Anunț public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul ”Modernizare drum județean DJ 155B, etapa I — km 11+500 — 13+162, județul Neamț”