ROMÂNIA

JUDEŢUL  NEAMŢ

CONSILIUL  JUDEŢEAN

HOTĂRÂRE

privind unele măsuri de organizare a comisiilor de examinare pentru ocuparea unor funcţii de şef secţie şi şef laborator din cadrul Spitalului Judeţean de Urgenţă Piatra-Neamţ

 

Consiliul Judeţean Neamţ;

Având în vedere prevederile art.185, alin.(1) din Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum şi ale art.18 și 19 din anexa la Ordinul ministrului sănătăţii publice nr.1.406/2006 pentru aprobarea Normelor privind organizarea concursului ori examenului pentru ocuparea funcţiei de şef de secţie, şef de laborator sau şef de serviciu din unităţile sanitare publice, cu modificările şi completările ulterioare;

Examinând referatul de aprobare nr.24.764/2019 al domnului Ionel Arsene, preşedintele Consiliului Judetean Neamţ, întocmit în baza adresei nr.37.712/2019 a Spitalului Judeţean de Urgenţă Piatra-Neamţ;

Văzând raportul de specialitate nr. 24.764/2019 al Direcției de management, avizele comisiilor de specialitate, precum şi rezultatele votului secret consemnate în procesul verbal nr. 26.531/2019;

Luând act de dezbaterile din şedinţa plenului Consiliului Judeţean Neamţ;

În temeiul dispoziţiilor art. 173, alin.(5), lit.„c” și ale art.196, alin.(1), lit.„a” din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1: Pentru interviu susţinerea proiectului de management, comisia de examinare pentru ocuparea unor funcţii de şef secţie şi şef laborator din cadrul Spitalului Judeţean de Urgenţă Piatra-Neamţ va fi formată, conform prevederilor legale, din Comitetul director al Spitalului Județean de Urgență Piatra Neamț, respectiv:

  dr. Codruț Munteanu  – manager;

  dr. Gabriela Bercea – director medical;

  ec. Maricica Drăgan – director financiar – contabil;

– directorul de îngrijiri.

Art.2: (1) Se desemnează domnul Chiței Cătălin ca reprezentant al Consiliului Județean Neamț în comisia de examinare a candidaților înscriși la proba scrisă, clinică sau practică organizată pentru ocuparea funcției de șef Secție Chirurgie Generală în cadrul Spitalului Județean de Urgență Piatra Neamț.

(2) Comisia de examinare a candidaților înscriși la proba scrisă, clinică sau practică organizată pentru ocuparea funcției de șef Secție Chirurgie Generală în cadrul Spitalului Județean de Urgență Piatra Neamț va funcționa în următoarea componență:

Președinte: Dr. Gabriela Bercea, director medical, Spitalul Județean de Urgență Piatra Neamț;

Membri: – Prof. univ. Dr. Gabriel Dimofte, medic primar, specialitatea chirurgie generală, U.M.F.”Grigore T. Popa Iași;

– Dr. Codruț Munteanu, medic primar, specialitatea chirurgie generală, Spitalul         Județean de Urgență Piatra Neamț;

– Dr. Iosif Koszeghi, medic primar, specialitatea chirurgie generală, reprezentant desemnat de Colegiul Medicilor Neamț;

Chiței Cătălin, reprezentant al Consiliului Județean Neamț;

Secretar: Dr. Iulia Stratulat Chiriac, medic specialist, specialitatea chirurgie pediatrică.

Art.3: (1) Se desemnează domnul Chiței Cătălin ca reprezentant al Consiliului Județean Neamț în comisia de examinare a candidaților înscriși la proba scrisă, clinică sau practică organizată pentru ocuparea funcției de șef Secție Boli Infecțioase în cadrul Spitalului Județean de Urgență Piatra Neamț.

(2) Comisia de examinare a candidaților înscriși la proba scrisă, clinică sau practică organizată pentru ocuparea funcției de șef Secție Boli Infecțioase în cadrul Spitalului Județean de Urgență Piatra Neamț va funcționa în următoarea componență:

Președinte: Dr. Gabriela Bercea, director medical, Spitalul Județean de Urgență Piatra Neamț;

Membri: – Prof. univ. Dr. Cătălina Mihaela Luca, medic primar, specialitatea boli infecțioase, U.M.F.”Grigore T. Popa” Iași;

– Dr. Codruț Munteanu, medic primar, specialitatea chirurgie generală, Spitalul Județean de Urgență Piatra Neamț;

– Dr. Narcisa Postelnicu, medic primar, specialitatea boli infecțioase, reprezentant desemnat de Colegiul Medicilor Neamț;

 Chiței Cătălin, reprezentant al Consiliului Județean Neamț;

Secretar: Dr. Alexandra Vieru, medic primar, specialitatea boli infecțioase.

Art.4: (1) Se desemnează domnul Chiței Cătălin  ca reprezentant al Consiliului Județean Neamț în comisia de examinare a candidaților înscriși la proba scrisă, clinică sau practică organizată pentru ocuparea funcției de șef Secție Oncologie Medicală în cadrul Spitalului Județean de Urgență Piatra Neamț.

(2) Comisia de examinare a candidaților înscriși la proba scrisă, clinică sau practică organizată pentru ocuparea funcției de șef Secție Oncologie Medicală în cadrul Spitalului Județean de Urgență Piatra Neamț va funcționa în următoarea componență:

Președinte: Dr. Gabriela Bercea, director medical, Spitalul Județean de Urgență Piatra Neamț;

Membri: – Prof. univ. Dr. Lucian Miron, medic primar, specialitatea oncologie medicală, U.M.F.” Grigore T. Popa” Iași;

– Dr. Codruț Munteanu, medic primar, specialitatea chirurgie generală, Spitalul             Județean de Urgență Piatra Neamț;

– Dr. Corneliu Dorin Pop, medic primar, specialitatea oncologie medicală, reprezentant desemnat de Colegiul Medicilor Neamț;

Chiței Cătălin, reprezentant al Consiliului Județean Neamț;

Secretar: Dr. Paula Burcă, medic primar, specialitatea medicină internă.

Art.5: (1) Se desemnează domnul Chiței Cătălin ca reprezentant al Consiliului Județean Neamț în comisia de examinare a candidaților înscriși la proba scrisă, clinică sau practică organizată pentru ocuparea funcției de șef Secție Ortopedie și Traumatologie în cadrul Spitalului Județean de Urgență Piatra Neamț.

(2) Comisia de examinare a candidaților înscriși la proba scrisă, clinică sau practică organizată pentru ocuparea funcției de șef Secție Ortopedie și Traumatologie în cadrul Spitalului Județean de Urgență Piatra Neamț va funcționa în următoarea componență:

Președinte: Dr. Gabriela Bercea, director medical, Spitalul Județean de Urgență Piatra Neamț;

Membri: – Prof. univ. Dr. Ovidiu Alexa, medic primar, specialitatea ortopedie și traumatologie   U.M.F.”Grigore T. Popa” Iași;

– Dr. Codruț Munteanu, medic primar, specialitatea chirurgie generală, Spitalul Județean de Urgență Piatra Neamț;

– Dr. Maria Andrici, medic primar, specialitatea ortopedie și traumatologie, reprezentant desemnat de Colegiul Medicilor Neamț;

 Chiței Cătălin, reprezentant al Consiliului Județean Neamț;

Secretar: Dr. Iulia Stratulat Chiriac, medic specialist, specialitatea chirurgie pediatrică.

Art.6: (1) Se desemnează domnul Chiței Cătălin ca reprezentant al Consiliului Județean Neamț în comisia de examinare a candidaților înscriși la proba scrisă, clinică sau practică organizată pentru ocuparea funcției de șef Secție Obstetrică-Ginecologie în cadrul Spitalului Județean de Urgență Piatra Neamț.

(2) Comisia de examinare a candidaților înscriși la proba scrisă, clinică sau practică organizată pentru ocuparea funcției de șef Secție Obstetrică-Ginecologie în cadrul Spitalului Județean de Urgență Piatra Neamț va funcționa în următoarea componență:

Președinte: Dr. Gabriela Bercea, director medical, Spitalul Județean de Urgență Piatra Neamț;

Membri: – Prof.univ. Dr. Demetra Socolov, medic primar, specialitatea obstetrică ginecologie U.M.F.”Grigore T. Popa” Iași;

– Dr. Codruț Munteanu, medic primar, specialitatea chirurgie generală, Spitalul Județean de Urgență Piatra Neamț;

– Dr. Mariana Tătaru, medic primar, specialitatea obstetrică ginecologie, reprezentant desemnat de Colegiul Medicilor Neamț;

Chiței Cătălin, reprezentant al Consiliului Județean Neamț;

Secretar: Dr. Alina Mădălina Luca, medic specialist, specialitatea obstetrică ginecologie.

Art.7: (1) Se desemnează domnul Chiței Cătălin ca reprezentant al Consiliului Județean Neamț în comisia de examinare a candidaților înscriși la proba scrisă, clinică sau practică organizată pentru ocuparea funcției de șef Secție Neurologie în cadrul Spitalului Județean de Urgență Piatra Neamț.

(2) Comisia de examinare a candidaților înscriși la proba scrisă, clinică sau practică organizată pentru ocuparea funcției de șef Secție Neurologie în cadrul Spitalului Județean de Urgență Piatra Neamț va funcționa în următoarea componență:

Președinte: Dr. Gabriela Bercea, director medical, Spitalul Județean de Urgență Piatra Neamț;

Membri: – Conf. univ. Dr. Dan Cuciureanu, medic primar, specialitatea neurologie, U.M.F.  Grigore T. Popa” Iași;

– Dr. Codruț Munteanu, medic primar, specialitatea chirurgie generală, Spitalul Județean de Urgență Piatra Neamț;

– Dr. Elena Cristina Stoian, medic primar, specialitatea neurologie, reprezentant desemnat de Colegiul  Medicilor Neamț;

Chiței Cătălin, reprezentant al Consiliului Județean Neamț;

Secretar: Dr. Silvia Buzilă, medic specialist, specialitatea neurologie.

Art.8: (1) Se desemnează domnul Chiței Cătălin ca reprezentant al Consiliului Județean Neamț în comisia de examinare a candidaților înscriși la proba scrisă, clinică sau practică organizată pentru ocuparea funcției de șef Secție Cardiologie în cadrul Spitalului Județean de Urgență Piatra Neamț.

(2) Comisia de examinare a candidaților înscriși la proba scrisă, clinică sau practică organizată pentru ocuparea funcției de șef Secție Cardiologie în cadrul Spitalului Județean de Urgență Piatra Neamț va funcționa în următoarea componență:

Președinte: Dr. Gabriela Bercea, director medical, Spitalul Județean de Urgență Piatra Neamț;

Membri: – Șef lucrări Dr. Radu Ady Sascău, medic primar, specialitatea cardiologie, U.M.F.  „Grigore T. Popa” Iași;

– Dr. Codruț Munteanu, medic primar, specialitatea chirurgie generală, Spitalul Județean de Urgență Piatra Neamț;

– Dr. Victor Firăstrău, medic primar, specialitatea cardiologie, reprezentant desemnat de Colegiul  Medicilor Neamț;

Chiței Cătălin, reprezentant al Consiliului Județean Neamț;

Secretar: Dr. Dan Mihai Alexandrescu, medic specialist, specialitatea cardiologie.

Art.9: (1) Se desemnează domnul Chiței Cătălin ca reprezentant al Consiliului Județean Neamț în comisia de examinare a candidaților înscriși la proba scrisă, clinică sau practică organizată pentru ocuparea funcției de șef Laborator Radiologie și Imagistică Medicală în cadrul Spitalului Județean de Urgență Piatra Neamț.

(2) Comisia de examinare a candidaților înscriși la proba scrisă, clinică sau practică organizată pentru ocuparea funcției de șef Laborator Radiologie și Imagistică Medicală în cadrul Spitalului Județean de Urgență Piatra Neamț va funcționa în următoarea componență:

Președinte: Dr. Gabriela Bercea, director medical, Spitalul Județean de Urgență Piatra Neamț;

Membri: – Prof. univ. Dr. Danisia Haba, medic primar, specialitatea radiologie și imagistică medicală, U.M.F.”Grigore T. Popa” Iași;

– Dr. Codruț Munteanu, medic primar, specialitatea chirurgie generală, Spitalul Județean de Urgență Piatra Neamț;

– Dr. Eliza Gilda Buruiană, medic primar, specialitatea radiologie și imagistică medicală,  reprezentant desemnat de Colegiul Medicilor Neamț;

Chiței Cătălin, reprezentant al Consiliului Județean Neamț;

Secretar: Dr. Elena Laura Iosub, medic specialist, specialitatea radiologie și imagistică medicală. 

Art.10: (1) Se desemnează domnul Chiței Cătălin ca reprezentant al Consiliului Județean Neamț în comisia de examinare a candidaților înscriși la proba scrisă, clinică sau practică organizată pentru ocuparea funcției de șef Secție ORL în cadrul Spitalului Județean de Urgență Piatra Neamț.

(2) Comisia de examinare a candidaților înscriși la proba scrisă, clinică sau practică organizată pentru ocuparea funcției de șef Secție ORL în cadrul Spitalului Județean de Urgență Piatra Neamț va funcționa în următoarea componență:

Președinte: Dr. Gabriela Bercea, director medical, Spitalul Județean de Urgență Piatra Neamț;

Membri: – Prof. univ. Dr. Mihail Dan Cobzeanu, medic primar, specialitatea ORL, U.M.F. „Grigore T.Popa” Iași;

– Dr. Codruț Munteanu, medic primar, specialitatea chirurgie generală, Spitalul Județean de Urgență Piatra Neamț;

– Dr. Petronela Cerasela Lujinschi, medic primar, specialitatea ORL, reprezentant desemnat de  Colegiul Medicilor Neamț;

Chiței Cătălin, reprezentant al Consiliului Județean Neamț;

Secretar: Dr. Carmen Elena Caramziuc, medic specialist, specialitatea ORL.

Art.11: Direcția de management și conducerea Spitalului Județean de Urgență Piatra Neamț vor întreprinde măsurile necesare aducerii la îndeplinire a prezentei hotărâri.

Art.12: Secretarul general al judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri persoanelor, autorităţilor şi instituţiilor publice interesate, prin intermediul Serviciului gestionarea documentelor, evidența lucrărilor consiliului județean și publicarea monitorului oficial local.

 

 

PREŞEDINTE

Ionel ARSENE

 

CONTRASEMNEAZĂ:

SECRETARUL GENERAL AL JUDEŢULUI

Daniela SOROCEANU

 

 

Piatra Neamț

Nr. 261

Din 11 decembrie 2019