Consiliul Județean Neamț sprijină extinderea și modernizarea sistemului de iluminat public în municipiul Piatra-Neamț. Acesta va fi realizat prin corpuri cu tehnologie LED, care vor avea ca efect atât scăderea consumului anual de energie primară, precum și reducerea gazelor cu efect de seră.
„Este un proiect pe care îl avem în analiză de ceva timp și pe care colegii mei consilieri județeni l-au adoptat în ședința de zilele trecute. Au fost aprobate documentația tehnică și indicatorii tehnico-economici pentru obiectivele de investiții «Extinderea și modernizarea iluminatului public în municipiul Piatra-Neamț: Bulevardul Decebal-Piața Mihail Kogălniceanu-Bulevardul Traian-Strada Fermelor-Zona Pietricica» și «Extinderea și modernizarea iluminatului public în municipiul Piatra-Neamț: Strada Cetatea Neamțului-Strada 1 Decembrie 1918-Strada Mihai Viteazu-Strada Orhei-Piața Ștefan cel Mare-Bulevardul Republicii-Strada Mihai Eminescu-Cartier Văleni».
Proiectul vizează scăderea consumului anual de energie primară în iluminatul public și scăderea anuală a gazelor cu efect de seră la nivelul municipiului Piatra-Neamț. Astfel, se are în vedere înlocuirea corpurilor de iluminat existente cu corpuri de iluminat cu tehnologie LED, echiparea cu controllere de telegestiune a corpurilor de iluminat public, montarea de concentratoare de date la nivelul punctelor de aprindere și realizarea unui dispecerat de telegestiune pentru sistemul de iluminat public.
Vorbim despre o finanțare europeană, iar proiectele au fost selectate și acum sunt în evaluare. Valoarea lor cumulată este de 10,09 milioane de lei, inclusiv TVA.
Consiliul Județean Neamț, în calitate de partener în acest proiect, va asigura infrastructura constând din stâlpii necesari montării noilor sisteme de iluminat public“, a declarat Ionel Arsene, președintele Consiliului Județean Neamț.