JUDEȚUL NEAMȚ, titular proiect, anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către Agenția pentu Protecția Mediului Neamț în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului în categoria activităților cu impact potențial semnificativ pentru care nu este necesară evaluarea impactului asupra mediului pentru proiectul ”Execuție foraje monitorizare apă freatică la Depozitul județean de deșeuri nepericuloase Girov- construcție definitivă”, propus a fi amplasat în județul Neamț, comuna Girov, sat Girov.
Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Neamț în zilele de luni-vineri, între orele 8.00-16.00, precum și la următoarea adresă de internet http://apmnt.anpm.ro
Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării prezentului anunț.