Municipiul Piatra Neamț va fi legat de municipiul Bacău printr-un drum expres la profil de autostradă, datorită unei investiții care se derulează prin implicarea Consiliului Județean Neamț.

În perioada următoare, Consiliul Județean Neamț va încheia un acord pentru realizarea acestui proiect cu Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere SA (CNAIR). În baza respectivului acord, cele două entități vor susține derularea etapei de proiectare, faza elaborare studiu de fezabilitate, identificarea eventualelor constrângeri la nivel local, emiterea cu celeritate a avizelor și a certificatelor de urbanism necesare, facilitarea accesului proiectantului care implementează contractul de prestări servicii de proiectare pentru realizarea studiilor de teren, precum și a oricăror alte activități necesare în scopul derulării proiectului.

„Joi, 22 aprilie, a fost votat în ședința de plen proiectul de hotărâre pe care l-am inițiat și în urma căruia Consiliul Județean Neamț va încheia un acord de colaborare cu Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere, pentru realizarea traseului care va lega municipiul reședință de județ de municipiul Bacău. Prin echipa de implementare desemnată din rândul specialiștilor din Consiliul Județean Neamț vor fi monitorizate etapele de realizare a studiului de fezabilitate, obținerea avizelor și acordurilor etapelor următoare pentru promovarea acestui proiect vital în infrastructura rutieră, economia și dezvoltarea județului nostru.
Încă de la începutul primului mandat de președinte al Consiliului Județean am solicitat și m-am zbătut pentru realizarea acestui drum expres la profil de autostradă între noi și Bacău. Mă bucur că am ajuns să vorbim despre realizarea cu certitudine a proiectului, în ciuda multor amânări care au tot avut loc, a unor divergențe de opinie și poate de multe ori din necunoaștere a realității de către unii factori de decizie. Acum e sigur că investiția se va realiza, spre marea bucurie a tuturor participaților la traficul pe acest sector. Așa cum fac de 5 ani încoace, susțin orice proiect care atrage dezvoltarea județului nostru și bunăstarea nemțenilor!“, a declarat Ionel Arsene, președintele Consiliului Județean Neamț.

Prin implementarea proiectului „Drum expres Bacău – Piatra Neamț“ se creează premisele unor oportunități de investiții atât pentru populație cât și pentru agenții economici sau potențiali din zonă, prin faptul că rețeaua de transport reprezintă primul factor determinant al oricărei forme de dezvoltare. Potențialii investitori sunt dependenți de starea infrastructurii în general și de starea infrastructurii rutiere în special. Înființarea unor noi firme din zona aferentă drumului sau stimularea celor existente vor avea efecte pozitive asupra economiei locale și asupra nivelului socio-economic general, prin crearea de noi locuri de muncă și creșterea veniturilor bugetare, existând posibilitatea reală de valorificare a resurselor locale.

FOTO
Drumul expres Piatra Neamț – Bacău