locală, cu o valoare totală estimată a investiției de 837.322 lei cu TVA, din care contribuția proprie a Județului Neamț este în sumă de 91.966 lei cu TVA.

Art.67: Se aprobă realizarea obiectivului de investiții de interes public județean Reabilitare pod pe DJ 207A, km 8+884, peste râul Sagna, judeţul Neamţ”, prin Programul Național de Dezvoltare Locală, cu o valoare totală estimată a investiției de 376.530 lei cu TVA, din care contribuția proprie a Județului Neamț este în sumă de 19.210 lei cu TVA.

Art.68: Se aprobă realizarea obiectivului de investiții de interes public județean Reabilitare pod pe DJ 207A, km 6+591, peste râul Siret, la Luțca, judeţul Neamţ”, prin Programul Național de Dezvoltare Locală, cu o valoare totală estimată a investiției de 6.336.805 lei cu TVA, din care contribuția proprie a Județului Neamț este în sumă de 337.500 lei cu TVA.

Art.69: Se aprobă realizarea obiectivului de investiții de interes public județean Reabilitare pod pe DJ 207A, km 6+183, peste râul Descărcare, la Luțca, judeţul Neamţ”, prin Programul Național de Dezvoltare Locală, cu o valoare totală estimată a investiției de 412.630 lei cu TVA, din care contribuția proprie a Județului Neamț este în sumă de 31.500 lei cu TVA.

Art.70: Se aprobă realizarea obiectivului de investiții de interes public județean Reabilitare pod pe DJ 155G, km 1+616, peste pârâul Cracău, comuna Bodești, judeţul Neamţ”, prin Programul Național de Dezvoltare Locală, cu o valoare totală estimată a investiției de 6.763.922 lei cu TVA, din care contribuția proprie a Județului Neamț este în sumă de 335.444 lei cu TVA.

Art.71: Se aprobă realizarea obiectivului de investiții de interes public județean Modernizare pod pe DJ 155G, km 11+583, localitatea Cîrligi, comuna Ștefan cel Mare, judeţul Neamţ”, prin Programul Național de Dezvoltare Locală, cu o valoare totală estimată a investiției de 1.067.049 lei cu TVA, din care contribuția proprie a Județului Neamț este în sumă de 101.404 lei cu TVA.

Art.72: Se aprobă realizarea obiectivului de investiții de interes public județean Reabilitare pod pe DJ 157I, km 3+075, peste râul Ruginoasa, judeţul Neamţ”, prin Programul Național de Dezvoltare Locală, cu o valoare totală estimată a investiției de 507.550 lei cu TVA, din care contribuția proprie a Județului Neamț este în sumă de 70.270 lei cu TVA.

Art.73:  Direcţia investiții, transporturi și infrastructură județeană va dispune măsurile necesare aducerii la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art.74: Secretarul judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor şi persoanelor interesate prin intermediul Serviciului gestionarea documentelor și editarea monitorului oficial al județului.

 

   PREŞEDINTE

   Ionel ARSENE

 

 

 

                                                                                      CONTRASEMNEAZĂ:

                                                                                 SECRETARUL JUDEŢULUI

                                                                          Daniela SOROCEANU

 

 

 

 

Piatra Neamț

Nr.61

Din 14 martie 2017