În cadrul proiectului “CRESC – Competențe antreprenoriale în economia socială”, ID 128122, au fost selectate pentru finanțare 21 planuri de afaceri pentru înființarea de întreprinderi sociale în regiunile de dezvoltare Nord-Est, Sud-Est și Sud Muntenia, dintre care 13 planuri de afaceri din Regiunea Nord-Est.
7 întreprinderi sociale vor fi înființate la nivelul județului Neamț.
Întreprinderile sociale vor dezvolta noi afaceri pe piața locală și vor crea locuri de muncă în județul Neamț și în regiune.
Prin proiect, UAT Județul Neamț, în calitate de partener al S.C. Euzone Consultancy Network S.R.L., va subvenționa, prin schema de ajutor de minimis un număr de 10 întreprinderi sociale, cu o valoare totală a subvențiilor de 3.636.500 lei.
Proiectul este cofinanțat din Fondul Social European, Programul Operațional Capital Uman 2014-2020.

FOTO
21 decembrie 2020