Anunț public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu pentru obiectivul modernizare drum județean DJ 207 D km 11+400 – 12+000, județul Neamț