ROMÂNIA

JUDEŢUL  NEAMŢ

CONSILIUL  JUDEŢEAN

HOTĂRÂRE

 

privind unele măsuri de organizare a comisiilor de examinare pentru ocuparea unor funcţii de şef de secţie şi şef de laborator din cadrul Spitalului Judeţean de Urgenţă Piatra-Neamţ

 

Consiliul Judeţean Neamţ;

 Având în vedere prevederile art.185 alin.(1) din Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum şi ale art.18 și 19 din anexa la Ordinul ministrului sănătăţii publice nr.1.406/2006 pentru aprobarea Normelor privind organizarea concursului ori examenului pentru ocuparea funcţiei de şef de secţie, şef de laborator sau şef de serviciu din unităţile sanitare publice, cu modificările şi completările ulterioare;

Examinând referatul de aprobare nr.6.095/2021 al domnului Dragoș-Victor Chitic, vicepreşedinte al Consiliului Judetean Neamţ, întocmit în baza adresei nr.9.202/2021 a Spitalului Judeţean de Urgenţă Piatra-Neamţ;

Văzând raportul de specialitate nr.6.095/2021 al Direcției de management, avizele comisiilor de specialitate, precum şi rezultatele votului secret consemnate în procesul verbal nr.6269/2021;

    Luând act de dezbaterile din şedinţa plenului Consiliului Judeţean Neamţ;

În temeiul dispoziţiilor art. 173 alin.(5) lit.„c” și ale art.196 alin.(1) lit.„a” din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1: Pentru interviu – susţinerea proiectului de management, comisia de examinare pentru ocuparea unor funcţii de şef de secţie şi şef de laborator din cadrul Spitalului Judeţean de Urgenţă Piatra-Neamţ va fi formată, conform prevederilor legale, din Comitetul director al Spitalului Județean de Urgență Piatra-Neamț, respectiv:

                   ec. Alexandru Filimon – manager;

                             dr. Cristina-Daniela Atănăsoaie-Iacob – director medical interimar;

                             ec. Maricica Drăgan – director financiar – contabil;

                           – as.med.pr. Mihaiela Scurtu- directorul de îngrijiri interimar.

Art.2: (1) Se desemnează doamna Alexandra-Amalia Milieș ca reprezentant al Consiliului Județean Neamț în comisia de examinare a candidaților înscriși la proba scrisă, clinică sau practică organizată pentru ocuparea funcției de șef Secție ORL în cadrul Spitalului Județean de Urgență Piatra-Neamț.

(2) Comisia de examinare a candidaților înscriși la proba scrisă, clinică sau practică organizată pentru ocuparea funcției de șef Secție ORL în cadrul Spitalului Județean de Urgență Piatra-Neamț va funcționa în următoarea componență:

Președinte: dr. Cristina-Daniela Atănăsoaie-Iacob – director medical interimar, Spitalul Județean de Urgență Piatra-Neamț;

Membri: – Prof. univ. Dr. Dan Mihail Cobzeanu, medic primar, specialitatea ORL, U.M.F. „Grigore T.Popa” Iași;

                 – Dr. Lenuța-Danela Rotaru, medic primar, specialitatea chirurgie plastică, Spitalul Județean de Urgență Piatra-Neamț;

     – Dr. Răzvan-Gabriel Hotăranu, medic primar, specialitatea ORL, reprezentant desemnat de  Colegiul Medicilor Neamț;

– Alexandra-Amalia Milieș, reprezentant al Consiliului Județean Neamț;

Secretar: Dr. Mihai-Liviu Gherghescu, medic primar, specialitatea ORL.

Art.3: (1) Se desemnează doamna Nicoleta Buzenschi ca reprezentant al Consiliului Județean Neamț în comisia de examinare a candidaților înscriși la proba scrisă, clinică sau practică organizată pentru ocuparea funcției de șef Secție Cardiologie în cadrul Spitalului Județean de Urgență Piatra-Neamț.

(2) Comisia de examinare a candidaților înscriși la proba scrisă, clinică sau practică organizată pentru ocuparea funcției de șef Secție Cardiologie în cadrul Spitalului Județean de Urgență Piatra-Neamț va funcționa în următoarea componență:

Președinte: dr. Cristina-Daniela Atănăsoaie-Iacob – director medical interimar, Spitalul Județean de Urgență Piatra-Neamț;

Membri: – Conf.univ. dr. Cristian Stătescu, medic primar, specialitatea cardiologie, U.M.F.  „Grigore T. Popa” Iași;

     – Dr. George-Marian Bararu, medic primar, specialitatea medicină internă, Spitalul Județean de Urgență Piatra-Neamț;

                – Dr. Smaranda Gîrbea, medic primar, specialitatea cardiologie, reprezentant desemnat de Colegiul  Medicilor Neamț;

                             – Nicoleta Buzenschi, reprezentant al Consiliului Județean Neamț;

Secretar: Dr. Cristian-Mihail Ghițescu, medic specialist, specialitatea reumatologie.

Art.4: (1) Se desemnează doamna Alina Hârlea ca reprezentant al Consiliului Județean Neamț în comisia de examinare a candidaților înscriși la proba scrisă, clinică sau practică organizată pentru ocuparea funcției de șef Secție Reumatologie în cadrul Spitalului Județean de Urgență Piatra-Neamț.

(2) Comisia de examinare a candidaților înscriși la proba scrisă, clinică sau practică organizată pentru ocuparea funcției de șef Secție Reumatologie în cadrul Spitalului Județean de Urgență Piatra-Neamț va funcționa în următoarea componență:

Președinte: dr. Cristina-Daniela Atănăsoaie-Iacob – director medical interimar, Spitalul Județean de Urgență Piatra-Neamț;

Membri: – Prof. univ. dr. Codrina Ancuța, medic primar, specialitatea reumatologie, U.M.F.  „Grigore T. Popa” Iași;

     – Dr. Ana-Maria Georgiana Năstase, medic primar, specialitatea medicină internă, Spitalul Județean de Urgență Piatra-Neamț;

                – Dr. Ligia Ionescu, medic primar, specialitatea reumatologie, reprezentant desemnat de Colegiul  Medicilor Neamț;

                             – Alina Hârlea, reprezentant al Consiliului Județean Neamț;

Secretar: Dr. Elena Presură, medic specialist, specialitatea reumatologie.

Art.5: (1) Se desemnează doamna Ana-Maria Sandu ca reprezentant al Consiliului Județean Neamț în comisia de examinare a candidaților înscriși la proba scrisă, clinică sau practică organizată pentru ocuparea funcției de șef Secție Ortopedie și Traumatologie în cadrul Spitalului Județean de Urgență Piatra-Neamț.

(2) Comisia de examinare a candidaților înscriși la proba scrisă, clinică sau practică organizată pentru ocuparea funcției de șef Secție Ortopedie și Traumatologie în cadrul Spitalului Județean de Urgență Piatra-Neamț va funcționa în următoarea componență:

Președinte: dr. Cristina-Daniela Atănăsoaie-Iacob – director medical interimar, Spitalul Județean de Urgență Piatra-Neamț;

Membri: – Prof. univ. Dr. Ovidiu Alexa, medic primar, specialitatea ortopedie și traumatologie   U.M.F.”Grigore T. Popa” Iași;

                – Dr. Alexandru Juncu, medic primar, specialitatea chirurgie generală, Spitalul Județean de Urgență Piatra-Neamț;

– Dr. Adriana Orzescu, medic primar, specialitatea ortopedie și traumatologie, reprezentant desemnat de Colegiul Medicilor Neamț;

     – Ana-Maria Sandu, reprezentant al Consiliului Județean Neamț;

Secretar: Dr. Iuliana Luchian, medic primar, specialitatea neurologie.

Art.6: (1) Se desemnează doamna Ana-Maria Crețu ca reprezentant al Consiliului Județean Neamț în comisia de examinare a candidaților înscriși la proba scrisă, clinică sau practică organizată pentru ocuparea funcției de șef Laborator Radiologie și Imagistică Medicală în cadrul Spitalului Județean de Urgență Piatra-Neamț.

(2) Comisia de examinare a candidaților înscriși la proba scrisă, clinică sau practică organizată pentru ocuparea funcției de șef Laborator Radiologie și Imagistică Medicală în cadrul Spitalului Județean de Urgență Piatra-Neamț va funcționa în următoarea componență:

Președinte: dr. Cristina-Daniela Atănăsoaie-Iacob – director medical interimar, Spitalul Județean de Urgență Piatra-Neamț;

Membri: – Conf.univ.dr. Corina Lupașcu Ursulescu, medic primar, specialitatea radiologie și imagistică medicală, U.M.F.”Grigore T. Popa” Iași;

     – Dr. Daniela Burghelea, medic primar, specialitatea boli infecțioase, Spitalul Județean de Urgență Piatra-Neamț;

                  Dr. Andreea-Oana Neacșu, medic primar, specialitatea radiologie și imagistică medicală, reprezentant desemnat de Colegiul Medicilor Neamț;

                            – Ana-Maria Crețu, reprezentant al Consiliului Județean Neamț;

Secretar: Dr. Călin-Valentin Rățoi, medic specialist, specialitatea radiologie și imagistică medicală.

Art.7: (1) Se desemnează doamna Elena Chele ca reprezentant al Consiliului Județean Neamț în comisia de examinare a candidaților înscriși la proba scrisă, clinică sau practică organizată pentru ocuparea funcției de șef Laborator Analize Medicale în cadrul Spitalului Județean de Urgență Piatra-Neamț.

(2) Comisia de examinare a candidaților înscriși la proba scrisă, clinică sau practică organizată pentru ocuparea funcției de șef Laborator Analize Medicale în cadrul Spitalului Județean de Urgență Piatra Neamț va funcționa în următoarea componență:

Președinte: dr. Cristina-Daniela Atănăsoaie-Iacob – director medical interimar, Spitalul Județean de Urgență Piatra-Neamț;

Membri: – Prof. univ. dr. Georgeta Liliana Foia, medic primar, specialitatea medicină de laborator, U.M.F.”Grigore T. Popa” Iași;

     – Dr. Ana-Maria Ungureanu, medic primar, specialitatea endocrinologie, Spitalul Județean de Urgență Piatra-Neamț;

                  Dr. Mia Stângu, medic primar, specialitatea medicină de laborator, reprezentant desemnat de Colegiul Medicilor Neamț;

                              Elena Chele, reprezentant al Consiliului Județean Neamț;

Secretar: Dr. Diana-Georgiana Butură, medic specialist, specialitatea hematologie.

Art.8: Direcția de management și conducerea Spitalului Județean de Urgență Piatra-Neamț vor întreprinde măsurile necesare aducerii la îndeplinire a prezentei hotărâri.

Art.9: Secretarul general al judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri persoanelor, autorităţilor şi instituţiilor publice interesate, prin intermediul Serviciului gestionarea documentelor, evidența lucrărilor consiliului județean și publicarea monitorului oficial local.

 

 

 

PREŞEDINTE

Ionel ARSENE

 

 

 

                                                                     

CONTRASEMNEAZĂ:

SECRETARUL GENERAL AL  JUDEȚULUI

Daniela SOROCEANU

 

 

 

 

Piatra Neamț

Nr. 59 din 17 martie 2021

Adoptată cu 26 voturi ,,pentru”