Consiliul Județean Neamț, în calitate de partener al Inspectoratului Școlar Județean Neamț pentru implementarea proiectului „Șansa la educație, viitor asigurat” (SEVA), SMIS 107590, finanțat prin Programul Operaţional Capital Uman 2014 – 2020, a achiziționat în vederea implementării activităților acestuia două microbuze școlare marca OPEL Movano, culoare albă, an fabricație 2019, 16+1 locuri, EURO 6, pentru cele două unități de învățământ din județul Neamț, beneficiare ale proiectului, Școala Gimnazială Bozieni și Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă “Alexandru Roşca”.
Acest proiect se desfășoară pe o perioadă de trei ani, începând cu data de 14.15.2018, obiectivul general al proiectului fiind dezvoltarea și implementarea unor măsuri integrate în domeniul educației, în vederea creșterii participării școlare a copiilor și prevenirii/reducerii părăsirii timpurii a școlii, precum și dezvoltarea competențelor cadrelor didactice din 10 unități de învățământ din județele Neamț, Botoșani și Harghita.
În Județul Neamț, proiectul va genera un efect pozitiv pe termen lung prin intervenții integrate pentru 100 copii la nivelul educației timpurii și pentru 199 copii la nivelul învățământului primar și secundar inferior, intervenții ce vizează creșterea accesului și participării la învățământul obligatoriu, reducerea absenteismului și minimizarea decalajului cauzat de situația de risc educațional. De asemenea, proiectul va oferi oportunități de reîntoarcere în sistemul de educație pentru 85 tineri și adulți care au părăsit timpuriu școala. În cadrul proiectului se vor crea oportunități pentru dezvoltarea competențelor profesionale pentru 57 cadre didactice din învățământul preuniversitar. În procesul educativ vor fi implicați atât părinții (30 părinți), cât și comunitatea, facilitându-se dialogul școala-familie-comunitate.

 
Pentru galerie foto consultați link-ul de mai jos:
„Șansa la educație, viitor asigurat”