Campania de depunere a cererilor de plata pentru anul 2020