Consiliul Județean Neamț anunță publicul interesat asupra elaborării primei versiuni a Planului de management al ariilor naturale protejate ROSPA0129 Masivul Ceahlău, ROSCI0024 Ceahlău și Parcul Național Ceahlău cu rezervațiile naturale: 2.642. Cascada Duruitoarea, 2.641. Polița cu crini și 2.661 Lacul lzvorul Muntelui, elaborat în cadrul proiectului „Asigurarea unui management integrat, conservativ și durabil al ariilor naturale protejate administrate de Județul Neamț“ cod SMIS 2014* 117007 – finanțat prin Programul Operațional Infrastructură Mare.

Anunț