Anunț public privind decizia de continuare a procedurii de emitere a aprobării de dezvoltare pentru proiectul ”Modernizare drum județean DJ 155 C, km 3+800 — 5+676, județul Neamț, comuna Vânători Neamț”