JUDEȚUL NEAMȚ, titularul proiectului, anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul ”Execuție foraje monitorizare apă freatică la Depozitul județean de deșeuri Girov – construcție definitivă” propus a fi amplasat în județul Neamț, comuna Girov, sat Girov.
Informațiile privind potențialul impact asupra mediului al proiectului propus, pot fi consultate la sediul APM Neamț, Piatra Neamț, Piața 22 Decembrie nr.5, în zilele de luni-joi orele 8-16:30 și vineri între orele 8-14, tel. 0233/219695