Anunț public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu pentru obiectivul ”Modernizare drum județean DJ 159 km 40+800 – 54+500, județul Neamț”