ROMÂNIA

JUDEŢUL  NEAMŢ

CONSILIUL  JUDEŢEAN

        HOTĂRÂRE

 

privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Neamț nr.261/2019

 

Consiliul Judeţean Neamţ;

Având în vedere prevederile art.185, alin.(1) din Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum şi ale art.18 și 19 din anexa la Ordinul ministrului sănătăţii publice nr.1.406/2006 pentru aprobarea Normelor privind organizarea concursului ori examenului pentru ocuparea funcţiei de şef de secţie, şef de laborator sau şef de serviciu din unităţile sanitare publice, cu modificările şi completările ulterioare;

Examinând referatul de aprobare nr.220/2020 al domnului Ionel Arsene, preşedintele Consiliului Județean Neamţ, întocmit în baza adresei nr.389/2020 a Spitalului Judeţean de Urgenţă Piatra-Neamţ;

Văzând raportul de specialitate nr.220/2020 al Direcției de management, avizele comisiilor de specialitate, precum şi rezultatele votului secret consemnate în procesul verbal nr. 449/2020;

 Luând act de dezbaterile din şedinţa plenului Consiliului Judeţean Neamţ;

 În temeiul dispoziţiilor art. 173, alin.(5), lit.„c” și ale art.196, alin.(1), lit.„a” din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.I: Se aprobă înlocuirea domnului dr. Codruț Munteanu cu domnul dr. Alexandru Juncu, manager interimar, medic primar, specialitatea chirurgie generală, în componența comisiei de examinare constituită pentru interviu-susținerea proiectului de management, precum și în componența comisiilor de examinare a candidaților înscriși la proba scrisă, clinică sau practică organizată pentru ocuparea unor funcţii de şef secţie şi şef laborator din cadrul Spitalului Judeţean de Urgenţă Piatra-Neamţ, prevăzute la art.1-10 din Hotărârea Consiliului Județean Neamț nr.261/2019.

Art.II: (1) Se modifică alin.(1) al art.2 la Hotărârea Consiliului Județean Neamț nr.261/2019 privind unele măsuri de organizare a comisiilor de examinare pentru ocuparea unor funcţii de şef secţie şi şef laborator din cadrul Spitalului Judeţean de Urgenţă Piatra-Neamț, în sensul desemnării doamnei Nicoleta Buzenschi, în locul domnului Cătălin Chiței, ca reprezentant al Consiliului Județean Neamț în comisia de examinare a candidaților înscriși la proba scrisă, clinică sau practică organizată pentru ocuparea funcției de șef Secție Chirurgie Generală în cadrul Spitalului Județean de Urgență Piatra Neamț.

(2) În mod corespunzător, se modifică alin.(2) al art.2 la Hotărârea Consiliului Județean Neamț nr.261/2019 privind unele măsuri de organizare a comisiilor de examinare pentru ocuparea unor funcţii de şef secţie şi şef laborator din cadrul Spitalului Judeţean de Urgenţă Piatra-Neamț.

Art.III: (1) Se modifică alin.(1) al art.3 la Hotărârea Consiliului Județean Neamț nr.261/2019 privind unele măsuri de organizare a comisiilor de examinare pentru ocuparea unor funcţii de şef secţie şi şef laborator din cadrul Spitalului Judeţean de Urgenţă Piatra-Neamț, în sensul desemnării doamnei Nicoleta Buzenschi, în locul domnului Cătălin Chiței, ca reprezentant al Consiliului Județean Neamț în comisia de examinare a candidaților înscriși la proba scrisă, clinică sau practică organizată pentru ocuparea funcției de șef Secție Boli Infecțioase în cadrul Spitalului Județean de Urgență Piatra Neamț.

(2) În mod corespunzător, se modifică alin.(2) al art.3 la Hotărârea Consiliului Județean Neamț nr.261/2019 privind unele măsuri de organizare a comisiilor de examinare pentru ocuparea unor funcţii de şef secţie şi şef laborator din cadrul Spitalului Judeţean de Urgenţă Piatra-Neamț.

Art.IV: (1) Se modifică alin.(1) al art.4 la Hotărârea Consiliului Județean Neamț nr.261/2019 privind unele măsuri de organizare a comisiilor de examinare pentru ocuparea unor funcţii de şef secţie şi şef laborator din cadrul Spitalului Judeţean de Urgenţă Piatra-Neamț, în sensul desemnării doamnei Nicoleta Buzenschi, în locul domnului Cătălin Chiței, ca reprezentant al Consiliului Județean Neamț în comisia de examinare a candidaților înscriși la proba scrisă, clinică sau practică organizată pentru ocuparea funcției de șef Secție Oncologie Medicală în cadrul Spitalului Județean de Urgență Piatra Neamț.

(2) În mod corespunzător, se modifică alin.(2) al art.4 la Hotărârea Consiliului Județean Neamț nr.261/2019 privind unele măsuri de organizare a comisiilor de examinare pentru ocuparea unor funcţii de şef secţie şi şef laborator din cadrul Spitalului Judeţean de Urgenţă Piatra-Neamț.

Art.V: (1) Se modifică alin.(1) al art.5 la Hotărârea Consiliului Județean Neamț nr.261/2019 privind unele măsuri de organizare a comisiilor de examinare pentru ocuparea unor funcţii de şef secţie şi şef laborator din cadrul Spitalului Judeţean de Urgenţă Piatra-Neamț, în sensul desemnării doamnei Nicoleta Buzenschi, în locul domnului Cătălin Chiței, ca reprezentant al Consiliului Județean Neamț în comisia de examinare a candidaților înscriși la proba scrisă, clinică sau practică organizată pentru ocuparea funcției de șef Secție Ortopedie și Traumatologie în cadrul Spitalului Județean de Urgență Piatra Neamț.

(2) În mod corespunzător, se modifică alin.(2) al art.5 la Hotărârea Consiliului Județean Neamț nr.261/2019 privind unele măsuri de organizare a comisiilor de examinare pentru ocuparea unor funcţii de şef secţie şi şef laborator din cadrul Spitalului Judeţean de Urgenţă Piatra-Neamț.

Art.VI: (1) Se modifică alin.(1) al art.6 la Hotărârea Consiliului Județean Neamț nr.261/2019 privind unele măsuri de organizare a comisiilor de examinare pentru ocuparea unor funcţii de şef secţie şi şef laborator din cadrul Spitalului Judeţean de Urgenţă Piatra-Neamț, în sensul desemnării doamnei Nicoleta Buzenschi, în locul domnului Cătălin Chiței, ca reprezentant al Consiliului Județean Neamț în comisia de examinare a candidaților înscriși la proba scrisă, clinică sau practică organizată pentru ocuparea funcției de șef Secție Obstetrică-Ginecologie în cadrul Spitalului Județean de Urgență Piatra Neamț.

(2) În mod corespunzător, se modifică alin.(2) al art.6 la Hotărârea Consiliului Județean Neamț nr.261/2019 privind unele măsuri de organizare a comisiilor de examinare pentru ocuparea unor funcţii de şef secţie şi şef laborator din cadrul Spitalului Judeţean de Urgenţă Piatra-Neamț.

Art.VII: (1) Se modifică alin.(1) al art.7 la Hotărârea Consiliului Județean Neamț nr.261/2019 privind unele măsuri de organizare a comisiilor de examinare pentru ocuparea unor funcţii de şef secţie şi şef laborator din cadrul Spitalului Judeţean de Urgenţă Piatra-Neamț, în sensul desemnării doamnei Nicoleta Buzenschi, în locul domnului Cătălin Chiței, ca reprezentant al Consiliului Județean Neamț în comisia de examinare a candidaților înscriși la proba scrisă, clinică sau practică organizată pentru ocuparea funcției de șef Secție Neurologie în cadrul Spitalului Județean de Urgență Piatra Neamț.

(2) În mod corespunzător, se modifică alin.(2) al art.7 la Hotărârea Consiliului Județean Neamț nr.261/2019 privind unele măsuri de organizare a comisiilor de examinare pentru ocuparea unor funcţii de şef secţie şi şef laborator din cadrul Spitalului Judeţean de Urgenţă Piatra-Neamț.

Art.VIII: (1) Se modifică alin.(1) al art.8 la Hotărârea Consiliului Județean Neamț nr.261/2019 privind unele măsuri de organizare a comisiilor de examinare pentru ocuparea unor funcţii de şef secţie şi şef laborator din cadrul Spitalului Judeţean de Urgenţă Piatra-Neamț, în sensul desemnării doamnei Nicoleta Buzenschi, în locul domnului Cătălin Chiței, ca reprezentant al Consiliului Județean Neamț în comisia de examinare a candidaților înscriși la proba scrisă, clinică sau practică organizată pentru ocuparea funcției de șef Secție Cardiologie în cadrul Spitalului Județean de Urgență Piatra Neamț.

(2) În mod corespunzător, se modifică alin.(2) al art.8 la Hotărârea Consiliului Județean Neamț nr.261/2019 privind unele măsuri de organizare a comisiilor de examinare pentru ocuparea unor funcţii de şef secţie şi şef laborator din cadrul Spitalului Judeţean de Urgenţă Piatra-Neamț.

Art.IX: (1) Se modifică alin.(1) al art.9 la Hotărârea Consiliului Județean Neamț nr.261/2019 privind unele măsuri de organizare a comisiilor de examinare pentru ocuparea unor funcţii de şef secţie şi şef laborator din cadrul Spitalului Judeţean de Urgenţă Piatra-Neamț, în sensul desemnării doamnei Nicoleta Buzenschi, în locul domnului Cătălin Chiței, ca reprezentant al Consiliului Județean Neamț în comisia de examinare a candidaților înscriși la proba scrisă, clinică sau practică organizată pentru ocuparea funcției de șef Laborator Radiologie și Imagistică Medicală în cadrul Spitalului Județean de Urgență Piatra Neamț.

(2) În mod corespunzător, se modifică alin.(2) al art.9 la Hotărârea Consiliului Județean Neamț nr.261/2019 privind unele măsuri de organizare a comisiilor de examinare pentru ocuparea unor funcţii de şef secţie şi şef laborator din cadrul Spitalului Judeţean de Urgenţă Piatra-Neamț.

Art.X: (1) Se modifică alin.(1) al art.10 la Hotărârea Consiliului Județean Neamț nr.261/2019 privind unele măsuri de organizare a comisiilor de examinare pentru ocuparea unor funcţii de şef secţie şi şef laborator din cadrul Spitalului Judeţean de Urgenţă Piatra-Neamț, în sensul desemnării doamnei Nicoleta Buzenschi, în locul domnului Cătălin Chiței, ca reprezentant al Consiliului Județean Neamț în comisia de examinare a candidaților înscriși la proba scrisă, clinică sau practică organizată pentru ocuparea funcției de șef Secție ORL în cadrul Spitalului Județean de Urgență Piatra Neamț.

(2) În mod corespunzător, se modifică alin.(2) al art.10 la Hotărârea Consiliului Județean Neamț nr.261/2019 privind unele măsuri de organizare a comisiilor de examinare pentru ocuparea unor funcţii de şef secţie şi şef laborator din cadrul Spitalului Judeţean de Urgenţă Piatra-Neamț.

Art.XI: Direcția de management și conducerea Spitalului Județean de Urgență Piatra Neamț vor întreprinde măsurile necesare aducerii la îndeplinire a prezentei hotărâri.

Art.XII: Secretarul general al judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri persoanelor, autorităţilor şi instituţiilor publice interesate, prin intermediul Serviciului gestionarea documentelor, evidența lucrărilor consiliului județean și publicarea monitorului oficial local.

 

 

PREŞEDINTE

Ionel ARSENE

 

 

CONTRASEMNEAZĂ:

p.SECRETARUL GENERAL AL JUDEŢULUI

DIRECTOR EXECUTIV

Bogdan BOSOVICI

 

 

 

Piatra Neamț

Nr. 3

Din 10 ianuarie 2020

Adoptată cu 25 voturi ‟pentru”