Anunț public privind decizia etapei de încadrare pentru proiectul ”Modernizare drum județean DJ 155 B, km 11+500 — 13+162, județul Neamț”