Funcționari publici din instituțiile și serviciile publice de interes județean și medici și personal de specialitate din cadrul Spitalului Județean de Urgență Piatra Neamț vor beneficia de locuințe de serviciu.
„Performanța se realizează doar cu specialiști, iar obligația noastră este de a-i ține aproape și de a le crea condițiile necesare pentru desfășurarea activității. Împreună cu colegii mei consilieri județeni am aprobat transferarea gratuită către Agenția Națională pentru Locuințe a unui teren pe care se vor realiza 96 de locuințe. Dintre acestea, 60 de apartamente vor fi acordate funcționarilor publici din instituțiile și serviciile publice de interes județean, iar altele 36 vor fi repartizate medicilor și personalului de specialitate din cadrul Spitalului Județean de Urgență Piatra Neamț“, a declarat Ionel Arsene, președintele Consiliului Județean Neamț.
În perioada imediat următoare, Consiliul Județean va realiza documentațiile tehnico-economice pentru execuția dotărilor edilitare – apă, canalizare, energie termică și electrică, gaze naturale, iluminat, telefonie, căi de acces și spații verzi, astfel încât acest proiect să prindă contur cât mai repede.