ROMÂNIA

JUDEŢUL  NEAMŢ

CONSILIUL  JUDEŢEAN

HOTĂRÂRE

privind aprobarea devizelor generale actualizate după finalizarea procedurilor de achiziție și a contribuției proprii a Județului Neamț pentru realizarea unor obiective de investiții de interes public județean

 

      Consiliul Judeţean Neamţ;

   Având în vedere prevederile art.10 alin.(4) lit.„c” din Hotărârea Guvernului nr.907/2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale art.12 alin.(4) din anexa la Ordinul ministrului dezvoltării regionale şi administraţiei publice nr. 1851/2013 privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 28/2013 pentru aprobarea Programului naţional de dezvoltare locală, republicat, cu modificările și completările ulterioare;

Examinând referatul de aprobare nr.12.206/2020 al domnului Ionel Arsene, preşedintele Consiliului Judeţean Neamţ;

Văzând raportul de specialitate comun nr.12.206/2020 al Direcţiei investiții, programe și infrastructură județeană și al Direcției generale buget, finanțe, precum şi avizele comisiilor de specialitate;

Luând act de dezbaterile din şedinţa plenului Consiliului Judeţean Neamţ;

În temeiul dispoziţiilor art. 173 alin.(3) lit.„f” precum și ale art.196 alin.(1) lit.„a” din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1: Se aprobă devizul general, actualizat după finalizarea procedurilor de achiziție, pentru obiectivul de investiții de interes public județean „Modernizare drum județean DJ 127A, km 5+000-10+400, județul Neamț”, în valoare totală de 33.744.958,29 cu TVA, conform anexei nr.1, din care contribuția proprie a Județului Neamț în sumă de 7.701.244,29 lei cu TVA.

Art.2: Se aprobă devizul general, actualizat după finalizarea procedurilor de achiziție, pentru obiectivul de investiții de interes public județean „Modernizare drum județean DJ 155B, km 6+000-9+500, județul Neamț”, în valoare totală de 20.508.491,41 lei  cu TVA, conform anexei nr.2, din care contribuția proprie a Județului Neamț în sumă de 2.025.810,41 lei cu TVA.

Art.3: Se aprobă devizul general, actualizat după finalizarea procedurilor de achiziție, pentru obiectivul de investiții de interes public județean „Modernizare drum județean DJ 155G, km 3+100-7+400, județul Neamț”, în valoare totală de 14.743.001,73 lei cu TVA, conform anexei nr.3, din care contribuția proprie a Județului Neamț în sumă de 2.968.374,73 lei cu TVA.

Art.4: Se aprobă devizul general, actualizat după finalizarea procedurilor de achiziție, pentru obiectivul de investiții de interes public județean „Modernizare drum județean DJ 157H, km 14+000-17+500, județul Neamț”, în valoare totală de 13.241.931,86 lei cu TVA, conform anexei nr.4, din care contribuția proprie a Județului Neamț în sumă de 2.710.688,86 lei cu TVA.

Art.5: Se aprobă devizul general, actualizat după finalizarea procedurilor de achiziție, pentru obiectivul de investiții de interes public județean „Modernizare drum județean DJ 207A, km 16+000-17+000, județul Neamț”, în valoare totală de 3.778.624,35 lei cu TVA, conform anexei nr.5, din care contribuția proprie a Județului Neamț în sumă de 585.216,35 lei cu TVA.

Art.6: Se aprobă devizul general, actualizat după finalizarea procedurilor de achiziție, pentru obiectivul de investiții de interes public județean „Modernizare drum județean DJ 207D, km 1+250-6+800, județul Neamț”, în valoare totală de 16.910.015,49 lei cu TVA, conform anexei nr.6, din care contribuția proprie a Județului Neamț în sumă de 2.806.080,49 lei cu TVA.

Art.7: Se aprobă devizul general, actualizat după finalizarea procedurilor de achiziție, pentru obiectivul de investiții de interes public județean „Modernizare drum județean DJ 208P, km 1+850-8+471, județul Neamț”, în valoare totală de 20.413.251,50 lei cu TVA, conform anexei nr.7, din care contribuția proprie a Județului Neamț în sumă de 3.671.617,50 lei cu TVA.

Art.8: Se aprobă devizul general, actualizat după finalizarea procedurilor de achiziție, pentru obiectivul de investiții de interes public județean „Consolidare DJ 280, Bâra-Stănița km 21+830-25+300, 29+000-29+343”, în valoare totală de 7.380.121,77 lei cu TVA, conform anexei nr.8, din care contribuția proprie a Județului Neamț în sumă de 206.399,03 lei cu TVA.

Art.9: Se aprobă devizul general, actualizat după finalizarea procedurilor de achiziție, pentru obiectivul de investiții de interes public județean „Consolidare drum județean DJ 155F, km 12+000-32+000, județul Neamț”, în valoare totală de 48.292.377,55 lei cu TVA, conform anexei nr.9, din care contribuția proprie a Județului Neamț în sumă de 18.703.490,55 lei cu TVA.

Art.10: Se aprobă devizul general, actualizat după finalizarea procedurilor de achiziție, pentru obiectivul de investiții de interes public județean „Modernizare DJ 155M Târpești-Țolici, km 3+250-4+868”, în valoare totală de 3.454.139,06 lei cu TVA, conform anexei nr.10, din care contribuția proprie a Județului Neamț în sumă de 113.745,65 lei cu TVA.

Art.11: Se aprobă devizul general, actualizat după finalizarea procedurilor de achiziție, pentru obiectivul de investiții de interes public județean „Modernizare DJ 209B Mălini-Stânișoara-Borca km 44+000-51+000”, în valoare totală de 15.749.076,40 lei cu TVA, conform anexei nr.11, din care contribuția proprie a Județului Neamț în sumă de 1.106.739,57 lei cu TVA.

Art.12: Se aprobă devizul general, actualizat după finalizarea procedurilor de achiziție, pentru obiectivul de investiții de interes public județean „Modernizare drum județean DJ 209B, km 33+600-44+000, județul Neamț”, în valoare totală de 50.549.891,62 lei cu TVA, conform anexei nr.12, din care contribuția proprie a Județului Neamț în sumă de 12.327.950,62 lei cu TVA.

Art.13: Se aprobă devizul general, actualizat după finalizarea procedurilor de achiziție, pentru obiectivul de investiții de interes public județean „Modernizare pod pe DJ 155B km 8+300 peste pârâul Țolici, localitatea Țolici, județul Neamț”, în valoare totală de 865.260,25 lei cu TVA, conform anexei nr.13, din care contribuția proprie a Județului Neamț în sumă de 300.115,25 lei cu TVA.

Art.14: Se aprobă devizul general, actualizat după finalizarea procedurilor de achiziție, pentru obiectivul de investiții de interes public județean „Modernizare pod pe DJ 155B km 8+700 peste pârâul Țolici, localitatea Țolici, județul Neamț”, în valoare totală de 864.444,75 lei cu TVA, conform anexei nr.14, din care contribuția proprie a Județului Neamț în sumă de 123.414,75 lei cu TVA.

Art.15: Se aprobă devizul general, actualizat după finalizarea procedurilor de achiziție, pentru obiectivul de investiții de interes public județean „Modernizare pod pe DJ 155G km 11+583, localitatea Cârligi, comuna Ștefan cel Mare, județul Neamț”, în valoare totală de 1.070.704,51 lei cu TVA, conform anexei nr.15, din care contribuția proprie a Județului Neamț în sumă de 105.059,51 lei cu TVA.

Art.16: Se aprobă devizul general, actualizat după finalizarea procedurilor de achiziție, pentru obiectivul de investiții de interes public județean „Modernizare pod pe DJ 157F DN15B-Mănăstirea Sihăstria km 0+883 peste pârâul Secu, comuna Vânători Neamț, județul Neamț”, în valoare totală de 1.093.827,84 lei cu TVA, conform anexei nr.16, din care contribuția proprie a Județului Neamț în sumă de 233.137,84 lei cu TVA.

Art.17: Se aprobă devizul general, actualizat după finalizarea procedurilor de achiziție, pentru obiectivul de investiții de interes public județean „Modernizare pod pe DJ 157F km 6+950, peste pârâul Alb-Negru, Secu, județul Neamț”, în valoare totală de 878.625,78 lei cu TVA, conform anexei nr.17, din care contribuția proprie a Județului Neamț în sumă de 241.397,78 lei cu TVA.

Art.18: Se aprobă devizul general, actualizat după finalizarea procedurilor de achiziție, pentru obiectivul de investiții de interes public județean „Modernizare pod pe DJ 157F, km 7+650, Mănăstirea Sihăstria, județul Neamț”, în valoare totală de 879.753,79 lei cu TVA, conform anexei nr.18, din care contribuția proprie a Județului Neamț în sumă de 242.525,79 lei cu TVA.

Art.19: Se aprobă devizul general, actualizat după finalizarea procedurilor de achiziție, pentru obiectivul de investiții de interes public județean „Reabilitare pod pe DJ 157G km 5+750, peste pârâul Sarata, comuna Răucești”, în valoare totală de 1.009.431,86 lei cu TVA, conform anexei nr.19, din care contribuția proprie a Județului Neamț în sumă de 148.741,86 lei cu TVA.

Art.20: Se aprobă devizul general, actualizat după finalizarea procedurilor de achiziție, pentru obiectivul de investiții de interes public județean „Reabilitare pod pe DJ 155F Km 33+935, peste râul Izvoru Muntelui, Bicaz, județul Neamț”, în valoare totală de 959.546,17 lei cu TVA, conform anexei nr.20, din care contribuția proprie a Județului Neamț în sumă de 221.399,17 lei cu TVA.

Art.21: Se aprobă devizul general, actualizat după finalizarea procedurilor de achiziție, pentru obiectivul de investiții de interes public județean „Reabilitare pod pe DJ 155F Km 34+410 peste râul Furcituri, Izvoru Muntelui, județul Neamț”, în valoare totală de 960.789,65 lei cu TVA, conform anexei nr.21, din care contribuția proprie a Județului Neamț în sumă de 215.433,65 lei cu TVA.

Art.22: Se aprobă devizul general, actualizat după finalizarea procedurilor de achiziție, pentru obiectivul de investiții de interes public județean „Reabilitare pod pe DJ 155F Km 36+505 peste râul Izvoru Muntelui, Bicaz, județul Neamț”, în valoare totală de 959.867,39 lei cu TVA, conform anexei nr.22, din care contribuția proprie a Județului Neamț în sumă de 215.232,39 lei cu TVA.

Art.23: Se aprobă devizul general, actualizat după finalizarea procedurilor de achiziție, pentru obiectivul de investiții de interes public județean „Reabilitare pod pe DJ 155F Km 37+560, peste râul Izvoru Muntelui, Bicaz, județul Neamț”, în valoare totală de 962.692,51 lei cu TVA, conform anexei nr.23, din care contribuția proprie a Județului Neamț în sumă de 222.382,51 lei cu TVA.

Art.24: Se aprobă devizul general, actualizat după finalizarea procedurilor de achiziție, pentru obiectivul de investiții de interes public județean „Reabilitare pod pe DJ 155I de la km 19+317  peste pârâul Rădeanca, localitatea Păstrăveni, județul Neamț”, în valoare totală de 1.973.719,80 lei cu TVA, conform anexei nr.24, din care contribuția proprie a Județului Neamț în sumă de 246.577,80 lei cu TVA.

Art.25: Se aprobă devizul general, actualizat după finalizarea procedurilor de achiziție, pentru obiectivul de investiții de interes public județean „Reabilitare pod pe DJ 155J km 0+150, peste pârâul Topolița, în comuna Grumăzești, județul Neamț”, în valoare totală de 4.807.775,17 lei cu TVA, conform anexei nr.25, din care contribuția proprie a Județului Neamț în sumă de 589.401,17 lei cu TVA.

Art.26: Se aprobă devizul general, actualizat după finalizarea procedurilor de achiziție, pentru obiectivul de investiții de interes public județean „Reabilitare pod pe DJ 155J km 2+638, peste pârâul Netezi, comuna Grumăzești județul Neamț”, în valoare totală de 2.586.920,57 lei cu TVA, din care contribuția proprie a Județului Neamț în sumă de 160.705,57 lei cu TVA, conform anexei nr.26.

Art.27: Se aprobă devizul general, actualizat după finalizarea procedurilor de achiziție, pentru obiectivul de investiții de interes public județean „Reabilitare pod pe DJ 155M km 3+213, peste pârâul Curechiștea, comuna Petricani”, în valoare totală de 473.563,00 lei cu TVA, conform anexei nr.27, din care contribuția proprie a Județului Neamț în sumă de 77.023,00 lei cu TVA.

Art.28: Se aprobă devizul general, actualizat după finalizarea procedurilor de achiziție, pentru obiectivul de investiții de interes public județean „Reabilitare pod pe DJ 155M km 3+445, peste pârâul Țolici, în comuna Petricani”, în valoare totală de 1.555.401,16 lei cu TVA, conform anexei nr.28, din care contribuția proprie a Județului Neamț în sumă de 290.174,16 lei cu TVA.

Art.29: Se aprobă devizul general, actualizat după finalizarea procedurilor de achiziție, pentru obiectivul de investiții de interes public județean „Reabilitare pod pe DJ 155P, km 1+265, peste pârâul Valea Albă, localitatea Războieni, județul Neamț”, în valoare totală de 1.254.238,82 lei cu TVA, conform anexei nr.29, din care contribuția proprie a Județului Neamț în sumă de 103.770,82 lei cu TVA.

Art.30: Se aprobă devizul general, actualizat după finalizarea procedurilor de achiziție, pentru obiectivul de investiții de interes public județean „Reabilitare pod pe DJ 156A  km 27+105, comuna Tazlău, județul Neamț”, în valoare totală de 1.047.861,42 lei cu TVA, conform anexei nr.30, din care contribuția proprie a Județului Neamț în sumă de 299.982,42 lei cu TVA.

Art.31: Se aprobă devizul general, actualizat după finalizarea procedurilor de achiziție, pentru obiectivul de investiții de interes public județean „Reabilitare pod pe DJ 156C km 4+063 peste pârâul Boștinar, comuna Tazlău, județul Neamț”, în valoare totală de 1.049.773,96 lei cu TVA, conform anexei nr.31, din care contribuția proprie a Județului Neamț în sumă de 275.871,96 lei cu TVA.

Art.32: Se aprobă devizul general, actualizat după finalizarea procedurilor de achiziție, pentru obiectivul de investiții de interes public județean „Reabilitare pod pe DJ 157 I km 3+075, peste râul Ruginoasa, județul Neamț”, în valoare totală de 572.010,97 lei cu TVA, conform anexei nr.32, din care contribuția proprie a Județului Neamț în sumă de 134.730,97 lei cu TVA.

Art.33: Se aprobă devizul general, actualizat după finalizarea procedurilor de achiziție, pentru obiectivul de investiții de interes public județean „Reabilitare pod pe DJ 159, peste pârâul Bârlad, km 42+625, comuna Valea Ursului, județul Neamț”, în valoare totală  de 365.508,00 lei cu TVA, conform anexei nr.33, din care contribuția proprie a Județului Neamț în sumă de 120.508,00 lei cu TVA.

Art.34: Se aprobă devizul general, actualizat după finalizarea procedurilor de achiziție, pentru obiectivul de investiții de interes public județean „Reabilitare pod pe DJ 159, peste pârâul Bozianca, km 49+695 comuna Bozieni, județul Neamț”, în valoare totală de 771.435,12 lei cu TVA, conform anexei nr.34, din care contribuția proprie a Județului Neamț în sumă de 139.435,12 lei cu TVA.

Art.35: Se aprobă devizul general, actualizat după finalizarea procedurilor de achiziție, pentru obiectivul de investiții de interes public județean „Reabilitare pod pe DJ 159B km 2+576, peste pârâul Mărmureanca, comuna Bahna, județul Neamț”, în valoare totală de 340.805,68 lei cu TVA, conform anexei nr.35, din care contribuția proprie a Județului Neamț în sumă de 99.805,68 lei cu TVA.

Art.36: Se aprobă devizul general, actualizat după finalizarea procedurilor de achiziție, pentru obiectivul de investiții de interes public județean „Reabilitare pod pe DJ 159B km 3+784, peste pârâul Turbata, comuna Bahna, județul Neamț”, în valoare totală de 354.106,68 lei cu TVA, conform anexei nr.36, din care contribuția proprie a Județului Neamț în sumă de 91.206,68 lei cu TVA.

Art.37: Se aprobă devizul general, actualizat după finalizarea procedurilor de achiziție, pentru obiectivul de investiții de interes public județean „Reabilitare pod pe DJ 207A km 6+183, peste râul Descărcare, la Luțca, județul Neamț”, în valoare totală de 455.518,26 lei cu TVA, conform anexei nr.37, din care contribuția proprie a Județului Neamț în sumă de 74.388,26 lei cu TVA.

Art.38: Se aprobă devizul general, actualizat după finalizarea procedurilor de achiziție, pentru obiectivul de investiții de interes public județean „Reabilitare pod pe DJ 207A km 6+591, peste râul Siret, la Luțca, județul Neamț”, în valoare totală de 7.923.813,45 lei cu TVA, conform anexei nr.38, din care contribuția proprie a Județului Neamț în sumă de 1.924.508,45 lei cu TVA.

Art.39: Se aprobă devizul general, actualizat după finalizarea procedurilor de achiziție, pentru obiectivul de investiții de interes public județean „Reabilitare pod pe DJ 207A  km 8+884, peste râul Sagna, județul Neamț”, în valoare totală de 471.549,42 lei cu TVA, conform anexei nr.39, din care contribuția proprie a Județului Neamț în sumă de 114.229,42 lei cu TVA.

Art.40: Se aprobă devizul general, actualizat după finalizarea procedurilor de achiziție, pentru obiectivul de investiții de interes public județean „Reabilitare pod pe DJ 209B km 48+248, peste râul Sabasa, comuna Borca, județul Neamț”, în valoare totală de 659.720,63 lei cu TVA, conform anexei nr.40, din care contribuția proprie a Județului Neamț în sumă de 97.967,63 lei cu TVA.

Art.41: Se aprobă devizul general, actualizat după finalizarea procedurilor de achiziție, pentru obiectivul de investiții de interes public județean „Reabilitare pod pe DJ 209B peste râul Sabasa, km 47+205, comuna Borca, județul Neamț”, în valoare totală de 316.100 lei cu TVA, conform anexei nr.41, din care contribuția proprie a Județului Neamț în sumă de 20.727,52 lei cu TVA.

Art.42: Se aprobă devizul general, actualizat după finalizarea procedurilor de achiziție, pentru obiectivul de investiții de interes public județean „Reabilitare pod pe DJ 209B peste râul Sabasa, km 48+900, comuna Borca,  județul Neamț”, în valoare totală de 309.456,00 lei cu TVA, conform anexei nr.42, din care contribuția proprie a Județului Neamț în sumă de 21.802,81 lei cu TVA.

Art.43: Se aprobă devizul general, actualizat după finalizarea procedurilor de achiziție, pentru obiectivul de investiții de interes public județean „Reabilitare pod pe DJ 209B peste râul Sabasa, km 49+150, comuna Borca, județul Neamț”, în valoare totală de 662.250,81 lei cu TVA, conform anexei nr.43, din care contribuția proprie a Județului Neamț în sumă de 81.842,81 lei cu TVA.

Art.44: Se aprobă devizul general, actualizat după finalizarea procedurilor de achiziție, pentru obiectivul de investiții de interes public județean „Reabilitare pod pe DJ 280 peste râul Chicerea, km 32+126, comuna Stănița, județul Neamț”, în valoare totală de 347.240,12 lei cu TVA, conform anexei nr.44, din care contribuția proprie a Județului Neamț în sumă de 82.075,12 lei cu TVA.

Art.45: Se aprobă devizul general, actualizat după finalizarea procedurilor de achiziție, pentru obiectivul de investiții de interes public județean „Reabilitare pod pe DJ 280 peste râul Pricopului, km 27+041, comuna Stănița, județul Neamț”, în valoare totală de 500.243,99 lei cu TVA, conform anexei nr.45, din care contribuția proprie a Județului Neamț în sumă de 119.103,99 lei cu TVA.

Art.46: (1) Anexele  nr.1-45 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

(2) Direcţia investiții, programe și infrastructură județeană va dispune măsurile necesare aducerii la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art.47: Secretarul general al judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor şi persoanelor interesate, prin intermediul Serviciului gestionarea documentelor, evidenţa lucrărilor Consiliului Judeţean şi publicarea monitorului oficial local.

 

PREŞEDINTE

Ionel ARSENE

 

CONTRASEMNEAZĂ:

SECRETARUL GENERAL AL JUDEŢULUI

Daniela SOROCEANU

 

 

Piatra Neamț

Nr. 115 din 16 iunie 2020

Adoptată cu 30 voturi ‟pentru”

Anexe

  • anexa la HCJ nr. 115.PDF