Anunț public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul ”Modernizare drum județean DJ 155 C, km 3+800 — 5+676, județul Neamț, comuna Vânători Neamț”