Județul Neamț, prin Consiliul Județean Neamț anunță că Planul de management al ariilor naturale protejate ROSPA0129 Masivul Ceahlău, ROSCI0024 Ceahlău și Parcul Național Ceahlău, elaborat în cadrul proiectului „Asigurarea unui management integrat, conservativ și durabil al ariilor naturale protejate administrate de Județul Neamț“ nu necesită aviz de mediu.

Anunț