Pe sectorul de drum de la Icușești – limita cu județul Bacău au început lucrările pentru turnarea fundației de balast de 35 de cm, iar pe primul segment de 4 kilometri se așterne material geotextil cu rol anticontaminant. Anterior, au fost realizate măsurători pentru determinarea capacității portante a drumului și lucrări pregătitoare – terasamente, excavații pentru lărgirea drumului și asigurarea scurgerii apelor.
„Axa rutieră strategică 3: Neamț – Bacău – Reabilitare și modernizare axa de transport Piatra Neamț – Mărgineni – Făurei – Horia – Ion Creangă – Icușești – limită județul Bacău“ este unul dintre cele mai importante proiecte de infrastructură rutieră județeană, pentru că va lega județul Neamț de județul Bacău.
„Este o lucrare complexă, deoarece se realizează șanturi betonate, rigole, poduri și podețe, ziduri de sprijin, acostamente, sisteme de drenare a apelor subterane, trotuare, dar și drumuri laterale care vor asigura accesul la acest drum județean. Valoarea proiectului este de 165,7 milioane de lei, din care 151 de milioane de lei provin din fonduri europene.
Sunt sigur că Axa rutieră strategică 3 ne va facilita o legătură sigură și rapidă cu multe zone importante pentru nemțeni și va contribui la dezvoltarea economică a județului“, a declarat Ionel Arsene, președintele Consiliului Județean Neamț.

FOTO
Axa rutieră strategică 3, Horia – limita cu județul Bacău