Consiliul Judeţean Neamţ a semnat Contractul de delegare prin concesiune a Depozitului județean de deșeuri nepericuloase Girov, construit în cadrul proiectului „Sistem de Management Integrat al Deşeurilor în Judeţul Neamţ“, proiect cofinanţat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operaţional Sectorial Mediu. Contractul a fost atribuit prin licitație publică deschisă operatorului economic S.C. ECO SUD S.A. București.
„După depășirea acestei etape, putem declara proiectul funcțional în condițiile Contractului de finanțare.
Depozitul judeţean de deşeuri nepericuloase de la Girov corespunde standardelor Uniunii Europene şi normativelor naţionale în domeniu, cu o valoare totală a lucrărilor de construcţie, inclusiv dotări, de 32,5 milioane de lei și o capacitate totală de 4 milioane metri cubi. Este extrem de important pentru județul Neamț că este pus la punct sistemul de management al deșeurilor și că vom putea respecta legislația europeană referitoare la protecția mediului. Sper ca și nemțenii să adere la aceste normative și să selecteze deșeurile pe categorii“, a precizat președintele Consiliului Județean Neamț, Ionel Arsene.