Județul Neamț, titular plan, anunță publicul interesat că, în urma parcurgerii procedurii de realizare a evaluării de mediu pentru Planul Județean de Gestionare a Deșeurilor Neamț 2019-2025 și a supunerii spre adoptare a Planului în plenul Consiliului Județean Neamț întrunit în data de 30.06.2021, Planul a fost adoptat prin Hotărârea Consiliului Județean Neamț nr.130 din 30.06.2021.
Planul a fost supus procedurii de adoptare în forma avizată de către Agenția pentru Protecția Mediului Neamț, ca urmare a emiterii Avizului de mediu nr.5 din 28.06.2021.
Planul Județean de Gestionare a Deșeurilor Neamț 2019-2025 poate fi consultat zilnic la sediul Consiliului Județean Neamț, strada Alexandru cel Bun nr.27, în zilele de luni-joi între orele 8.00-16.30 și vineri, între orele 8.00-14.00 și pe pagina proprie de internet.

Aviz de Mediu nr. 5 din 28.06.2021
HCJ nr. 130 din 30 iunie 2021
PJGD Neamț 2019-2025 -anexa la HCJ nr.130
Declaratie SEA PJGD Neamt