ROMÂNIA

JUDEŢUL  NEAMŢ

CONSILIUL  JUDEŢEAN

HOTĂRÂRE

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați și a contribuției proprii a Județului Neamț pentru realizarea unor obiective de investiții de interes public județean

 

Consiliul Judeţean Neamţ;

     Având în vedere prevederile art. 71 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investiţiilor publice şi a unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea şi completarea unor acte normative şi prorogarea unor termene, cu modificările și completările ulterioare;

Examinând expunerea de motive nr.5436/2019 a domnului Ionel Arsene, preşedintele Consiliului Judeţean Neamţ, întocmită în baza adresei nr.21.748/2019 a Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice;

Văzând raportul de specialitate nr.5436/2019 al Direcţiei investiții, programe și infrastructură județeană, precum şi rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;

Luând act de dezbaterile din şedinţa plenului Consiliului Judeţean Neamţ;

În temeiul dispoziţiilor art. 91, alin. (5), lit. ”a”, pct.12 şi ale art. 97 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1: Se aprobă actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții de interes public județean „Modernizare drum județean DJ 127A, km.5+000-10+400, județul Neamț”, cu o valoare totală estimată de 33.966.525,19 cu TVA, din care contribuția proprie a Județului Neamț în sumă de 7.922.811 lei cu TVA, conform anexei nr.1.

Art.2: Se aprobă actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții de interes public județean „Modernizare drum județean DJ 155B, km.6+000-9+500, județul Neamț”, cu o valoare totală estimată de 20.556.980,48 lei  cu TVA, din care contribuția proprie a Județului Neamț în sumă de 2.074.299,48 lei cu TVA conform anexei nr.2.

Art.3: Se aprobă actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții de interes public județean „Modernizare drum județean DJ 155F, km.12+000-32+000, județul Neamț”, cu o valoare totală estimată de 48.342.915,67 lei cu TVA, din care contribuția proprie a Județului Neamț în sumă de 18.754.028,67 lei cu TVA, conform anexei nr.3.

Art.4: Se aprobă actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții de interes public județean „Modernizare drum județean DJ 155G, km.3+100-7+400, județul Neamț”, cu o valoare totală estimată de 14.758.268,62 lei cu TVA, din care contribuția proprie a Județului Neamț în sumă de 2.983.641,62 lei cu TVA, conform anexei nr.4 .

Art.5: Se aprobă actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții de interes public județean „Modernizare drum județean DJ 155M, Târpești-Țolici, km.3+250-4+868, județul Neamț”, cu o valoare totală estimată de 3.454.139,06 lei cu TVA, din care contribuția proprie a Județului Neamț în sumă de 113.745,65 lei cu TVA, conform anexei nr.5.

Art.6: Se aprobă actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții de interes public județean „Modernizare drum județean DJ 157H, km.14+000-17+500, județul Neamț”, cu o valoare totală estimată de 13.254.953,94 lei cu TVA, din care contribuția proprie a Județului Neamț în sumă de 2.723.710,94 lei cu TVA, conform anexei nr.6.

Art.7: Se aprobă actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții de interes public județean „Modernizare drum județean DJ 207A, km.16+000-17+000, județul Neamț”, cu o valoare totală estimată de 3.784.036,88 lei cu TVA, din care contribuția proprie a Județului Neamț în sumă de 590.628,88 lei cu TVA, conform anexei nr.7.

Art.8: Se aprobă actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții de interes public județean „Modernizare drum județean DJ 207D, km.1+250-6+800, județul Neamț”, cu o valoare totală estimată de 16.935.321,84 lei cu TVA, din care contribuția proprie a Județului Neamț în sumă de 2.831.386,84 lei cu TVA, conform anexei nr.8.

Art.9: Se aprobă actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții de interes public județean „Modernizare drum județean DJ 208P, km.1+850-8+471, județul Neamț”, cu o valoare totală estimată de 20.469.806,51 lei cu TVA, din care contribuția proprie a Județului Neamț în sumă de 3.728.175,51 lei cu TVA, conform anexei nr.9.

Art.10: Se aprobă actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții de interes public județean „Modernizare drum județean DJ 209B, km.33+600-44+000, județul Neamț”, cu o valoare totală estimată de 50.549.891,62 lei cu TVA, din contribuția proprie a Județului Neamț în sumă de 12.327.950,62 lei cu TVA, conform anexei nr.10.

Art.11: Se aprobă actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții de interes public județean „Consolidare DJ 280, Bâra-Stănița, km.21+830-25+300, km.29+000-29+343, județul Neamț”, cu o valoare totală estimată de 7.408.922,73 lei cu TVA, din care contribuția proprie a Județului Neamț în sumă de 141.999,75 lei cu TVA, conform anexei nr.11.

Art.12: Se aprobă actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții de interes public județean „Modernizare pod pe DJ 155B, km.8+700, peste pârâul Țolici, localitatea Țolici, județul Neamț”, cu o valoare totală estimată de 866.428,87 lei cu TVA, din care contribuția proprie a Județului Neamț în sumă de 125.398,87 lei cu TVA, conform anexei nr.12.

Art.13: Se aprobă actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții de interes public județean „Modernizare pod pe DJ 155B, km.8+300, peste pârâul Țolici, localitatea Țolici, județul Neamț”, cu o valoare totală estimată de 866.983,91 lei cu TVA, din care contribuția proprie a Județului Neamț în sumă de 301.838,91 lei cu TVA, conform anexei nr.13.

Art.14: Se aprobă actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții de interes public județean „Reabilitare pod pe DJ 155F, km.33+935, peste râul Izvorul Muntelui, Bicaz, județul Neamț”, cu o valoare totală estimată de 975.298,05 lei cu TVA, din care contribuția proprie a Județului Neamț în sumă de 237.151,05 lei cu TVA, conform anexei nr.14.

Art.15: Se aprobă actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții de interes public județean „Reabilitare pod pe DJ 155F, km.37+560, peste pârâul Izvorul Muntelui, Bicaz, județul Neamț”, cu o valoare totală estimată de 975.279,27 lei cu TVA, din care contribuția proprie a Județului Neamț în sumă de 234.969,27 lei cu TVA, conform anexei nr.15.

Art.16: Se aprobă actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții de interes public județean „Reabilitare pod pe DJ 155F, km.36+505, peste pârâul Izvorul Muntelui, Bicaz, județul Neamț”, cu o valoare totală estimată de 975.245,73 lei cu TVA, din care contribuția proprie a Județului Neamț în sumă de 230.610,73 lei cu TVA, conform anexei nr.16.

Art.17: Se aprobă actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții de interes public județean „Reabilitare pod pe DJ 155F, km.34+410, peste râul Furcituri, Izvorul Muntelui, Bicaz, județul Neamț”, cu o valoare totală estimată de 975.240,13 lei cu TVA, din care contribuția proprie a Județului Neamț în sumă de 229.884,13 lei cu TVA, conform anexei nr.17.

Art.18: Se aprobă actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții de interes public județean „Modernizare pod pe DJ 155G, km.11+583, localitatea Cârligi, comuna Ștefan cel Mare, județul Neamț”, cu o valoare totală estimată de 1.083.419,15 lei cu TVA, din care contribuția proprie a Județului Neamț în sumă de 117.774,15 lei cu TVA, conform anexei nr.18.

Art.19: Se aprobă actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții de interes public județean „Reabilitare pod pe DJ 155I, km.19+317, peste pârâul Rădeanca, localitatea Păstrăveni, județul Neamț”, cu o valoare totală estimată de 1.976.202,40 lei cu TVA, din care contribuția proprie a Județului Neamț în sumă de 249.060,40 lei cu TVA, conform anexei nr.19.

Art.20: Se aprobă actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții de interes public județean „Reabilitare pod pe DJ 155J, km.0+150, peste pârâul Topolița comuna Grumăzești, județul Neamț”, cu o valoare totală estimată de 4.459.133 lei cu TVA, din care contribuția proprie a Județului Neamț în sumă de 240.759 lei cu TVA, conform anexei nr.20.

Art.21: Se aprobă actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții de interes public județean „Reabilitare pod pe DJ 155J, km.2+638, peste pârâul Netezi, comuna Grumăzești, județul Neamț”, cu o valoare totală estimată de 2.590.194 lei cu TVA, din care contribuția proprie a Județului Neamț în sumă de 163.979 lei cu TVA, conform anexei nr.21.

Art.22: Se aprobă actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții de interes public județean „Reabilitare pod pe DJ 155M, km.3+213, peste pârâul Curechiștea, comuna Petricani, județul Neamț”, cu o valoare totală estimată de 473.563 lei cu TVA, din care contribuția proprie a Județului Neamț în sumă de 77.023 lei cu TVA, conform anexei nr.22.

Art.23: Se aprobă actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții de interes public județean „Reabilitare pod pe DJ 155M, km.3+445, peste pârâul Țolici, comuna Petricani, județul Neamț”, cu o valoare totală estimată de 1.555.401,16 lei cu TVA, din care contribuția proprie a Județului Neamț în sumă de 290.174,16 lei cu TVA, conform anexei nr.23.

Art.24: Se aprobă actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții de interes public județean „Reabilitare pod pe DJ 155P, km.1+265, peste pârâul Valea Albă, localitatea Războieni, județul Neamț”, cu o valoare totală estimată de 1.259.791 lei cu TVA, din care contribuția proprie a Județului Neamț în sumă de 109.323 lei cu TVA, conform anexei nr.24.

Art.25: Se aprobă actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții de interes public județean „Modernizare pod pe DJ 157F, DN15B-Mănăstirea Sihăstria, km.0+883, peste pârâul Secu, comuna Vânători Neamț, județul Neamț”, cu o valoare totală estimată de 1.098.562,76 lei cu TVA, din care contribuția proprie a Județului Neamț în sumă de 237.872,76 lei cu TVA, conform anexei nr.25.

Art.26: Se aprobă actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții de interes public județean „Modernizare pod pe DJ 157F, km.6+950, peste pârâul Alb-Negru, Secu, județul Neamț”, cu o valoare totală estimată de 881.146,84 lei cu TVA, din care contribuția proprie a Județului Neamț în sumă de 243.918,84 lei cu TVA, conform anexei nr.26.

Art.27: Se aprobă actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții de interes public județean „Modernizare pod pe DJ 157F, km.7+650, Mănăstirea Sihăstria, județul Neamț”, cu o valoare totală estimată de 881.146,84 lei cu TVA, din care contribuția proprie a Județului Neamț în sumă de 243.918,84 lei cu TVA, conform anexei nr.27.

Art.28: Se aprobă actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții de interes public județean „Modernizare pod pe DJ 157G, km.5+750, peste pârâul Sarata, comuna Răucești, județul Neamț”, cu o valoare totală estimată de 1.010.995,41 lei cu TVA, din care contribuția proprie a Județului Neamț în sumă de 150.305,41 lei cu TVA, conform anexei nr.28.

Art.29: Se aprobă actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții de interes public județean „Reabilitare pod pe DJ 156A, km.27+105, comuna Tazlău, județul Neamț”, cu o valoare totală estimată de 1.051.845,89 lei cu TVA, din care contribuția proprie a Județului Neamț în sumă de 303.966,89 lei cu TVA, conform anexei nr.29.

Art.30: Se aprobă actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții de interes public județean „Reabilitare pod pe DJ 156C, km. 4+063, peste pârâul Boștinar, comuna Tazlău, județul Neamț”, cu o valoare totală estimată de 1.051.306,81 lei cu TVA, din care contribuția proprie a Județului Neamț în sumă de 277.404,81 lei cu TVA, conform anexei nr.30.

Art.31: Se aprobă actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții de interes public județean „Reabilitare pod pe DJ 157 I, km.3+075, peste râul Ruginoasa, județul Neamț”, cu o valoare totală estimată de 575.331,73 lei cu TVA, din care contribuția proprie a Județului Neamț în sumă de 138.051,73 lei cu TVA, conform anexei nr.31.

Art.32: Se aprobă actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții de interes public județean „Reabilitare pod pe DJ 159, peste râul Bârlad, km.42+625, comuna Valea Ursului, județul Neamț”, cu o valoare totală estimată de 367.214,73 lei cu TVA, din care contribuția proprie a Județului Neamț în sumă de 122.214,73 lei cu TVA, conform anexei nr.32.

Art.33: Se aprobă actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții de interes public județean „Reabilitare pod pe DJ 159, peste pârâul Bozianca, km.49+695, comuna Bozieni, județul Neamț”, cu o valoare totală estimată de 773.566,65 lei cu TVA, din care contribuția proprie a Județului Neamț în sumă de 141.566,65 lei cu TVA, conform anexei nr.33.

Art.34: Se aprobă actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții de interes public județean „Reabilitare pod pe DJ159B, peste pârâul Turbata, km.3+784, comuna Bahna, județul Neamț”, cu o valoare totală estimată de 355.140,58 lei cu TVA, din care contribuția proprie a Județului Neamț în sumă de 92.240,58 lei cu TVA, conform anexei nr.34.

Art.35: Se aprobă actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții de interes public județean „Reabilitare pod pe DJ 159B, peste pârâul Mărmureanca, km.2+576, comuna Bahna, județul Neamț”, cu o valoare totală estimată de 341.622,55 lei cu TVA, din care contribuția proprie a Județului Neamț în sumă de 100.622,55 lei cu TVA, conform anexei nr.35.

Art.36: Se aprobă actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții de interes public județean „Reabilitare pod pe DJ 207A, km.6+183, peste râul Descărcare, la Luțca, județul Neamț”, cu o valoare totală estimată de 457.615,89 lei cu TVA, din care contribuția proprie a Județului Neamț în sumă de 76.485,89 lei cu TVA, conform anexei nr.36.

Art.37: Se aprobă actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții de interes public județean „Reabilitare pod pe DJ 207A, km.6+591, peste râul Siret, la Luțca, județul Neamț”, cu o valoare totală estimată de 7.930.842,83 lei cu TVA, din care contribuția proprie a Județului Neamț în sumă de 1.931.537,83 lei cu TVA, conform anexei nr.37.

Art.38: Se aprobă actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții de interes public județean „Reabilitare pod pe DJ 207A, km.8+884, peste râul Sagna, județul Neamț”, cu o valoare totală estimată de 472.766,66 lei cu TVA, din care contribuția proprie a Județului Neamț în sumă de 115.446,66 lei cu TVA, conform anexei nr.38.

Art.39: Se aprobă actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții de interes public județean „Reabilitare pod pe DJ209B, peste râul Sabasa, km.47+205, comuna Borca, județul Neamț”, cu o valoare totală estimată de 316.100 lei cu TVA, din care contribuția proprie a Județului Neamț în sumă de 31.644 lei cu TVA, conform anexei nr.39.

Art.40: Se aprobă actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții de interes public județean „Reabilitare pod pe DJ 209B, peste râul Sabasa, km.49+150, comuna Borca, județul Neamț”, cu o valoare totală estimată de 662.250,81 lei cu TVA, din care contribuția proprie a Județului Neamț în sumă de 81.842,81 lei cu TVA, conform anexei nr.40.

Art.41: Se aprobă actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții de interes public județean „Reabilitare pod pe DJ 209B, peste râul Sabasa, km.48+248, comuna Borca, județul Neamț”, cu o valoare totală estimată de 659.720,63 lei cu TVA, din care contribuția proprie a Județului Neamț în sumă de 87.967,63 lei cu TVA, conform anexei nr.41.

Art.42: Se aprobă actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții de interes public județean „Reabilitare pod pe DJ 209B, peste râul Sabasa, km.48+900, comuna Borca,  județul Neamț”, cu o valoare totală estimată de 309.456 lei cu TVA, din care contribuția proprie a Județului Neamț în sumă de 25.000 lei cu TVA, conform anexei nr.42.

Art.43: Se aprobă actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții de interes public județean „Reabilitare pod pe DJ 280, peste râul Pricopului, km. 27+041, comuna Stănița, județul Neamț”, cu o valoare totală estimată de 504.743,05 lei cu TVA, din care contribuția proprie a Județului Neamț în sumă de 123.603,05 lei cu TVA, conform anexei nr.43.

Art.44: Se aprobă actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții de interes public județean „Reabilitare pod pe DJ 280, peste râul Chicerea, km.32+126, comuna Stănița, județul Neamț”, cu o valoare totală estimată de 347.723,08 lei cu TVA, din care contribuția proprie a Județului Neamț în sumă de 82.558,08 lei cu TVA, conform anexei nr.44.

Art.45: (1) Anexele  nr.1-44 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

(2) La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, se modifică, în mod corespunzător, următoarele:

Hotărârea Consiliului Județean Neamț nr.61/2017 privind aprobarea realizării unor obiective de investiții de interes public județean;

Hotărârea Consiliului Județean Neamț nr.238/2017 privind aprobarea documentaţiilor tehnico-economice pentru o serie de obiective de investiții de interes județean;

Hotărârea Consiliului Județean Neamț nr.350/2017 privind aprobarea documentaţiilor tehnico-economice pentru o serie de obiective de investiții de interes județean.

 (3) Direcţia investiții, programe și infrastructură județeană va dispune măsurile necesare aducerii la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art.46: Secretarul judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor şi persoanelor interesate prin intermediul Serviciului gestionarea documentelor, evidența lucrărilor consiliului județean și editarea monitorului oficial al județului.

 

PREŞEDINTE

Ionel ARSENE

 

 

CONTRASEMNEAZĂ:

SECRETARUL  JUDEŢULUI

Bogdan BOSOVICI

 

 

 

Piatra Neamț

Nr. 47

Din 19 martie 2019