ROMÂNIA

JUDEŢUL  NEAMŢ

CONSILIUL  JUDEŢEAN

HOTĂRÂRE

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați pentru unele obiective de investiții de interes public județean, finanțate prin Programul Național de Dezvoltare Locală

 

Consiliul Judeţean Neamţ;

Având în vedere prevederile Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investiţiilor publice şi a unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea şi completarea unor acte normative şi prorogarea unor termene, cu modificările și completările ulterioare, ale Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.93/2021 privind instituirea unor măsuri pentru derularea Programului naţional de dezvoltare locală etapa a II-a şi pentru modificarea art. IV alin.(1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.6/2017 pentru modificarea şi completarea unor acte normative, precum şi pentru stabilirea unor măsuri privind realizarea investiţiilor finanţate din fonduri publice, ale Ordonanței Guvernului nr.15/2021 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare, precum și ale Hotărârii Guvernului nr.907/2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare;

Examinând referatul de aprobare nr.23.651/2021 al domnului Ionel Arsene, preşedintele Consiliului Judeţean Neamţ;

Văzând raportul de specialitate nr.23.651/2021 al Direcţiei investiții, programe și infrastructură județeană și nr.23.739/2021 al Direcției generale buget-finanțe, precum şi avizele comisiilor de specialitate;

Luând act de dezbaterile din şedinţa plenului Consiliului Judeţean Neamţ;

În temeiul dispoziţiilor art.173 alin.(3) lit.„f” precum și ale art.196 alin.(1) lit.„a” din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1: Se aprobă indicatorii tehnico-economici actualizați pentru obiectivul de investiții de interes public județean „Modernizare drum județean DJ 127A, km 5+000-10+400, județul Neamț”, în valoare totală de 36.818.992,31 lei cu TVA, din care construcții-montaj în sumă de 35.683.217,98 lei cu TVA, conform anexei nr.1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2: Se aprobă indicatorii tehnico-economici actualizați pentru obiectivul de investiții de interes public județean  „Modernizare drum județean DJ 155B, km 6+000-9+500, județul Neamț”, în valoare totală de 20.742.665,16 lei cu TVA, din care construcții-montaj în sumă de 19.820.409,70 lei cu TVA, conform anexei nr.2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3: Se aprobă indicatorii tehnico-economici actualizați pentru obiectivul de investiții de interes public județean  „Modernizare drum județean DJ 207A, km 16+000-17+000, județul Neamț”, în valoare totală de 3.908.293,82 lei cu TVA, din care construcții-montaj în sumă de 3.734.666,38 lei cu TVA, conform anexei nr.3 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.4: Se aprobă indicatorii tehnico-economici actualizați pentru obiectivul de investiții de interes public județean „Modernizare drum județean DJ 209B, km.33+600-44+000, județul Neamț”, în valoare totală de 57.283.180,47 lei cu TVA, din care construcții-montaj în sumă de 55.535.273,53 lei cu TVA, conform anexei nr.4 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.5: Se aprobă indicatorii tehnico-economici actualizați pentru obiectivul de investiții de interes public județean  „Modernizare pod pe DJ 155B, km.8+300, peste pârâul Țolici, localitatea Țolici, județul Neamț”, în valoare totală de 884.703,12 lei cu TVA, din care construcții-montaj în sumă de 787.664,26 lei cu TVA, conform anexei nr.5 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.6: Se aprobă indicatorii tehnico-economici actualizați pentru obiectivul de investiții de interes public județean  „Modernizare pod pe DJ 155B, km.8+700, peste pârâul Țolici, localitatea Țolici, județul Neamț”, în valoare totală de 879.463,44 lei cu TVA, din care construcții-montaj în sumă de 781.513,79 lei cu TVA, conform anexei nr.6 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.7: Se aprobă indicatorii tehnico-economici actualizați pentru obiectivul de investiții de interes public județean  „Modernizare pod pe DJ 155G, km.11+583, localitatea Cârligi, comuna Ștefan cel Mare, județul Neamț”, în valoare totală de 1.233.468,85 lei cu TVA, din care construcții-montaj în sumă de 1.150.450,11 lei cu TVA, conform anexei nr.7 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.8: Se aprobă indicatorii tehnico-economici actualizați pentru obiectivul de investiții de interes public județean  „Modernizare pod pe DJ 157F, DN15B-Mănăstirea Sihăstria, km.0+883, peste pârâul Secu, comuna Vânători Neamț, județul Neamț”, în valoare totală de 1.172.672,02 lei cu TVA, din care construcții-montaj în sumă de 1.064.000,94 lei cu TVA, conform anexei nr.8 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.9: Se aprobă indicatorii tehnico-economici actualizați pentru obiectivul de investiții de interes public județean  „Modernizare pod pe DJ 157F, km.6+950, peste pârâul Alb-Negru, Secu, județul Neamț”, în valoare totală de 1.011.290,54 cu TVA, din care construcții-montaj în sumă de 908.293,47 lei cu TVA, conform anexei nr.9 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.10: Se aprobă indicatorii tehnico-economici actualizați pentru obiectivul de investiții de interes public județean  „Modernizare pod pe DJ 157F, km.7+650, Mănăstirea Sihăstria, județul Neamț”, în valoare totală de 1.015.783,79 lei cu TVA, din care construcții-montaj în sumă de 912.515,48 lei cu TVA, conform anexei nr.10 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.11: Se aprobă indicatorii tehnico-economici actualizați pentru obiectivul de investiții de interes public județean  „Reabilitare pod pe DJ 157G, km.5+750, peste pârâul Sarata, comuna Răucești”, în valoare totală de 1.163.322,59 lei cu TVA, din care construcții-montaj în sumă de 1.057.166,00 lei cu TVA, conform anexei nr.11 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.12: Se aprobă indicatorii tehnico-economici actualizați pentru obiectivul de investiții de interes public județean  „Reabilitare pod pe DJ 155F, km.33+935, peste râul Izvoru Muntelui, Bicaz, județul Neamț”, în valoare totală de 976.451,25 lei cu TVA, din care construcții-montaj în sumă de 884.635,89 lei cu TVA, conform anexei nr.12 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.13: Se aprobă indicatorii tehnico-economici actualizați pentru obiectivul de investiții de interes public județean „Reabilitare pod pe DJ 155F, km.34+410, peste râul Furcituri, Izvoru Muntelui, județul Neamț”, în valoare totală de 978.764,89 lei cu TVA, din care construcții-montaj în sumă de 887.514,02 lei cu TVA, conform anexei nr.13 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.14: Se aprobă indicatorii tehnico-economici actualizați pentru obiectivul de investiții de interes public județean  „Reabilitare pod pe DJ 155F, km.36+505, peste râul Izvoru Muntelui, Bicaz, județul Neamț”, în valoare totală de 978.412,81 lei cu TVA, din care construcții-montaj în sumă de 887.178,46 lei cu TVA, conform anexei nr.14 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.15: Se aprobă indicatorii tehnico-economici actualizați pentru obiectivul de investiții de interes public județean  „Reabilitare pod pe DJ 155F, km.37+560, peste râul Izvoru Muntelui, Bicaz, județul Neamț”, în valoare totală de 976.089,44 lei cu TVA, din care construcții-montaj în sumă de 884.964,13 lei cu TVA, conform anexei nr.15 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.16: Se aprobă indicatorii tehnico-economici actualizați pentru obiectivul de investiții de interes public județean „Reabilitare pod pe DJ 155I, de la km.19+317, peste pârâul Rădeanca, localitatea Păstrăveni, județul Neamț”, în valoare totală de 2.279.373,97 lei cu TVA, din care construcții-montaj în sumă de 2.145.128,13 lei cu TVA, conform anexei nr.16 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.17: Se aprobă indicatorii tehnico-economici actualizați pentru obiectivul de investiții de interes public județean „Reabilitare pod pe DJ 155J, km.0+150, peste pârâul Topolița, în comuna Grumăzești, județul Neamț”, în valoare totală de 5.001.060,90 lei cu TVA, din care construcții-montaj în sumă de 4.006.705,53 lei cu TVA, conform anexei nr.17 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.18: Se aprobă indicatorii tehnico-economici actualizați pentru obiectivul de investiții de interes public județean „Reabilitare pod pe DJ 155J, km.2+638, peste pârâul Netezi, comuna Grumăzești, județul Neamț”, în valoare totală de 2.917.690,70 lei cu TVA, din care construcții-montaj în sumă de 2.538.528,60 lei cu TVA, conform anexei nr.18 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.19: Se aprobă indicatorii tehnico-economici actualizați pentru obiectivul de investiții de interes public județean „Reabilitare pod pe DJ 155P, km.1+265, peste pârâul Valea Albă, localitatea Războieni, județul Neamț”, în valoare totală de 1.439.931,33 lei cu TVA, din care construcții-montaj în sumă de 1.309.011,47 lei cu TVA, conform anexei nr.19 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.20: Se aprobă indicatorii tehnico-economici actualizați pentru obiectivul de investiții de interes public județean  „Reabilitare pod pe DJ 156A, km.27+105, comuna Tazlău, județul Neamț”, în valoare totală de 1.100.680,65 lei cu TVA, din care construcții-montaj în sumă de 1.031.695,14 lei cu TVA, conform anexei nr.20 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.21: Se aprobă indicatorii tehnico-economici actualizați pentru obiectivul de investiții de interes public județean „Reabilitare pod pe DJ 156C, km. 4+063, peste pârâul Boștinar, comuna Tazlău, județul Neamț”, în valoare totală de 1.144.808,74 lei cu TVA, din care construcții-montaj în sumă de 1.073.825,49 lei cu TVA, conform anexei nr.21 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.22: Se aprobă indicatorii tehnico-economici actualizați pentru obiectivul de investiții de interes public județean „Reabilitare pod pe DJ 157I, km.3+075, peste râul Ruginoasa, județul Neamț”, în valoare totală de 656.800,99 lei cu TVA, din care construcții-montaj în sumă de 526.267,50 lei cu TVA, conform anexei nr.22 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.23: Se aprobă indicatorii tehnico-economici actualizați pentru obiectivul de investiții de interes public județean „Reabilitare pod pe DJ 159, peste pârâul Bârlad, km.42+625, comuna Valea Ursului, județul Neamț”,în valoare totală de 421.488,49 lei cu TVA, din care construcții-montaj în sumă de 389.858,77 lei cu TVA, conform anexei nr.23 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.24: Se aprobă indicatorii tehnico-economici actualizați pentru obiectivul de investiții de interes public județean „Reabilitare pod pe DJ 159, peste pârâul Bozianca, km.49+695, comuna Bozieni, județul Neamț”, în valoare totală de 891.010,55 lei cu TVA, din care construcții-montaj în sumă de 836.831,10 lei cu TVA, conform anexei nr.24 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.25: Se aprobă indicatorii tehnico-economici actualizați pentru obiectivul de investiții de interes public județean „Reabilitare pod pe DJ 159B, km.2+576, peste pârâul Mărmureanca, comuna Bahna, județul Neamț”, în valoare totală de 394.057,82 lei cu TVA, din care construcții-montaj în sumă de 374.514,54 lei cu TVA, conform anexei nr.25 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.26: Se aprobă indicatorii tehnico-economici actualizați pentru obiectivul de investiții de interes public județean „Reabilitare pod pe DJ 159B, km.3+784, peste pârâul Turbata, comuna Bahna, județul Neamț”, în valoare totală de 408.954,18 lei cu TVA, din care construcții-montaj în sumă de 386.115,15 lei cu TVA, conform anexei nr.26 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.27: Se aprobă indicatorii tehnico-economici actualizați pentru obiectivul de investiții de interes public județean „Reabilitare pod pe DJ 207A, km.6+183, peste râul Descărcare, la Luțca, județul Neamț”, în valoare totală de 525.215,17 lei cu TVA, din care construcții-montaj în sumă de 485.382,56 lei cu TVA, conform anexei nr.27 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.28: Se aprobă indicatorii tehnico-economici actualizați pentru obiectivul de investiții de interes public județean „Reabilitare pod pe DJ 207A, km.6+591, peste râul Siret, la Luțca, județul Neamț”, în valoare totală de 8.378.147,29 lei cu TVA, din care construcții-montaj în sumă de 8.066.984,99  lei cu TVA, conform anexei nr.28 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.29: Se aprobă indicatorii tehnico-economici actualizați pentru obiectivul de investiții de interes public județean „Reabilitare pod pe DJ 207A, km.8+884, peste râul Sagna, județul Neamț”, în valoare totală de 545.280,80 lei cu TVA, din care construcții-montaj în sumă de 514.987,72 lei cu TVA, conform anexei nr.29 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.30: Se aprobă indicatorii tehnico-economici actualizați pentru obiectivul de investiții de interes public județean „Reabilitare pod pe DJ 209B, km.48+248, peste râul Sabasa, comuna Borca, județul Neamț”, în valoare totală de 693.237,25 lei cu TVA, din care construcții-montaj în sumă de 655.639,22 lei cu TVA, conform anexei nr.30 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.31: Se aprobă indicatorii tehnico-economici actualizați pentru obiectivul de investiții de interes public județean „Reabilitare pod pe DJ209B, peste râul Sabasa, km.47+205, comuna Borca, județul Neamț”, în valoare totală de 363.090,59 lei cu TVA, din care construcții-montaj în sumă de 332.115,19 lei cu TVA, conform anexei nr.31 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.32: Se aprobă indicatorii tehnico-economici actualizați pentru obiectivul de investiții de interes public județean „Reabilitare pod pe DJ 209B, peste râul Sabasa, km.48+900, comuna Borca,  județul Neamț”, în valoare totală de 323.479,26 lei cu TVA, din care construcții-montaj în sumă de 285.959,01 lei cu TVA, conform anexei nr.32 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.33: Se aprobă indicatorii tehnico-economici actualizați pentru obiectivul de investiții de interes public județean „Reabilitare pod pe DJ 209B, peste râul Sabasa, km.49+150, comuna Borca, județul Neamț”, în valoare totală de 679.558,81 lei cu TVA, din care construcții-montaj în sumă de 638.811,91 lei cu TVA, conform anexei nr.33 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.34: Se aprobă indicatorii tehnico-economici actualizați pentru obiectivul de investiții de interes public județean „Reabilitare pod pe DJ 280, peste râul Chicerea, km.32+126, comuna Stănița, județul Neamț”, în valoare totală de 400.609,27 lei cu TVA, din care construcții-montaj în sumă de 375.337,47 lei cu TVA, conform anexei nr.34 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.35: Se aprobă indicatorii tehnico-economici actualizați pentru obiectivul de investiții de interes public județean „Reabilitare pod pe DJ 280, peste râul Pricopului, km. 27+041, comuna Stănița, județul Neamț”, în valoare totală de 578.793,90 lei cu TVA, din care construcții-montaj în sumă de 524.014,01 lei cu TVA, conform anexei nr.35 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.36: Se aprobă indicatorii tehnico-economici actualizați pentru obiectivul de investiții de interes public județean „Pavilion Secții Medicale din cadrul Spitalului Județean de Urgență Piatra-Neamț”, în valoare totală de 67.933.090,89 lei cu TVA, din care construcții-montaj în sumă de 56.859.805,495 lei cu TVA, conform anexei nr.36 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.37: Se aprobă indicatorii tehnico-economici actualizați pentru obiectivul de investiții de interes public județean „Modernizare DJ 209B Mălini-Stânișoara-Borca km 44+000-51+000”, în valoare totală de 15.875.396,40 lei cu TVA, din care construcții-montaj în sumă de 14.767.399,15 lei cu TVA, conform anexei nr.37 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.38: Se aprobă indicatorii tehnico-economici actualizați pentru obiectivul de investiții de interes public județean „Modernizare DJ 127A limită jud.Harghita- Bicazu Ardelean- Bicaz Chei- Dămuc- Limită jud.Harghita, km 10+400-16+563”, în valoare totală de 8.414.170,68 lei cu TVA, din care construcții-montaj în sumă de 8.114.640,22 lei cu TVA, conform anexei nr.38 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.39: (1) Pe data intrării în vigoare a prevederilor prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător următoarele hotărâri ale Consiliului Județean Neamț:

           Hotărârea Consiliului Județean Neamț nr.162/2016 privind aprobarea unei documentaţii tehnico-economice aferentă modernizării unui sector de drum judeţean ;

          Hotărârea Consiliului Județean Neamț nr.56/2017 privind aprobarea actualizării valorilor totale și a contribuției proprii a Județului Neamț pentru o serie de obiective de investiții de interes public județean;

          Hotărârea Consiliului Județean Neamț nr.61/2017 privind aprobarea realizării unor obiective de investiții de interes public județean;

         Hotărârea Consiliului Județean Neamț nr.239/2017 privind aprobarea studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investiții ”Pavilion Secții Medicale” din cadrul Spitalului Județean de Urgență Piatra Neamț;

          Hotărârea Consiliului Județean Neamț nr.350/2017 privind aprobarea documentaţiilor tehnico-economice pentru o serie de obiective de investiții de interes județean;

          Hotărârea Consiliului Județean Neamț nr.47/2019 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați și a contribuției proprii a Județului Neamț pentru realizarea unor obiective de investiții de interes public județean;

          Hotărârea Consiliului Județean Neamț nr.115/2020 privind aprobarea devizelor generale actualizate după finalizarea procedurilor de achiziție și a contribuției proprii a Județului Neamț pentru realizarea unor obiective de investiții de interes public județean,

precum și orice alte dispoziții contrare prezentei hotărâri.

(2) Direcţia investiții, programe și infrastructură județeană va dispune măsurile necesare aducerii la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art.40: Secretarul general al judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor şi persoanelor interesate, prin intermediul Serviciului gestionarea documentelor, evidenţa lucrărilor Consiliului Judeţean şi publicarea monitorului oficial local.

 

 

PREŞEDINTE

Ionel ARSENE

 

 

CONTRASEMNEAZĂ:

SECRETARUL GENERAL AL JUDEŢULUI

Daniela SOROCEANU

 

 

 

 

Piatra Neamț

Nr.  195 din 01 octombrie 2021

Adoptată cu 33 voturi „pentru”