ROMÂNIA

JUDEŢUL  NEAMŢ

CONSILIUL  JUDEŢEAN

HOTĂRÂRE

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați pentru realizarea unor obiective de investiții de interes public județean

 

       Consiliul Judeţean Neamţ;

   Având în vedere prevederile art. 71 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investiţiilor publice şi a unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea şi completarea unor acte normative şi prorogarea unor termene, cu modificările și completările ulterioare;

Examinând expunerea de motive nr.9960/2019 a domnului Ionel Arsene, preşedintele Consiliului Judeţean Neamţ;

Văzând raportul de specialitate nr.9960/2019 al Direcţiei investiții, programe și infrastructură județeană, precum şi rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;

Luând act de dezbaterile din şedinţa plenului Consiliului Judeţean Neamţ;

În temeiul dispoziţiilor art. 91, alin. (3), lit.„f ” şi ale art. 97 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1: Se aprobă actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții de interes public județean „Modernizare drum județean DJ 127A, km 32+380-36+100, județul Neamț”, cu o valoare totală estimată de 18.674.247,58 lei cu TVA, din care C+M 17.699.381,62 lei cu TVA, conform anexei nr.1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2: Se aprobă actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții de interes public județean „Modernizare drum județean DJ 155B, km 11+500-17+000, județul Neamț”, cu o valoare totală estimată de 27.081.717,52 lei cu TVA, din care C+M 25.511.842,86 lei cu TVA, conform anexei nr.2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3: Se aprobă actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții de interes public județean „Modernizare drum județean DJ 155B, km 34+324-39+400, județul Neamț”, cu o valoare totală estimată de 17.771.774,59 lei cu TVA, din care C+M 16.752.137,81 lei cu TVA, conform anexei nr.3 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.4: Se aprobă actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții de interes public județean „Modernizare drum județean DJ 155B, km 45+400-47+600, județul Neamț”, cu o valoare totală estimată de 9.191.660,42 lei cu TVA, din care C+M 8.652.193,84 lei cu TVA, conform anexei nr.4 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.5: Se aprobă actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții de interes public județean „Modernizare drum județean DJ 155C, km 3+800-5+676, județul Neamț”, cu o valoare totală estimată de 7.224.417,70 lei cu TVA, din care C+M 6.875.996,77 lei cu TVA, conform anexei nr.5 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.6: Se aprobă actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții de interes public județean „Consolidare drum județean DJ 155F, km 32+000-40+880”, cu o valoare totală estimată de 26.613.245,30 lei cu TVA, din care C+M 24.973.228,44 lei cu TVA, conform anexei nr.6 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.7: Se aprobă actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții de interes public județean „Modernizare DJ 155I Târgu Neamț-Tupilați-Bârgăuani, km 31+000-36+500, județul Neamț”, cu o valoare totală estimată de 15.119.402,00 lei cu TVA, din care C+M 13.843.781,00 lei cu TVA, conform anexei nr.7 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.8: Se aprobă actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții de interes public județean „Modernizare drum județean DJ 155I, km 51+480-60+000, județul Neamț”, cu o valoare totală estimată de 27.039.344,44 lei cu TVA, din care C+M 25.683.382,02 lei cu TVA, conform anexei nr.8 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.9: Se aprobă actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții de interes public județean „Modernizare DJ 157H Girov-Dochia, km 9+000-14+000, 17+500-18+500”, cu o valoare totală estimată de 14.983.445,00 lei cu TVA, din care C+M 13.713.130,00 lei cu TVA, conform anexei nr.9 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.10: Se aprobă actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții de interes public județean „Modernizare drum județean DJ 158, km 16+000-27+248, județul Neamț”, cu o valoare totală estimată de 29.570.639,87 lei cu TVA, din care C+M 27.764.777,00 lei cu TVA, conform anexei nr.10 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.11: Se aprobă actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții de interes public județean „Modernizare drum județean DJ 159, km 23+500-27+400, județul Neamț”, cu o valoare totală estimată de 6.731.496,61 lei cu TVA, din care C+M 6.223.499,50 lei cu TVA, conform anexei nr.11 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.12: Se aprobă actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții de interes public județean „Modernizare drum județean DJ 159, km 6+400-13+300, județul Neamț”, cu o valoare totală estimată de 10.884.451,46 lei cu TVA, din care C+M 10.309.919,83 lei cu TVA, conform anexei nr.12 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.13: Se aprobă actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții de interes public județean „Modernizare drum județean DJ 159B, km 2+942-8+363, județul Neamț”, cu o valoare totală estimată de 10.297.144,92 lei cu TVA, din care C+M 9.608.802,89 lei cu TVA, conform anexei nr.13 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.14: Se aprobă actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții de interes public județean „Modernizare drum județean DJ 201C, km 9+000-10+500, județul Neamț”, cu o valoare totală estimată de 4.817.137,09 lei cu TVA, din care C+M 4.573.668,34 lei cu TVA, conform anexei nr.14 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.15: Se aprobă actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții de interes public județean „Consolidare DJ 207A Roman-Bâra-Nistria, km 22+000-29+595, județul Neamț”, cu o valoare totală estimată de 18.944.947,00 lei cu TVA, din care C+M 17.259.463,00 lei cu TVA, conform anexei nr.15 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.16: Se aprobă actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții de interes public județean „Modernizare drum județean DJ 207K, km 2+000-9+500, județul Neamț”, cu o valoare totală estimată de 31.155.282,02 lei cu TVA, din care C+M 29.601.799,02 lei cu TVA, conform anexei nr.16 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.17: Se aprobă actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții de interes public județean „Modernizare drum județean DJ 241C, km 7+000-9+450, județul Neamț”, cu o valoare totală estimată de 4.751.687,23 lei cu TVA, din care C+M 4.477.882,77 lei cu TVA, conform anexei nr.17 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.18: Se aprobă actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții de interes public județean „Reabilitare pod pe DJ 127A, km 11+375, peste pârâul Balaz, localitatea Telec, județul Neamț”, cu o valoare totală estimată de 1.165.341,30 lei cu TVA, din care C+M 1.049.763,32 lei cu TVA, conform anexei nr.18 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.19: Se aprobă actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții de interes public județean „Reabilitare pod pe DJ 127A, km 17+885, peste pârâul Balaz, localitatea Bicazu Ardelean, județul Neamț”, cu o valoare totală estimată de 1.163.308,86 lei cu TVA, din care C+M 1.049.763,32 lei cu TVA, conform anexei nr.19 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.20: Se aprobă actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții de interes public județean „Reabilitare pod pe DJ 127A, km 17+184, peste pârâul Balaz, localitatea Bicazu Ardelean, județul Neamț”, cu o valoare totală estimată de 1.861.171,00 lei cu TVA, din care C+M 1.708.834,29 lei cu TVA, conform anexei nr.20 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.21: Se aprobă actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții de interes public județean „„Reabilitare pod pe DJ 127A, km 24+003, peste pârâul Dămuc, localitatea Dămuc, județul Neamț”, cu o valoare totală estimată de 1.271.819,00 lei cu TVA, din care C+M 1.149.684,78 lei cu TVA, conform anexei nr.21 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.22: Se aprobă actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții de interes public județean „Reabilitare pod pe DJ 155F, km 4+845, peste râul Schit, comuna Ceahlău, județul Neamț”, cu o valoare totală estimată de 1.713.833,00 lei cu TVA, din care C+M 1.569.046,91 lei cu TVA, conform anexei nr.22 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.23: Se aprobă actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții de interes public județean „Reabilitare pod pe DJ 155F, km 6+625, peste râul Schit, comuna Ceahlău, județul Neamț”, cu o valoare totală estimată de 1.419.157,00 lei cu TVA, din care C+M 1.289.472,16 lei cu TVA, conform anexei nr.23 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.24: Se aprobă actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții de interes public județean „Reabilitare pod pe DJ 155G, km 1+616, peste pârâul Cracău, comuna Bodești, județul Neamț”, cu o valoare totală estimată de 7.892.568,61 lei cu TVA, din care C+M 7.461.517,02 lei cu TVA, conform anexei nr.24 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.25: Se aprobă actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții de interes public județean „Modernizare pod pe DJ 157F DN 15B – Mănăstirea Sihăstria, km 0+558, peste râul Ozana, comuna Pipirig, județul Neamț”, cu o valoare totală estimată de 5.114.323,60 lei cu TVA, din care C+M 4.800.621,65 lei cu TVA, conform anexei nr.25 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.26: Se aprobă actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții de interes public județean „Lucrări de punere în siguranță a podului de pe DJ 208G, km 34+315, peste râul Moldova, comuna Tupilați, județul Neamț”, cu o valoare totală estimată de 8.744.801,34 lei cu TVA, din care C+M 8.293.009,70 lei cu TVA, conform anexei nr.26 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.27: Se aprobă actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții de interes public județean „Reabilitare pod pe DJ 209B peste râul Sabasa, km 48+580, comuna Borca, județul Neamț”, cu o valoare totală estimată de 444.342,46 lei cu TVA, din care C+M 411.326,12 lei cu TVA, conform anexei nr.27 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.28: Se aprobă actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții de interes public județean „Reabilitare pod pe DJ 209B peste râul Sabasa, km 51+055, comuna Borca, județul Neamț”, cu o valoare totală estimată de 814.183,96 lei cu TVA, din care C+M 763.022,32 lei cu TVA, conform anexei nr.28 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.29: Se aprobă actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții de interes public județean „Reabilitare pod pe DJ 209B peste râul Scoruș, km 39+050, comuna Borca, județul Neamț”, cu o valoare totală estimată de 1.092.790,07 lei cu TVA, din care C+M 1.019.707,69 lei cu TVA, conform anexei nr.29 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.30: (1) La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, se modifică, în mod corespunzător, Hotărârile Consiliului Județean Neamț nr.40/2017, 350/2017, 45/2018 și 188/2018.

(2) Direcţia investiții, programe și infrastructură județeană va lua măsurile necesare aducerii la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art.31: Secretarul judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor şi persoanelor interesate prin intermediul Serviciului gestionarea documentelor, evidența lucrărilor consiliului județean și editarea monitorului oficial al județului.

 

 

PREŞEDINTE

Ionel ARSENE

 

CONTRASEMNEAZĂ:

SECRETARUL  JUDEŢULUI

Bogdan BOSOVICI

  

Piatra Neamț

Nr. 116

Din 15 mai 2019