Miercuri, 31 martie, a avut loc o ședință extraordinară a Consiliului Județean, în cadrul căreia s-au repartizat pe unitățile administrativ-teritoriale din județ sumele defalcate din unele venituri ale bugetului de stat, estimate pentru perioada 2022-2024.
Cu aceste fonduri se vor achita de către administrațiile locale arieratele provenite din neplata cheltuielilor de funcționare și de capital, în ordinea cronologică a vechimii lor, vor fi susținute programele de dezvoltare locală și proiectele de infrastructură care necesită cofinanțare din partea beneficiarilor.
De asemenea, au fost avizate comisiile de concurs și soluționare a contestațiilor pentru ocuparea funcțiilor de director medical și de îngrijiri la Spitalul Județean de Urgență Piatra Neamț.
„Am urmărit să punem la punct unele dintre problemele urgente ale județului, astfel încât să nu blocăm niciun domeniu de activitate“, a declarat Ionel Arsene, președintele Consiliului Județean Neamț.

FOTO
Consiliul Județean, întrunit în ședință extraordinară