Anunț public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu pentru obiectivul modernizare drum județean DJ 207 K km 0+000 – 2+000, județul Neamț