UAT Județul Neamț participă, în calitate de partener al Agenției pentru Dezvoltare Regională Nord-Est la proiectul „Sprijin la nivelul regiunii Nord-Est pentru pregătirea de proiecte finanțate din perioada de programare 2021- 2027 pe domeniile mobilitate urbană, regenerare urbană, centre de agrement/baze turistice (tabere școlare), infrastructura și servicii publice de turism, inclusiv obiectivele de patrimoniu cu potențial turistic și infrastructură rutieră de interes județean, inclusiv variante ocolitoare și / sau drumuri de legătură”, Cod SMIS 2014+ 145313, proiect pentru care a fost semnat Contractul de finanțare în data de 13 iulie 2021.

Detalii proiect