C.J.Neamț comunică contul deschis în care se plătește cota de 35% a redevenței obţinute prin concesionare din activităţi de exploatare a apelor minerale naturale carbogazoase sau necarbogazoase şi a altor resurse la suprafaţă ale statului.

Anunț
Model borderou și declarație fiscală conform Ordinului 328/2022.