CONSILIUL JUDEȚEAN NEAMȚ, în calitate de autoritate publică tutelară,
prin expertul independent S.C. FOX MANAGEMENT CONSULTANTS S.R.L., anunţă începerea procesului de recrutare şi selecţie de candidați pentru 5 (cinci) poziţii în vederea numirii membrilor în Consiliul de Administraţie al Societății Comerciale TROLEIBUZUL S.A.

Anunț
Formulare